Chung kết The Voice Kids – Giọng hát Việt Nhí 2013

Chung kết The Voice Kids – Giọng hát Việt Nhí 2013

Chương trình Giọng hát Việt nhí  bắt đầu khởi động từ 29/01/ và kết thúc vào 24/8/ với tổng thời gian phát sóng kéo dài gần 3 tháng (bắt đầu từ ngày 01/6/ và kết thúc vào ngày 24/8/) với 8 buổi ghi hình và 4 đêm thi trực tiếp.

Video  :

Tìm kiếm :

Bình luận

Hãy điền đầy đủ thông tin dưới đây: