Chính sáchVăn bản Pháp luật

Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2021 về chính sách tinh giản biên chế

Văn bản hợp nhất số 01 về tinh giản biên chế


Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký xác thực Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV ngày 21/01/2021 hợp nhất các Nghị định về chính sách tinh giản biên chế.

Related Articles

Theo đó, Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV hợp nhất 03 Nghị định:

– Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2015;

– Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2018;

– Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020; các quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Chính sách được Điện Ảnh 24G cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button