Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệpVăn bản Pháp luật

Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT


Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Related Articles

Ngày 18/03/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Theo quy định trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch xây dựng quy chuẩn được phê duyệt, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và thông báo tới Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các tổ chức có liên quan.

Đối với nội dung xây dựng dự thảo quy chuẩn quốc gia sẽ lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo quy chuẩn trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Tổng cục, Cục trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Trường hợp cần thiết có thể rút ngắn nhưng không quá 30 ngày. Sau đó thẩm tra và thẩm định hồ sơ dự án xây dựng quy chuẩn.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả thẩm định và số hiệu quy chuẩn, Tổng cục, Cục chủ trì hoàn thiện hồ sơ ban hành quy chuẩn theo quy định và chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chuẩn.

Sau đó thông báo quy chuẩn đã được ban hành trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Tổng cục, Cục và công báo. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ban hành quy chuẩn, Tổng cục, Cục sẽ hoàn thành việc đăng ký quy chuẩn với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/5/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được Điện Ảnh 24G cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button