Bài dự thiTài Liệu

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc” do Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Môi trường y tế, Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức. Cuộc thi tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến từ 00h ngày 15/4 đến 00h ngày 30/4/2021.

Nội dung thi gồm 3 phần: Kiến thức pháp luật ATVSLĐ (20 câu hỏi); Các chế độ chính sách về bảo hộ lao động (30 câu hỏi); Kiến thức phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc (30 câu hỏi).

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc

1. MỤC ĐÍCH

– Nâng cao kiến thức, nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, người lao động ngành y tế trong công tác an toàn vệ sinh lao động, nhất là đối với phòng chống đại dịch COVID-19 tại nơi làm việc nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, chất lượng, hiệu quả, vì sức khỏe của mỗi cán bộ, nhân viên y tế và cộng đồng.

– Cuộc thi đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch và triển khai rộng rãi trong các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động ngành y tế.

2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

– Đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế.

3. Thời gian thi

– Bắt đầu từ 00 giờ ngày 15/4/2021 và kết thúc vào 00 giờ ngày 30/4/2021.

– Thời gian tổng kết cuộc thi và trao giải: dự kiến tháng 5/2021.

4. Cơ cấu giải thưởng

TẬP THỂ

01 giải Nhất, trị giá 10.000.000 đồng

01 giải Nhì, trị giá 5.000.000 đồng

01 giải Ba, trị giá: 2.000.000 đồng

01- giải Khuyến khích, trị giá 1.000.000 đồng

CÁ NHÂN

01 giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng

02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

03 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng

– 20 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc” do Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Môi trường y tế, Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức. Cuộc thi tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến từ 00h ngày 15/4 đến 00h ngày 30/4/2021.

Nội dung thi gồm 3 phần: Kiến thức pháp luật ATVSLĐ (20 câu hỏi); Các chế độ chính sách về bảo hộ lao động (30 câu hỏi); Kiến thức phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc (30 câu hỏi).

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc

1. MỤC ĐÍCH

– Nâng cao kiến thức, nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, người lao động ngành y tế trong công tác an toàn vệ sinh lao động, nhất là đối với phòng chống đại dịch COVID-19 tại nơi làm việc nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, chất lượng, hiệu quả, vì sức khỏe của mỗi cán bộ, nhân viên y tế và cộng đồng.

– Cuộc thi đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch và triển khai rộng rãi trong các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động ngành y tế.

2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

– Đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế.

3. Thời gian thi

– Bắt đầu từ 00 giờ ngày 15/4/2021 và kết thúc vào 00 giờ ngày 30/4/2021.

– Thời gian tổng kết cuộc thi và trao giải: dự kiến tháng 5/2021.

4. Cơ cấu giải thưởng

TẬP THỂ

01 giải Nhất, trị giá 10.000.000 đồng

01 giải Nhì, trị giá 5.000.000 đồng

01 giải Ba, trị giá: 2.000.000 đồng

01- giải Khuyến khích, trị giá 1.000.000 đồng

CÁ NHÂN

01 giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng

02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

03 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng

– 20 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button