Tài LiệuVăn Hóa

Văn học chữ nôm phát triển và đạt đến đỉnh cao với tác phẩm nào?

Văn học chữ nôm phát triển đỉnh cao nhất thông qua tác phẩm nào


Văn học chữ nôm phát triển và đạt đến đỉnh cao với tác phẩm nào? Thời kỳ phát triển rực rỡ của văn học chữ Nôm là vào cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX. Trong giai đoạn này chữ Nôm dần được sử dụng thịnh hành còn văn học Hán mất dần ưu thế. 

  • Sức sống của Truyện Kiều trong dòng chảy văn hóa, văn học dân tộc

Vậy trong các tác phẩm sau đây, Văn học chữ nôm phát triển và đạt đến đỉnh cao với tác phẩm nào? Mời các bạn cùng xem và suy ngẫm cho câu trả lời nhé.

A. Truyện Kiều.

B. Chinh phụ ngâm khúc.

C. Thạch Sanh.

D. Cung oán ngâm khúc.

Đáp án đúng ở đây sẽ là câu  A. Truyện Kiều

Tại sao nói, vào cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX, văn học viết bằng chữ Nôm phát triển đến đỉnh cao?

Vào cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX, văn học viết bằng chữ Nôm phát triển đến đỉnh cao vì :

– Văn học viết bằng chữ Nôm phát triển rực rỡ và hơn hẳn văn học chữ Hán cả về số lượng và chất lượng.

– Xuất hiện nhiều tác phẩm kiệt xuất, tiêu biểu như Truyện Kiều của Nguyễn Du, Chinh phụ ngâm khúc, Cung oán ngâm khúc, thơ của Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Cao Bá Quát…

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Điện Ảnh 24G.

Văn học chữ nôm phát triển đỉnh cao nhất thông qua tác phẩm nào


Văn học chữ nôm phát triển và đạt đến đỉnh cao với tác phẩm nào? Thời kỳ phát triển rực rỡ của văn học chữ Nôm là vào cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX. Trong giai đoạn này chữ Nôm dần được sử dụng thịnh hành còn văn học Hán mất dần ưu thế. 

  • Sức sống của Truyện Kiều trong dòng chảy văn hóa, văn học dân tộc

Vậy trong các tác phẩm sau đây, Văn học chữ nôm phát triển và đạt đến đỉnh cao với tác phẩm nào? Mời các bạn cùng xem và suy ngẫm cho câu trả lời nhé.

A. Truyện Kiều.

B. Chinh phụ ngâm khúc.

C. Thạch Sanh.

D. Cung oán ngâm khúc.

Đáp án đúng ở đây sẽ là câu  A. Truyện Kiều

Tại sao nói, vào cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX, văn học viết bằng chữ Nôm phát triển đến đỉnh cao?

Vào cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX, văn học viết bằng chữ Nôm phát triển đến đỉnh cao vì :

– Văn học viết bằng chữ Nôm phát triển rực rỡ và hơn hẳn văn học chữ Hán cả về số lượng và chất lượng.

– Xuất hiện nhiều tác phẩm kiệt xuất, tiêu biểu như Truyện Kiều của Nguyễn Du, Chinh phụ ngâm khúc, Cung oán ngâm khúc, thơ của Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Cao Bá Quát…

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Điện Ảnh 24G.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button