ประเพณีลอยกระทง

  • เนื้อเพลง

    เพลงลอยกระทง มาตรฐาน]

    ดูวิดีโอต้นฉบับ “เพลงลอยกระทง” เพลงลอยกระทง เนื้อเพลง รำวงลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว … ดูเนื้อเพลงอื่น ๆ ได้ที่นี่:

    Read More »
Back to top button