Chung kết 3 – Người dẫn chương trình 2014

Chung kết 3 – Người dẫn chương trình 2014

Chung kết 3 – Người dẫn chương trình 2014
Chung kết 3 – Người dẫn chương trình 2014

Ở đêm thi “Chung kết 2 – Người dẫn chương trình 2014” có 2 thí sinh bị loại là: Quỳnh Mai và Xuân Hiến

Chung kết 3 – Người dẫn chương trình 2014

Đêm còn lại 10 thí sinh:

Chung kết 3 – Người dẫn chương trình 2014

Vĩnh Phú – Liên Hương

Chung kết 3 – Người dẫn chương trình 2014

Trương Ngọc Huy – Phan Thị Kim Hằng

Chung kết 3 – Người dẫn chương trình 2014

Anh Thi – Mỹ Linh

Chung kết 3 – Người dẫn chương trình 2014

Nguyễn Thị Huỳnh Ngân – Nguyễn Quỳnh Mai

Chung kết 3 – Người dẫn chương trình 2014

Lê Thị Hoài Hương – Trần Vĩnh Trọng

Chung kết 3 – Người dẫn chương trình 2014

Nguyễn Thị Huỳnh Ngân – Thùy Linh

Trong “Chung kết 3 – Người 2014” thí sinh nào sẽ bị loại tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi lúc 18h ngày 03/10/2014 trên HTV9

Đang cập nhật…

Xem lại “Chung kết 2 – Người dẫn chương trình 2014” tại đây…

DIENANH24G.VN

Tìm kiếm :

Bình luận

Hãy điền đầy đủ thông tin dưới đây: