Học TậpLớp 3

Tập làm văn lớp 3: Kể lại câu chuyện Người mẹ (2 mẫu)

Điện Ảnh 24G sẽ giới thiệu bài Tập làm văn lớp 3: Kể lại câu chuyện Người mẹ, là tài liệu vô cùng hữu ích.

Tài liệu bao gồm 2 bài văn mẫu giúp học sinh lớp 3 củng cố kỹ năng kể chuyện, cũng như tích lũy vốn từ để viết văn ngày càng hay hơn. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo dưới đây.

Đề bài: Phân vai (người dẫn chuyện, bà mẹ, Thần Đêm Tối, bụi gai, hồ nước, Thần Chết), dựng lại câu chuyện Người mẹ.

Kể lại câu chuyện Người mẹ – Mẫu 1

Người dẫn chuyện:

Người mẹ chạy ra ngoài, hớt hải gọi đứa con. Mấy đêm ròng thức trông đứa con bị ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần Chết đã đến bắt nó đi. Thần Đêm Tối đã đóng giả làm một bà cụ mặc áo đen, nói với người mẹ:

Thần Đêm Tối:

– Thần Chết chạy nhanh hơn cả gió và chẳng bao giờ trả lại những người đã cướp đi.

Người dẫn chuyện:

Người mẹ cầu xin Thần Đêm Tối chỉ đường để đuổi theo Thần Chết. Thần đồng ý chỉ đường cho bà đi. Đến một ngã ba, bà mẹ không biết phải đi lối nào. Bỗng nhiên có một bụi gai băng tuyết đang bám đầy bảo:

Bụi gai:

– Tôi sẽ chỉ đường nếu bà ủ ấm tôi!

Người dẫn chuyện: Người mẹ ôm bụi gai vào lòng để sưởi ấm. Gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ xuống thấm vào tuyết. Bụi gai đâm chồi nảy lộc, nở hoa giữa ngay giữa mùa đông lạnh giá. Bụi gai chỉ đường cho người mẹ. Đến một nơi có hồ nước lớn, không có một bóng thuyền. Nước hồ lại rất sâu. Nhưng vì con, người mẹ quyết vượt qua hồ. Hồ nước bảo:

Hồ nước:

– Tôi sẽ giúp bà, nhưng phải đổi lấy đôi mắt. Hãy khóc đi, cho đến khi đôi mắt rơi xuống.

Người dẫn chuyện:

Bà mẹ khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc. Thế là bà được đưa đến nơi ở lạnh lẽo của Thần Chết. Khi nhìn thấy người mẹ, Thần Chết vô cùng ngạc nhiên:

Thần Chết:

– Làm sao người có thể tìm đến tận nơi đây?

Người dẫn chuyện:

Bà mẹ đã trả lời Thần Chết.

Người mẹ:

– Vì tôi là mẹ. Hãy trả lại con cho tôi!

Kể lại câu chuyện Người mẹ – Mẫu 2

Người dẫn chuyện:

Người mẹ bỗng nhiên chạy ra ngoài, cất tiếng gọi con. Mấy hôm nay, người mẹ thức trong đứa con bị ốm, nhưng chỉ vừa thiếp đi một lúc. Thần Chết đã đến bắt nó đi. Thần Đêm Tối đã đóng giả làm một bà cụ mặc áo đen, nói với người mẹ:

Thần Đêm Tối:

– Thần Chết chạy nhanh hơn cả gió và chẳng bao giờ trả lại những người mà thần đã cướp đi.

Người dẫn chuyện:

Người mẹ cầu xin Thần Đêm Tối chỉ đường để đuổi theo Thần Chết. Thần đồng ý chỉ đường cho bà đi. Đến một ngã ba, bà mẹ không biết phải đi lối nào. Một bụi gai băng tuyết đang bám nói với người mẹ:

Bụi gai:

– Tôi sẽ chỉ đường nếu bà ủ ấm tôi!

Người dẫn chuyện:

Vậy là người mẹ chẳng suy nghĩ ôm bụi gai vào lòng sưởi ấm. Gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ xuống thấm từng giọt đậm. Bụi gai đâm chồi nảy lộc, nở hoa giữa ngay giữa mùa đông lạnh giá. Bụi gai liền chỉ đường cho người mẹ. Đến một nơi có hồ nước lớn, không có một bóng thuyền. Nước hồ lại rất sâu. Người mẹ vẫn tìm cách vượt qua. Hồ nước nói:

Hồ nước:

– Tôi sẽ giúp bà, nhưng bà phải cho tôi đôi mắt. Hãy khóc đi, cho đến khi đôi mắt rơi xuống.

Người dẫn chuyện:

Bà mẹ khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc. Thế là hồ nước đưa bà đến nơi ở lạnh lẽo của Thần Chết. Nhìn thấy người mẹ, Thần Chết vô cùng ngạc nhiên, hỏi bà:

Thần Chết:

– Sao người có thể tìm đến tận đây?

Người dẫn chuyện:

Bà mẹ đã trả lời Thần Chết.

Người mẹ:

– Vì tôi là mẹ. Xin người hãy trả lại con cho tôi!

Điện Ảnh 24G sẽ giới thiệu bài Tập làm văn lớp 3: Kể lại câu chuyện Người mẹ, là tài liệu vô cùng hữu ích.

Tài liệu bao gồm 2 bài văn mẫu giúp học sinh lớp 3 củng cố kỹ năng kể chuyện, cũng như tích lũy vốn từ để viết văn ngày càng hay hơn. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo dưới đây.

Đề bài: Phân vai (người dẫn chuyện, bà mẹ, Thần Đêm Tối, bụi gai, hồ nước, Thần Chết), dựng lại câu chuyện Người mẹ.

Kể lại câu chuyện Người mẹ – Mẫu 1

Người dẫn chuyện:

Người mẹ chạy ra ngoài, hớt hải gọi đứa con. Mấy đêm ròng thức trông đứa con bị ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần Chết đã đến bắt nó đi. Thần Đêm Tối đã đóng giả làm một bà cụ mặc áo đen, nói với người mẹ:

Thần Đêm Tối:

– Thần Chết chạy nhanh hơn cả gió và chẳng bao giờ trả lại những người đã cướp đi.

Người dẫn chuyện:

Người mẹ cầu xin Thần Đêm Tối chỉ đường để đuổi theo Thần Chết. Thần đồng ý chỉ đường cho bà đi. Đến một ngã ba, bà mẹ không biết phải đi lối nào. Bỗng nhiên có một bụi gai băng tuyết đang bám đầy bảo:

Bụi gai:

– Tôi sẽ chỉ đường nếu bà ủ ấm tôi!

Người dẫn chuyện: Người mẹ ôm bụi gai vào lòng để sưởi ấm. Gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ xuống thấm vào tuyết. Bụi gai đâm chồi nảy lộc, nở hoa giữa ngay giữa mùa đông lạnh giá. Bụi gai chỉ đường cho người mẹ. Đến một nơi có hồ nước lớn, không có một bóng thuyền. Nước hồ lại rất sâu. Nhưng vì con, người mẹ quyết vượt qua hồ. Hồ nước bảo:

Hồ nước:

– Tôi sẽ giúp bà, nhưng phải đổi lấy đôi mắt. Hãy khóc đi, cho đến khi đôi mắt rơi xuống.

Người dẫn chuyện:

Bà mẹ khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc. Thế là bà được đưa đến nơi ở lạnh lẽo của Thần Chết. Khi nhìn thấy người mẹ, Thần Chết vô cùng ngạc nhiên:

Thần Chết:

– Làm sao người có thể tìm đến tận nơi đây?

Người dẫn chuyện:

Bà mẹ đã trả lời Thần Chết.

Người mẹ:

– Vì tôi là mẹ. Hãy trả lại con cho tôi!

Kể lại câu chuyện Người mẹ – Mẫu 2

Người dẫn chuyện:

Người mẹ bỗng nhiên chạy ra ngoài, cất tiếng gọi con. Mấy hôm nay, người mẹ thức trong đứa con bị ốm, nhưng chỉ vừa thiếp đi một lúc. Thần Chết đã đến bắt nó đi. Thần Đêm Tối đã đóng giả làm một bà cụ mặc áo đen, nói với người mẹ:

Thần Đêm Tối:

– Thần Chết chạy nhanh hơn cả gió và chẳng bao giờ trả lại những người mà thần đã cướp đi.

Người dẫn chuyện:

Người mẹ cầu xin Thần Đêm Tối chỉ đường để đuổi theo Thần Chết. Thần đồng ý chỉ đường cho bà đi. Đến một ngã ba, bà mẹ không biết phải đi lối nào. Một bụi gai băng tuyết đang bám nói với người mẹ:

Bụi gai:

– Tôi sẽ chỉ đường nếu bà ủ ấm tôi!

Người dẫn chuyện:

Vậy là người mẹ chẳng suy nghĩ ôm bụi gai vào lòng sưởi ấm. Gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ xuống thấm từng giọt đậm. Bụi gai đâm chồi nảy lộc, nở hoa giữa ngay giữa mùa đông lạnh giá. Bụi gai liền chỉ đường cho người mẹ. Đến một nơi có hồ nước lớn, không có một bóng thuyền. Nước hồ lại rất sâu. Người mẹ vẫn tìm cách vượt qua. Hồ nước nói:

Hồ nước:

– Tôi sẽ giúp bà, nhưng bà phải cho tôi đôi mắt. Hãy khóc đi, cho đến khi đôi mắt rơi xuống.

Người dẫn chuyện:

Bà mẹ khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc. Thế là hồ nước đưa bà đến nơi ở lạnh lẽo của Thần Chết. Nhìn thấy người mẹ, Thần Chết vô cùng ngạc nhiên, hỏi bà:

Thần Chết:

– Sao người có thể tìm đến tận đây?

Người dẫn chuyện:

Bà mẹ đã trả lời Thần Chết.

Người mẹ:

– Vì tôi là mẹ. Xin người hãy trả lại con cho tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button