เกิดชาตินี้ อ้ายไปลี้อยู่ไส รู้เอาไว้น้องยังคอยท่า อสงไขยแห่งการเวลา ยากสิมา เปลี่ยนใจ

Back to top button