Học TậpLớp 6

Toán 6 Bài tập cuối chương VI Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 27 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của phần Bài tập cuối chương VI.

Thông qua đó, các em sẽ ôn tập lại kiến thức, biết cách giải toàn bộ các bài tập cuối chương VI trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Điện Ảnh 24G:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 27 tập 2

Bài 6.44

Thay số thích hợp vào dấu “?”.

frac{-10}{16}=frac{?}{56}=frac{-20}{?}=frac{50}{?}

Gợi ý trả lời:

frac{-10}{16}=frac{-35}{56}=frac{-20}{-32}=frac{50}{80}

Bài 6.45

Tính một cách hợp lí:

a. A=frac{-3}{14}+frac{2}{13}+frac{-25}{14}+frac{-15}{13};

b. B=frac{5}{3}.frac{7}{25}+frac{5}{3}.frac{21}{25}-frac{5}{3}.frac{7}{25}.

Gợi ý trả lời:

a. A=frac{-3}{14}+frac{2}{13}+frac{-25}{14}+frac{-15}{13}

A=(frac{-3}{14}+frac{-25}{14})+(frac{2}{13}+frac{-15}{13})

A=-2+-1=-3

b. B=frac{5}{3}.frac{7}{25}+frac{5}{3}.frac{21}{25}-frac{5}{3}.frac{7}{25}

B=frac{5}{3}.(frac{7}{25}+frac{21}{25}-frac{7}{25})

B=frac{5}{3}.frac{21}{25}=frac{7}{5}.

Bài 6.46

Mẹ mua cho Mai một hộp sữa tươi loại 1000 ml. Ngày đầu Mai uống frac{1}{5} hộp; ngày tiếp theo Mai uống tiếp frac{1}{4}. Hỏi:

a. Sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại bao nhiêu phần?

b. Tính lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày.

Gợi ý trả lời:

a. Sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại số phần là: 1-frac{1}{5}-frac{1}{4}=frac{11}{20} (phần)

b. Lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày là: 1000.frac{11}{20}=550(ml)

Bài 6.47

Một bác nông dân thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán. Bác đã bán được 20 kg, tức là frac{2}{5} số cà chua. Hỏi bác nông dân đã mang bao nhiêu kilogam cà chua ra chợ bán?

Gợi ý trả lời:

Bác nông dân đã mang số kilogam cà chua ra chợ bán là:

20:frac{2}{5}=50(kg)

Bài 6.48

Con người ngủ khoảng 8 giờ mỗi ngày. Nếu trung bình một năm có 365frac{1}{4} ngày, hãy cho biết số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người?

Gợi ý trả lời:

Đổi 365frac{1}{4} ngày=frac{1461}{4} ngày

Số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người là:

frac{1461}{4} :8=frac{1461}{32} (ngày)

Bài 6.49

Các phân số sau được sắp xếp theo một quy luật, hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật, rồi viết hai phân số liên tiếp.

frac{1}{8},frac{1}{20},frac{-1}{40},frac{-1}{10},…,…

Gợi ý trả lời:

Quy đồng ta được: frac{5}{40},frac{2}{40},frac{-1}{40},frac{-4}{40}

=> Rút ra quy luật số sau kém số trước 3 đơn vị nên ta điền tiếp được là:

frac{5}{40},frac{2}{40},frac{-1}{40},frac{-4}{40},frac{-7}{40},frac{-10}{40}.

Bài 6.50

Trong hình dưới đây, cân đang ở vị trí thăng bằng.

Bài 6.50

Đố em biết một viên gạch cân nặng bao nhiêu kg?

Gợi ý trả lời:

Vì cân thăng bằng, nên phần nặng 1 kg là:

1 – frac{3}{5} = frac{2}{5}(viên gạch)

Khối lượng của viên gạch là:

1 : frac{2}{5} = frac{5}{2}(kg)

Vậy: viên gạch nặng frac{5}{2} kg

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 27 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của phần Bài tập cuối chương VI.

Thông qua đó, các em sẽ ôn tập lại kiến thức, biết cách giải toàn bộ các bài tập cuối chương VI trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Điện Ảnh 24G:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 27 tập 2

Bài 6.44

Thay số thích hợp vào dấu “?”.

frac{-10}{16}=frac{?}{56}=frac{-20}{?}=frac{50}{?}

Gợi ý trả lời:

frac{-10}{16}=frac{-35}{56}=frac{-20}{-32}=frac{50}{80}

Bài 6.45

Tính một cách hợp lí:

a. A=frac{-3}{14}+frac{2}{13}+frac{-25}{14}+frac{-15}{13};

b. B=frac{5}{3}.frac{7}{25}+frac{5}{3}.frac{21}{25}-frac{5}{3}.frac{7}{25}.

Gợi ý trả lời:

a. A=frac{-3}{14}+frac{2}{13}+frac{-25}{14}+frac{-15}{13}

A=(frac{-3}{14}+frac{-25}{14})+(frac{2}{13}+frac{-15}{13})

A=-2+-1=-3

b. B=frac{5}{3}.frac{7}{25}+frac{5}{3}.frac{21}{25}-frac{5}{3}.frac{7}{25}

B=frac{5}{3}.(frac{7}{25}+frac{21}{25}-frac{7}{25})

B=frac{5}{3}.frac{21}{25}=frac{7}{5}.

Bài 6.46

Mẹ mua cho Mai một hộp sữa tươi loại 1000 ml. Ngày đầu Mai uống frac{1}{5} hộp; ngày tiếp theo Mai uống tiếp frac{1}{4}. Hỏi:

a. Sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại bao nhiêu phần?

b. Tính lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày.

Gợi ý trả lời:

a. Sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại số phần là: 1-frac{1}{5}-frac{1}{4}=frac{11}{20} (phần)

b. Lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày là: 1000.frac{11}{20}=550(ml)

Bài 6.47

Một bác nông dân thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán. Bác đã bán được 20 kg, tức là frac{2}{5} số cà chua. Hỏi bác nông dân đã mang bao nhiêu kilogam cà chua ra chợ bán?

Gợi ý trả lời:

Bác nông dân đã mang số kilogam cà chua ra chợ bán là:

20:frac{2}{5}=50(kg)

Bài 6.48

Con người ngủ khoảng 8 giờ mỗi ngày. Nếu trung bình một năm có 365frac{1}{4} ngày, hãy cho biết số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người?

Gợi ý trả lời:

Đổi 365frac{1}{4} ngày=frac{1461}{4} ngày

Số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người là:

frac{1461}{4} :8=frac{1461}{32} (ngày)

Bài 6.49

Các phân số sau được sắp xếp theo một quy luật, hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật, rồi viết hai phân số liên tiếp.

frac{1}{8},frac{1}{20},frac{-1}{40},frac{-1}{10},…,…

Gợi ý trả lời:

Quy đồng ta được: frac{5}{40},frac{2}{40},frac{-1}{40},frac{-4}{40}

=> Rút ra quy luật số sau kém số trước 3 đơn vị nên ta điền tiếp được là:

frac{5}{40},frac{2}{40},frac{-1}{40},frac{-4}{40},frac{-7}{40},frac{-10}{40}.

Bài 6.50

Trong hình dưới đây, cân đang ở vị trí thăng bằng.

Bài 6.50

Đố em biết một viên gạch cân nặng bao nhiêu kg?

Gợi ý trả lời:

Vì cân thăng bằng, nên phần nặng 1 kg là:

1 – frac{3}{5} = frac{2}{5}(viên gạch)

Khối lượng của viên gạch là:

1 : frac{2}{5} = frac{5}{2}(kg)

Vậy: viên gạch nặng frac{5}{2} kg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button