Học TậpLớp 11

Viết thư về trải nghiệm đã qua bằng tiếng Anh

Viết thư về trải nghiệm đã qua bằng tiếng Anh là một trong những đề tài rất hay nằm trong chương trình Unit 2 lớp 11: Writing a personal letter about a past experience.
Tài liệu bao gồm gợi ý cách viết và mẫu thư tiếng Anh có dịch. Qua đó giúp các bạn lớp 11 có thêm nhiều gợi ý tham khảo, trau dồi kiến thức để nhanh chóng biết cách viết thư bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó các em tham khảo thêm rất nhiều tài liệu khác tại chuyên mục Học tiếng Anh.

Cách viết thư tiếng Anh

1.1. Heading

Heading hay còn gọi là tiêu đề. Phần này sẽ là tên của bức thư mà bạn muốn gửi. Viết về chủ đề nào thì tên tiêu đề theo chủ đề đó.

1.2. Inside address

– Thông tin người viết: Địa chỉ, điện thoại, fax hay địa chỉ hòm thư (e-mail) được đặt đầu thư, ở chính giữa hoặc bên phải bức thư.Tránh dùng tên riêng của bạn trừ khi đây là thư từ cá nhân vì khi viết thư giao dịch, người viết thường dùng tên công ty.

– Ngày tháng: Trong tiếng Anh bạn nên chú ý khi viết ngày tháng. Người Anh sẽ viết ngày trước tháng sau (06/ 02/ 2000) còn người Mỹ lại viết tháng trước ngày sau (02/ 06/ 2000). Để tránh hiểu nhầm bạn nên viết đầy đủ thứ ngày tháng năm như: 6 February 2000 hoặc February 4th, 2000). Cách viết này không chỉ tránh nhầm lẫn mà còn lịch sự hơn cách chỉ dùng số.

– Tên và địa chỉ người nhận: Cách trình bày tên, chức danh, tên công ty, và địa chỉ giao dịch của đối tác (người nhận) giống như cách bạn trình bầy tên công ty của bạn và các thông tin liên quan ở đầu thư. Chỉ có một điểm khác là những thông tin về người nhận được đặt ở bên trái thư hay vì bên phải hay chính giữa.

– Cách xưng hô đầu thư: Ví dụ: Dear Mr. Smith Dear Mrs. Smith Dear Miss Smith Dear Ms. Smith Dear Sir Dear Madam Dear Sirs Dear Gentlemen

1.3. Body

– Phần thân của bức thư được trình bày thành khối với những đoạn văn mạch lạc , rõ ràng trình bày thông tin mà bạn muốn chuyển tới người đọc. Đầu dòng sẽ bắt đầu từ lề trái, không thụt vào như cách viết thư trước đây.

– Đây là phần nội dung chính, nói chi tiết theo chủ đề mà bạn viết.

1.4. Complimentary close

– Phần cuối thư nếu giao dịch với những người bạn không quen, người Anh thường dùng những cụm như: Yours sincerely, Yours faithfully, Yours truly.

– Kèm thêm chữ ký và họ tên đầy đủ của người viết.

– Trong trường hợp có tài liệu gửi kèm theo thư, bạn có thể viết cuối thư ghi chú về số lượng tài liệu gửi kèm. Ví dụ: Enc: 2..

Viết thư về trải nghiệm đã qua bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Dear Long,

How have you been doing? Have you got any plan for the coming school break? Perhaps I will go to see my grandparents in the countryside. I haven’t seen them since my last school holiday.

Let me tell you about my last summer vacation at my grandparents. It was almost a year ago and was one of my most unforgettable experiences.

My grandparents live in a small village in Trung Khanh. There is a large river at the back of their house where I often go swimming every afternoon when I spend my vacation with them.

One day when I was swimming with some of my friends, I suddenly caught a cold. I felt so dizzy and was too weak to continue swimming, so I started to sink. I thought I was going to drown but I couldn’t call out for help because I was too tired and terrified. Luckily, one of my friends saw that and shouted for help. Immediately, another friend who swims the best among us swam towards me and tried to pull me up. Then other friends swam towards us to help him push me in. My life was finally saved.

Now recalling the moment I thought I was going to die, I understand how precious life is. This event definitely taught me to appreciate my life.

What about you? Have you got any unforgettable holiday that you would like to share with me?

See you soon.

Nam

Tiếng Việt

Long thân mến,

Dạo này bạn có khỏe không? Bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ học sắp tới chưa? Có lẽ tôi sẽ về quê gặp ông bà ngoại. Tôi đã không gặp họ kể từ kỳ nghỉ học cuối cùng.

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về kỳ nghỉ hè cuối cùng của tôi ở nhà ông bà. Đó là gần một năm trước và là một trong những trải nghiệm khó quên nhất của tôi.

Ông bà tôi sống trong một ngôi làng nhỏ ở Trùng Khánh. Có một con sông lớn ở phía sau nhà họ, nơi tôi thường đi bơi vào mỗi buổi chiều.

Một ngày nọ, khi tôi đang đi bơi với một số người bạn của mình, tôi đột nhiên bị cảm lạnh. Tôi cảm thấy rất chóng mặt và quá yếu để tiếp tục bơi, vì vậy tôi bắt đầu chìm. Tôi nghĩ mình sắp chết đuối nhưng không thể kêu cứu vì quá mệt và quá sợ hãi. May mắn thay, một người bạn của tôi đã nhìn thấy và hét lên để giúp đỡ. Ngay lập tức, một bạn khác bơi giỏi nhất trong số chúng tôi bơi về phía tôi và cố gắng kéo tôi lên. Sau đó, những người bạn khác đã bơi về phía chúng tôi để giúp cậu ấy đẩy tôi vào. Mạng sống của tôi cuối cùng đã được cứu.

Giờ nhớ lại khoảnh khắc tưởng chừng mình sắp chết, tôi mới hiểu cuộc sống quý giá biết bao. Sự kiện này chắc chắn đã dạy tôi biết trân trọng cuộc sống của mình.

Thế còn bạn? Bạn có kỳ nghỉ khó quên nào muốn chia sẻ với tôi không?

Hẹn sớm gặp lại.

Nam

Viết thư về trải nghiệm đã qua bằng tiếng Anh là một trong những đề tài rất hay nằm trong chương trình Unit 2 lớp 11: Writing a personal letter about a past experience.
Tài liệu bao gồm gợi ý cách viết và mẫu thư tiếng Anh có dịch. Qua đó giúp các bạn lớp 11 có thêm nhiều gợi ý tham khảo, trau dồi kiến thức để nhanh chóng biết cách viết thư bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó các em tham khảo thêm rất nhiều tài liệu khác tại chuyên mục Học tiếng Anh.

Cách viết thư tiếng Anh

1.1. Heading

Heading hay còn gọi là tiêu đề. Phần này sẽ là tên của bức thư mà bạn muốn gửi. Viết về chủ đề nào thì tên tiêu đề theo chủ đề đó.

1.2. Inside address

– Thông tin người viết: Địa chỉ, điện thoại, fax hay địa chỉ hòm thư (e-mail) được đặt đầu thư, ở chính giữa hoặc bên phải bức thư.Tránh dùng tên riêng của bạn trừ khi đây là thư từ cá nhân vì khi viết thư giao dịch, người viết thường dùng tên công ty.

– Ngày tháng: Trong tiếng Anh bạn nên chú ý khi viết ngày tháng. Người Anh sẽ viết ngày trước tháng sau (06/ 02/ 2000) còn người Mỹ lại viết tháng trước ngày sau (02/ 06/ 2000). Để tránh hiểu nhầm bạn nên viết đầy đủ thứ ngày tháng năm như: 6 February 2000 hoặc February 4th, 2000). Cách viết này không chỉ tránh nhầm lẫn mà còn lịch sự hơn cách chỉ dùng số.

– Tên và địa chỉ người nhận: Cách trình bày tên, chức danh, tên công ty, và địa chỉ giao dịch của đối tác (người nhận) giống như cách bạn trình bầy tên công ty của bạn và các thông tin liên quan ở đầu thư. Chỉ có một điểm khác là những thông tin về người nhận được đặt ở bên trái thư hay vì bên phải hay chính giữa.

– Cách xưng hô đầu thư: Ví dụ: Dear Mr. Smith Dear Mrs. Smith Dear Miss Smith Dear Ms. Smith Dear Sir Dear Madam Dear Sirs Dear Gentlemen

1.3. Body

– Phần thân của bức thư được trình bày thành khối với những đoạn văn mạch lạc , rõ ràng trình bày thông tin mà bạn muốn chuyển tới người đọc. Đầu dòng sẽ bắt đầu từ lề trái, không thụt vào như cách viết thư trước đây.

– Đây là phần nội dung chính, nói chi tiết theo chủ đề mà bạn viết.

1.4. Complimentary close

– Phần cuối thư nếu giao dịch với những người bạn không quen, người Anh thường dùng những cụm như: Yours sincerely, Yours faithfully, Yours truly.

– Kèm thêm chữ ký và họ tên đầy đủ của người viết.

– Trong trường hợp có tài liệu gửi kèm theo thư, bạn có thể viết cuối thư ghi chú về số lượng tài liệu gửi kèm. Ví dụ: Enc: 2..

Viết thư về trải nghiệm đã qua bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Dear Long,

How have you been doing? Have you got any plan for the coming school break? Perhaps I will go to see my grandparents in the countryside. I haven’t seen them since my last school holiday.

Let me tell you about my last summer vacation at my grandparents. It was almost a year ago and was one of my most unforgettable experiences.

My grandparents live in a small village in Trung Khanh. There is a large river at the back of their house where I often go swimming every afternoon when I spend my vacation with them.

One day when I was swimming with some of my friends, I suddenly caught a cold. I felt so dizzy and was too weak to continue swimming, so I started to sink. I thought I was going to drown but I couldn’t call out for help because I was too tired and terrified. Luckily, one of my friends saw that and shouted for help. Immediately, another friend who swims the best among us swam towards me and tried to pull me up. Then other friends swam towards us to help him push me in. My life was finally saved.

Now recalling the moment I thought I was going to die, I understand how precious life is. This event definitely taught me to appreciate my life.

What about you? Have you got any unforgettable holiday that you would like to share with me?

See you soon.

Nam

Tiếng Việt

Long thân mến,

Dạo này bạn có khỏe không? Bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ học sắp tới chưa? Có lẽ tôi sẽ về quê gặp ông bà ngoại. Tôi đã không gặp họ kể từ kỳ nghỉ học cuối cùng.

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về kỳ nghỉ hè cuối cùng của tôi ở nhà ông bà. Đó là gần một năm trước và là một trong những trải nghiệm khó quên nhất của tôi.

Ông bà tôi sống trong một ngôi làng nhỏ ở Trùng Khánh. Có một con sông lớn ở phía sau nhà họ, nơi tôi thường đi bơi vào mỗi buổi chiều.

Một ngày nọ, khi tôi đang đi bơi với một số người bạn của mình, tôi đột nhiên bị cảm lạnh. Tôi cảm thấy rất chóng mặt và quá yếu để tiếp tục bơi, vì vậy tôi bắt đầu chìm. Tôi nghĩ mình sắp chết đuối nhưng không thể kêu cứu vì quá mệt và quá sợ hãi. May mắn thay, một người bạn của tôi đã nhìn thấy và hét lên để giúp đỡ. Ngay lập tức, một bạn khác bơi giỏi nhất trong số chúng tôi bơi về phía tôi và cố gắng kéo tôi lên. Sau đó, những người bạn khác đã bơi về phía chúng tôi để giúp cậu ấy đẩy tôi vào. Mạng sống của tôi cuối cùng đã được cứu.

Giờ nhớ lại khoảnh khắc tưởng chừng mình sắp chết, tôi mới hiểu cuộc sống quý giá biết bao. Sự kiện này chắc chắn đã dạy tôi biết trân trọng cuộc sống của mình.

Thế còn bạn? Bạn có kỳ nghỉ khó quên nào muốn chia sẻ với tôi không?

Hẹn sớm gặp lại.

Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button