Hành chínhHỏi đáp pháp luật

Xuất ngũ năm 2022 được bao nhiêu tiền theo quy định mới?

Xuất ngũ năm 2022 được bao nhiêu tiền theo quy định mới? Hạ sĩ quan và binh sĩ khi xuất ngũ được hưởng những khoản trợ cấp nào?

1. Xuất ngũ năm 2022 được bao nhiêu tiền theo quy định mới?


Theo quy định tại điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP, khi xuất ngũ, binh sĩ, hạ sĩ quan được nhận các chế độ sau:

1.1 Chế độ khi xuất ngũ: Chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Nếu chọn chế độ hưởng BHXH một lần thì sẽ được hưởng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (đối với những năm đóng từ năm 2014 trở đi) mỗi năm

Trong đó mức lương tháng chính là mức trợ cấp hàng tháng theo quân hàm khi phục vụ tại ngũ (đối với những người chưa tham gia BHXH ở các cơ quan khác trước khi nhập ngũ), cụ thể:

Áp dụng với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

Cấp bậc quân hàm

Hệ số phụ cấp

Mức phụ cấp 

Thượng sĩ

0,7

1.043.000

Trung sĩ

0,6

894.000

Hạ sĩ

0,5

745.000

Binh nhất

0,45

670.500

Binh nhì

0,4

596.000

=> Nếu trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự, bạn chưa đóng BHXH ở các cơ quan khác, và bạn xuất ngũ theo thời gian quy định (02 năm) thì bạn sẽ được hưởng số tiền BHXH 1 lần là:

2 x 2 x mức phụ cấp 

Các trường hợp trước khi nhập ngũ đã tham gia BHXH thì thời gian tham gia BHXH được quy định tại điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP như sau:

 • Trường hợp trước khi nhập ngũ, có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, nếu xuất ngũ về địa phương thì được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH trước đó với thời gian tại ngũ để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định và do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết.

=> Thời gian tham gia BHXH = Thời gian tham gia BHXH trước khi nhập ngũ + thời gian nhập ngũ

 • Trường hợp trước khi nhập ngũ có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, sau đó xuất ngũ về cơ quan cũ hoặc các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đóng BHXH thì được cộng thời gian trước đó với thời gian tại ngũ và thời gian công tác có đóng BHXH sau này để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

=> Thời gian tham gia BHXH được tính như sau:

Tổng thời gian tính hưởng BHXH

=

Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (trước khi nhập ngũ)

+

Thời gian phục vụ tại ngũ

+

Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (sau khi xuất ngũ)

Lưu ý: Khi hưởng BHXH một lần nếu có các tháng lẻ thì tháng lẻ đó được tính như sau:

 • Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ
 • Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở
 • Từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở

1.2 Chế độ khi xuất ngũ: Trợ cấp xuất ngũ một lần

Theo quy định tại điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP:

Trợ cấp xuất ngũ một lần bằng 02 tháng tiền lương cơ sở cho mỗi năm phục vụ tại ngũ (hiện nay là 1.490.000 đồng)

=> Nếu bạn phục vụ tại ngũ 2 năm thì số tiền trợ cấp xuất ngũ một lần bạn được hưởng là:

2 x 2 x 1.490.000 = 5.960.000 đồng

Lưu ý: Đối với trường hợp có tháng lẻ thì số tháng lẻ được tính theo lưu ý của mục 1.1

Trường hợp kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì ngoài phụ cấp xuất ngũ 1 lần bạn còn được nhận thêm các khoản phụ cấp sau:

 • Thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng;
 • Thời gian phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

1.3 Chế độ khi xuất ngũ: Trợ cấp tạo việc làm

Trợ cấp tạo việc làm là 06 tháng tiền lương cơ sở (hiện nay là 1.490.000 đồng)

=> Trợ cấp tạo việc làm là 6 x 1.490.000 đồng = 8.940.000 đồng

2. Tuyển sinh bộ đội xuất ngũ


Bộ đội xuất ngũ được hưởng các ưu tiên trong tuyển sinh tại khoản 3 điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

 • Được cộng điểm trong tuyển sinh
 • Được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm
 • Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.
 • Được trợ cấp tạo việc làm (Trước khi nhập ngũ đang làm việc ở đâu thì sau khi xuất ngũ được tiếp tục làm việc ở đó với mức lương không thấp hơn trước khi nhập ngũ)

Ngoài ra các bạn khi xuất ngũ có thể tham khảo tại trang web tuyển sinh bộ đội xuất ngũ: http://truong1bqp.edu.vn/

Trên đây, Điện Ảnh 24G đã trả lời câu hỏi Xuất ngũ năm 2022 được bao nhiêu tiền theo quy định mới? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

 • Quy định về thăm người đang tại ngũ
 • Những đồ được mang theo khi đi nhập ngũ.
 • Nhập ngũ có được mang điện thoại, đồng hồ, máy tính?
 • Thẩm quyền nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
 • Sĩ quan quân đội nghỉ hưu hưởng BHYT thế nào?

Xuất ngũ năm 2022 được bao nhiêu tiền theo quy định mới? Hạ sĩ quan và binh sĩ khi xuất ngũ được hưởng những khoản trợ cấp nào?

1. Xuất ngũ năm 2022 được bao nhiêu tiền theo quy định mới?


Theo quy định tại điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP, khi xuất ngũ, binh sĩ, hạ sĩ quan được nhận các chế độ sau:

1.1 Chế độ khi xuất ngũ: Chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Nếu chọn chế độ hưởng BHXH một lần thì sẽ được hưởng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (đối với những năm đóng từ năm 2014 trở đi) mỗi năm

Trong đó mức lương tháng chính là mức trợ cấp hàng tháng theo quân hàm khi phục vụ tại ngũ (đối với những người chưa tham gia BHXH ở các cơ quan khác trước khi nhập ngũ), cụ thể:

Áp dụng với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

Cấp bậc quân hàm

Hệ số phụ cấp

Mức phụ cấp 

Thượng sĩ

0,7

1.043.000

Trung sĩ

0,6

894.000

Hạ sĩ

0,5

745.000

Binh nhất

0,45

670.500

Binh nhì

0,4

596.000

=> Nếu trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự, bạn chưa đóng BHXH ở các cơ quan khác, và bạn xuất ngũ theo thời gian quy định (02 năm) thì bạn sẽ được hưởng số tiền BHXH 1 lần là:

2 x 2 x mức phụ cấp 

Các trường hợp trước khi nhập ngũ đã tham gia BHXH thì thời gian tham gia BHXH được quy định tại điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP như sau:

 • Trường hợp trước khi nhập ngũ, có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, nếu xuất ngũ về địa phương thì được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH trước đó với thời gian tại ngũ để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định và do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết.

=> Thời gian tham gia BHXH = Thời gian tham gia BHXH trước khi nhập ngũ + thời gian nhập ngũ

 • Trường hợp trước khi nhập ngũ có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, sau đó xuất ngũ về cơ quan cũ hoặc các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đóng BHXH thì được cộng thời gian trước đó với thời gian tại ngũ và thời gian công tác có đóng BHXH sau này để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

=> Thời gian tham gia BHXH được tính như sau:

Tổng thời gian tính hưởng BHXH

=

Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (trước khi nhập ngũ)

+

Thời gian phục vụ tại ngũ

+

Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (sau khi xuất ngũ)

Lưu ý: Khi hưởng BHXH một lần nếu có các tháng lẻ thì tháng lẻ đó được tính như sau:

 • Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ
 • Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở
 • Từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở

1.2 Chế độ khi xuất ngũ: Trợ cấp xuất ngũ một lần

Theo quy định tại điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP:

Trợ cấp xuất ngũ một lần bằng 02 tháng tiền lương cơ sở cho mỗi năm phục vụ tại ngũ (hiện nay là 1.490.000 đồng)

=> Nếu bạn phục vụ tại ngũ 2 năm thì số tiền trợ cấp xuất ngũ một lần bạn được hưởng là:

2 x 2 x 1.490.000 = 5.960.000 đồng

Lưu ý: Đối với trường hợp có tháng lẻ thì số tháng lẻ được tính theo lưu ý của mục 1.1

Trường hợp kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì ngoài phụ cấp xuất ngũ 1 lần bạn còn được nhận thêm các khoản phụ cấp sau:

 • Thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng;
 • Thời gian phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

1.3 Chế độ khi xuất ngũ: Trợ cấp tạo việc làm

Trợ cấp tạo việc làm là 06 tháng tiền lương cơ sở (hiện nay là 1.490.000 đồng)

=> Trợ cấp tạo việc làm là 6 x 1.490.000 đồng = 8.940.000 đồng

2. Tuyển sinh bộ đội xuất ngũ


Bộ đội xuất ngũ được hưởng các ưu tiên trong tuyển sinh tại khoản 3 điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

 • Được cộng điểm trong tuyển sinh
 • Được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm
 • Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.
 • Được trợ cấp tạo việc làm (Trước khi nhập ngũ đang làm việc ở đâu thì sau khi xuất ngũ được tiếp tục làm việc ở đó với mức lương không thấp hơn trước khi nhập ngũ)

Ngoài ra các bạn khi xuất ngũ có thể tham khảo tại trang web tuyển sinh bộ đội xuất ngũ: http://truong1bqp.edu.vn/

Trên đây, Điện Ảnh 24G đã trả lời câu hỏi Xuất ngũ năm 2022 được bao nhiêu tiền theo quy định mới? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

 • Quy định về thăm người đang tại ngũ
 • Những đồ được mang theo khi đi nhập ngũ.
 • Nhập ngũ có được mang điện thoại, đồng hồ, máy tính?
 • Thẩm quyền nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
 • Sĩ quan quân đội nghỉ hưu hưởng BHYT thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button