Phổ biến Pháp luật

Yêu cầu đeo khẩu trang tại sự kiện đông người trong nhà và ngoài trời Yêu cầu đeo khẩu trang tại sự kiện đông người trong nhà và ngoài trời. Đây là một trong những yêu cầu cấp bách hiện nay khi Covid-19 đang bùng phát mạnh ở láng giềng. 11:49 26/04

Yêu cầu đeo khẩu trang tại sự kiện đông người trong nhà và ngoài trời Yêu cầu đeo khẩu trang tại sự kiện đông người trong nhà và ngoài trời. Đây là một trong những yêu cầu cấp bách hiện nay khi Covid-19 đang bùng phát mạnh ở láng giềng. 11:49 26/04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button