Học TậpLớp 11

Viết một lá thư mời bằng tiếng Anh

Viết một lá thư mời bằng tiếng Anh gồm 2 mẫu thư mời có dịch, giúp các em học sinh lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kỹ năng viết tiếng Anh.

Đồng thời nhanh chóng giải được bài tập tiếng Anh lớp 11 trang 37, 38 phần Writing. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm: Viết thư bằng tiếng Anh mời bạn đi xem phim. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn theo dõi tại đây.

Viết một lá thư mời bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh

Dear Hoa,

We are having a birthday party for my little brother Nam this Saturday evening. My family and I would like to invite you to join us.

The party will take place at 7 p.m. at my house. We plan to invite some of our friends that you’ve already known. This is an opportunity for all of us to meet each other for such a long time. I hope we will have a good time together. Please come to join the singing and dancing activities with us. Of course there will be lots of food and drink such as cakes, candies and fruit juices.

I will be very happy if you can come, Ngoc. Please let me know whether you can come.

Love,

Trang

Tiếng Việt

Thân gửi Hoa,

Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho em trai nhỏ Nam của tôi vào tối thứ bảy này. Tôi và gia đình xin mời các bạn cùng tham gia.

Bữa tiệc sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối. tại nhà tôi. Chúng tôi dự định mời một số bạn bè của chúng tôi mà bạn đã biết. Đây là cơ hội để tất cả chúng ta lâu ngày gặp lại nhau. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Mời các bạn đến tham gia các hoạt động ca hát và nhảy múa cùng chúng tôi. Tất nhiên sẽ có nhiều đồ ăn thức uống như bánh, kẹo và nước hoa quả.

Tôi sẽ rất vui nếu bạn có thể đến, Ngọc. Vui lòng cho tôi biết liệu bạn có thể đến được không.

Yêu và quý,

Trang

Writing a letter of invitation – Mẫu 2

Tiếng Anh

Dear Mai,

As the school year is coming to an end, I’m giving a farewell party before we go away for holiday. Would you like to come? It will be held at my home at 7 p.m this coming Sunday. I intend to invite about 10 people, so it will be a small gathering. I will order some pizzas and buy snacks and fruits. There will be dancing and karaoke competition, so there will be a lot of fun.

Please let me know if you can come. Just leave me a message on the phone if you can’t catch me at home.

Your friend,

Nam

Tiếng Việt

Mai thân mến,

Khi năm học sắp kết thúc, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay trước khi chúng ta nghỉ học. Bạn có muốn đến không? Nó sẽ được tổ chức tại nhà tôi lúc 7 giờ tối Chủ nhật tới đây. Tôi định mời khoảng 10 người, vì vậy đó sẽ là một cuộc tụ họp nhỏ. Tôi sẽ gọi một số pizza và mua đồ ăn nhẹ và trái cây. Sẽ có cuộc thi khiêu vũ và hát karaoke, vì vậy sẽ có rất nhiều niềm vui.

Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn có thể đến. Chỉ cần để lại tin nhắn cho tôi trên điện thoại nếu bạn không thể bắt gặp tôi ở nhà.

Bạn của bạn,

Nam

Viết một lá thư mời bằng tiếng Anh gồm 2 mẫu thư mời có dịch, giúp các em học sinh lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kỹ năng viết tiếng Anh.

Đồng thời nhanh chóng giải được bài tập tiếng Anh lớp 11 trang 37, 38 phần Writing. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm: Viết thư bằng tiếng Anh mời bạn đi xem phim. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn theo dõi tại đây.

Viết một lá thư mời bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh

Dear Hoa,

We are having a birthday party for my little brother Nam this Saturday evening. My family and I would like to invite you to join us.

The party will take place at 7 p.m. at my house. We plan to invite some of our friends that you’ve already known. This is an opportunity for all of us to meet each other for such a long time. I hope we will have a good time together. Please come to join the singing and dancing activities with us. Of course there will be lots of food and drink such as cakes, candies and fruit juices.

I will be very happy if you can come, Ngoc. Please let me know whether you can come.

Love,

Trang

Tiếng Việt

Thân gửi Hoa,

Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho em trai nhỏ Nam của tôi vào tối thứ bảy này. Tôi và gia đình xin mời các bạn cùng tham gia.

Bữa tiệc sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối. tại nhà tôi. Chúng tôi dự định mời một số bạn bè của chúng tôi mà bạn đã biết. Đây là cơ hội để tất cả chúng ta lâu ngày gặp lại nhau. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Mời các bạn đến tham gia các hoạt động ca hát và nhảy múa cùng chúng tôi. Tất nhiên sẽ có nhiều đồ ăn thức uống như bánh, kẹo và nước hoa quả.

Tôi sẽ rất vui nếu bạn có thể đến, Ngọc. Vui lòng cho tôi biết liệu bạn có thể đến được không.

Yêu và quý,

Trang

Writing a letter of invitation – Mẫu 2

Tiếng Anh

Dear Mai,

As the school year is coming to an end, I’m giving a farewell party before we go away for holiday. Would you like to come? It will be held at my home at 7 p.m this coming Sunday. I intend to invite about 10 people, so it will be a small gathering. I will order some pizzas and buy snacks and fruits. There will be dancing and karaoke competition, so there will be a lot of fun.

Please let me know if you can come. Just leave me a message on the phone if you can’t catch me at home.

Your friend,

Nam

Tiếng Việt

Mai thân mến,

Khi năm học sắp kết thúc, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay trước khi chúng ta nghỉ học. Bạn có muốn đến không? Nó sẽ được tổ chức tại nhà tôi lúc 7 giờ tối Chủ nhật tới đây. Tôi định mời khoảng 10 người, vì vậy đó sẽ là một cuộc tụ họp nhỏ. Tôi sẽ gọi một số pizza và mua đồ ăn nhẹ và trái cây. Sẽ có cuộc thi khiêu vũ và hát karaoke, vì vậy sẽ có rất nhiều niềm vui.

Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn có thể đến. Chỉ cần để lại tin nhắn cho tôi trên điện thoại nếu bạn không thể bắt gặp tôi ở nhà.

Bạn của bạn,

Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button