Học TậpLớp 6

Toán 6 Bài 3: Phép cộng, phép trừ phân số Cánh diều

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Phép cộng, phép trừ phân số sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác.

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Cánh diều trang 38 tập 2 giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của bài 3 chương V. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải bài tập Toán 6 trang 38 tập 2

Câu 1

Tính:

a);frac{-2}9+;frac7{-9}

b);frac1{-6}+;frac{13}{-15}

c);frac5{-6}+;frac{-5}{12}+;frac7{18}

Gợi ý đáp án

a);frac{-2}9+;frac7{-9}=frac{-2}9+;frac{-7}9=frac{-9}9=-1

b);frac1{-6}+;frac{13}{-15}=frac{1.5}{(-6).5}+;frac{13.2}{(-15).2}=;frac5{-30}+frac{26}{-30}=frac{-31}{30}

c);frac5{-6}+;frac{-5}{12}+;frac7{18}=frac{5.6}{(-6).6}+;frac{(-5).3)}{12.3}+;frac{7.2}{18.2};=frac{-30}{36}+;frac{-15}{36}+;frac{14}{36}=;frac{-31}{36}

Câu 2

Tính một cách hợp lí:

a);frac29+;frac{-3}{10}+;frac{-7}{10}

b);frac{-11}6+;frac25+;frac{-1}6

c);frac{-5}8+;frac{12}7+;frac{13}8+;frac27

Gợi ý đáp án

a);frac29+;frac{-3}{10}+;frac{-7}{10}=frac29+(frac{-3}{10}+;frac{-7}{10})=frac29+frac{-10}{10}=frac29+(-1)=frac29+frac{-9}9=frac{-7}9;

b);frac{-11}6+;frac25+;frac{-1}6=(frac{-11}6+frac{-1}6)+frac25

=frac{-12}6+frac25=-2+frac25=frac{(-2).5}5+frac25=frac{-10}5+frac25=frac{-8}5;;

c);frac{-5}8+;frac{12}7+;frac{13}8+;frac27

=(frac{-5}8+frac{13}8)+(frac{12}7+frac27)=frac88+frac{14}7=1+2=3

Câu 3

Tìm số đối của mỗi phân số sau: frac9{25};;frac{-8}{27};-frac{15}{31};;frac{-3}{-5};;frac5{-6}

Gợi ý đáp án

Số đối của mỗi phân số:

frac9{25}=;frac{25}9

frac{-8}{27}=frac{27}{-8}

-frac{15}{31}=-frac{31}{15}

frac{-3}{-5}=;frac{-5}{-3}=;frac53

frac5{-6}=;frac{-6}5

Câu 4

Tính:

a);frac5{16}-;frac5{24}

b);frac2{11}+(frac{-5}{11}-;frac9{11})

c)frac1{10}-(frac5{12}-frac1{15})

Gợi ý đáp án

a);frac5{16}-;frac5{24}=frac{5.3}{16.3}-frac{5.2}{24.2}=frac{15}{48}-frac{10}{48}=frac5{48}

b)frac2{11}+(frac{-5}{11}-frac9{11})=frac2{11}+frac{-14}{11}=frac{-12}{11}

c)frac1{10}-(frac5{12}-frac1{15})

=frac{1.6}{10.6}-(frac{5.5}{12.5}-frac{1.4}{15.4})=frac6{60}-(frac{25}{60}-frac4{60})=;frac6{60}-frac{21}{60}=frac{-15}{60}=frac{-1}4

Câu 5

Tính một cách hợp lí:

a);frac{27}{13}-;frac{106}{111}+;frac{-5}{111}

b);frac{12}{11}-;frac{-7}{19}+;frac{12}{19}

c);frac5{17}-;frac{25}{31}+;frac{12}{17}+;frac{-6}{31}

Gợi ý đáp án

a);frac{27}{13}-;frac{106}{111}+;frac{-5}{111}=;frac{27}{13}-(frac{106}{111}+frac5{111})=frac{27}{13}-;frac{111}{111}=frac{27}{13}-1=frac{27-13}{13}=frac{14}{13}

b) frac{12}{11}-;frac{-7}{19}+;frac{12}{19}=frac{12}{11}-(frac{-7}{19}-frac{12}{19})=frac{12}{11}-frac{-19}{19}=frac{12}{11}-(-1)=frac{12}{11}+1=frac{12+11}{11}=frac{23}{11};

c) frac5{17}-;frac{25}{31}+;frac{12}{17}+;frac{-6}{31}=(frac5{17}+;frac{12}{17})-(frac{25}{31}+frac6{31})=frac{17}{17}-frac{31}{31}=1-1=0

Câu 6

Tìm x, biết:

a) )x-;frac56=;frac12;

b);frac{-3}4-x=;frac{-7}{12}

Gợi ý đáp án

a)x-;frac56=;frac12;

;x=frac12+frac56

x=frac{1.3}{2.3}+frac56

;;x=frac36+frac56

;;x=frac86;

;;x=frac43

b);frac{-3}4-x=;frac{-7}{12}

x=frac{-3}4-frac{-7}{12};;x=frac{(-3).3}{4.3}-frac{-7}{12}

;;x=;frac{-9}{12}-frac{-7}{12}

x=frac{-2}{12};;;x=frac{-1}6

Câu 7

Một xí nghiệp trong tháng Giêng đạt frac38 kế hoạch của Quý I, tháng Hai đạt frac27 kế hoạch của Quý I. Tháng Ba xí nghiệp phải đạt được bao nhiêu phần kế hoạch của Quý I?

Gợi ý đáp án

Một quý gồm 3 tháng, coi số phần kế hoạch của Quý I là 1

Gọi số phần kế hoạch quý I mà tháng Ba đạt được là x

Ta có: x=1-(frac38+frac27)=1-;(frac{3.7}{8.7}+frac{2.8}{7.8})=1-(frac{21}{56}+;frac{16}{56})=1-frac{37}{56}=;frac{19}{56}(kế hoạch)

Câu 8

Bốn tổ của lớp 6A đóng góp sách cho góc thư viện như sau: tổ I góp frac14 số sách của lớp, tổ II góp;frac9{40}số sách của lớp, tổ III góp frac15 số sách của lớp, tổ IV góp phần sách còn lại. Tổ IV đã góp bao nhiêu phần số sách của lớp?

Gợi ý đáp án

Coi số sách quyên góp của cả lớp là 1

Gọi số sách tổ IV quên góp là x

Ta có: x=1-(frac14+;frac9{40}+;frac15);

x=1-(frac{1.10}{4.10}+;frac{9.1}{40.1}+;frac{1.8}{5.8})

x=1-(;frac{10}{40}+;frac9{40}+;frac8{40})

x=1-frac{27}{40}x=frac{40}{40}-frac{27}{40};x=frac{13}{40}(phầnsách)

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Phép cộng, phép trừ phân số sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác.

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Cánh diều trang 38 tập 2 giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của bài 3 chương V. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải bài tập Toán 6 trang 38 tập 2

Câu 1

Tính:

a);frac{-2}9+;frac7{-9}

b);frac1{-6}+;frac{13}{-15}

c);frac5{-6}+;frac{-5}{12}+;frac7{18}

Gợi ý đáp án

a);frac{-2}9+;frac7{-9}=frac{-2}9+;frac{-7}9=frac{-9}9=-1

b);frac1{-6}+;frac{13}{-15}=frac{1.5}{(-6).5}+;frac{13.2}{(-15).2}=;frac5{-30}+frac{26}{-30}=frac{-31}{30}

c);frac5{-6}+;frac{-5}{12}+;frac7{18}=frac{5.6}{(-6).6}+;frac{(-5).3)}{12.3}+;frac{7.2}{18.2};=frac{-30}{36}+;frac{-15}{36}+;frac{14}{36}=;frac{-31}{36}

Câu 2

Tính một cách hợp lí:

a);frac29+;frac{-3}{10}+;frac{-7}{10}

b);frac{-11}6+;frac25+;frac{-1}6

c);frac{-5}8+;frac{12}7+;frac{13}8+;frac27

Gợi ý đáp án

a);frac29+;frac{-3}{10}+;frac{-7}{10}=frac29+(frac{-3}{10}+;frac{-7}{10})=frac29+frac{-10}{10}=frac29+(-1)=frac29+frac{-9}9=frac{-7}9;

b);frac{-11}6+;frac25+;frac{-1}6=(frac{-11}6+frac{-1}6)+frac25

=frac{-12}6+frac25=-2+frac25=frac{(-2).5}5+frac25=frac{-10}5+frac25=frac{-8}5;;

c);frac{-5}8+;frac{12}7+;frac{13}8+;frac27

=(frac{-5}8+frac{13}8)+(frac{12}7+frac27)=frac88+frac{14}7=1+2=3

Câu 3

Tìm số đối của mỗi phân số sau: frac9{25};;frac{-8}{27};-frac{15}{31};;frac{-3}{-5};;frac5{-6}

Gợi ý đáp án

Số đối của mỗi phân số:

frac9{25}=;frac{25}9

frac{-8}{27}=frac{27}{-8}

-frac{15}{31}=-frac{31}{15}

frac{-3}{-5}=;frac{-5}{-3}=;frac53

frac5{-6}=;frac{-6}5

Câu 4

Tính:

a);frac5{16}-;frac5{24}

b);frac2{11}+(frac{-5}{11}-;frac9{11})

c)frac1{10}-(frac5{12}-frac1{15})

Gợi ý đáp án

a);frac5{16}-;frac5{24}=frac{5.3}{16.3}-frac{5.2}{24.2}=frac{15}{48}-frac{10}{48}=frac5{48}

b)frac2{11}+(frac{-5}{11}-frac9{11})=frac2{11}+frac{-14}{11}=frac{-12}{11}

c)frac1{10}-(frac5{12}-frac1{15})

=frac{1.6}{10.6}-(frac{5.5}{12.5}-frac{1.4}{15.4})=frac6{60}-(frac{25}{60}-frac4{60})=;frac6{60}-frac{21}{60}=frac{-15}{60}=frac{-1}4

Câu 5

Tính một cách hợp lí:

a);frac{27}{13}-;frac{106}{111}+;frac{-5}{111}

b);frac{12}{11}-;frac{-7}{19}+;frac{12}{19}

c);frac5{17}-;frac{25}{31}+;frac{12}{17}+;frac{-6}{31}

Gợi ý đáp án

a);frac{27}{13}-;frac{106}{111}+;frac{-5}{111}=;frac{27}{13}-(frac{106}{111}+frac5{111})=frac{27}{13}-;frac{111}{111}=frac{27}{13}-1=frac{27-13}{13}=frac{14}{13}

b) frac{12}{11}-;frac{-7}{19}+;frac{12}{19}=frac{12}{11}-(frac{-7}{19}-frac{12}{19})=frac{12}{11}-frac{-19}{19}=frac{12}{11}-(-1)=frac{12}{11}+1=frac{12+11}{11}=frac{23}{11};

c) frac5{17}-;frac{25}{31}+;frac{12}{17}+;frac{-6}{31}=(frac5{17}+;frac{12}{17})-(frac{25}{31}+frac6{31})=frac{17}{17}-frac{31}{31}=1-1=0

Câu 6

Tìm x, biết:

a) )x-;frac56=;frac12;

b);frac{-3}4-x=;frac{-7}{12}

Gợi ý đáp án

a)x-;frac56=;frac12;

;x=frac12+frac56

x=frac{1.3}{2.3}+frac56

;;x=frac36+frac56

;;x=frac86;

;;x=frac43

b);frac{-3}4-x=;frac{-7}{12}

x=frac{-3}4-frac{-7}{12};;x=frac{(-3).3}{4.3}-frac{-7}{12}

;;x=;frac{-9}{12}-frac{-7}{12}

x=frac{-2}{12};;;x=frac{-1}6

Câu 7

Một xí nghiệp trong tháng Giêng đạt frac38 kế hoạch của Quý I, tháng Hai đạt frac27 kế hoạch của Quý I. Tháng Ba xí nghiệp phải đạt được bao nhiêu phần kế hoạch của Quý I?

Gợi ý đáp án

Một quý gồm 3 tháng, coi số phần kế hoạch của Quý I là 1

Gọi số phần kế hoạch quý I mà tháng Ba đạt được là x

Ta có: x=1-(frac38+frac27)=1-;(frac{3.7}{8.7}+frac{2.8}{7.8})=1-(frac{21}{56}+;frac{16}{56})=1-frac{37}{56}=;frac{19}{56}(kế hoạch)

Câu 8

Bốn tổ của lớp 6A đóng góp sách cho góc thư viện như sau: tổ I góp frac14 số sách của lớp, tổ II góp;frac9{40}số sách của lớp, tổ III góp frac15 số sách của lớp, tổ IV góp phần sách còn lại. Tổ IV đã góp bao nhiêu phần số sách của lớp?

Gợi ý đáp án

Coi số sách quyên góp của cả lớp là 1

Gọi số sách tổ IV quên góp là x

Ta có: x=1-(frac14+;frac9{40}+;frac15);

x=1-(frac{1.10}{4.10}+;frac{9.1}{40.1}+;frac{1.8}{5.8})

x=1-(;frac{10}{40}+;frac9{40}+;frac8{40})

x=1-frac{27}{40}x=frac{40}{40}-frac{27}{40};x=frac{13}{40}(phầnsách)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button