Học TậpLớp 6

Toán 6 Bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên Cánh diều

Giải Toán lớp 6 Bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác.

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Cánh diều trang 30 giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của Bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải Toán 6 Cánh diều trang 30 tập 2

Câu 1

Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp sau:

a) Tử số là -43, mẫu số là 19; b) Tử số là -123, mẫu là -63

Câu 2

a) frac{-2}{9}frac{6}{-27};

b) frac{-1}{-5}frac{4}{25}

Câu 3

Tìm số nguyên x, biết:

a)frac{-28}{35} = frac{16}{x};

b) frac{x + 7}{15} = frac{-24}{36}

Câu 4

Rút gọn mỗi phân số sau về phân số tối giản:

frac{14}{21}, frac{-36}{48}, frac{28}{-52}, frac{-54}{-90}

Câu 5

a) Rút gọn phân số frac{-21}{39} về phân số tối giản

b) Viết tất cả các phân số bằng frac{-21}{39} mà mẫu là số tự nhiên có hai chữ số

Câu 6

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a)frac{-5}{14}frac{1}{-21}

b) frac{17}{60}; frac{-5}{18}; frac{-64}{90}

Câu 7

frac{6}{25}; frac{-4}{50}; frac{-27}{54}; frac{-18}{-75}; frac{28}{-56}

Giải Toán lớp 6 Bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác.

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Cánh diều trang 30 giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của Bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải Toán 6 Cánh diều trang 30 tập 2

Câu 1

Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp sau:

a) Tử số là -43, mẫu số là 19; b) Tử số là -123, mẫu là -63

Câu 2

a) frac{-2}{9}frac{6}{-27};

b) frac{-1}{-5}frac{4}{25}

Câu 3

Tìm số nguyên x, biết:

a)frac{-28}{35} = frac{16}{x};

b) frac{x + 7}{15} = frac{-24}{36}

Câu 4

Rút gọn mỗi phân số sau về phân số tối giản:

frac{14}{21}, frac{-36}{48}, frac{28}{-52}, frac{-54}{-90}

Câu 5

a) Rút gọn phân số frac{-21}{39} về phân số tối giản

b) Viết tất cả các phân số bằng frac{-21}{39} mà mẫu là số tự nhiên có hai chữ số

Câu 6

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a)frac{-5}{14}frac{1}{-21}

b) frac{17}{60}; frac{-5}{18}; frac{-64}{90}

Câu 7

frac{6}{25}; frac{-4}{50}; frac{-27}{54}; frac{-18}{-75}; frac{28}{-56}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button