Biểu mẫuTài Liệu

Sổ theo dõi tình hình sử dụng lao động chưa thành niên

Sổ theo dõi tình hình sử dụng lao động chưa thành niên là biểu mẫu được các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức lập ra để thống kê tình hình sử dụng lao động.

Đây là mẫu biểu mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 12/11/2020. Mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Sổ theo dõi lao động chưa thành niên

Tên doanh nghiệp/cơ quan/tổ chức/hợp tác xã/hộ gia đình/cá nhân sử dụng lao động

Địa chỉ:…………………………………………………………..

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

Trang 1, ….., n

STT

Người chưa thành niên

Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú/tạm trú

Số thẻ căn cước công dân hoặc CMTND hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu (nếu có)

Tình trạng đi học1

Hình thức Hợp đồng lao động2

Công việc đang làm

Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ3

Họ và tên

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú

Nghề nghiệp

Số điện thoại (nếu có)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

2

Ghi chú :

(1) Nếu đang đi học: ghi là học lớp mấy; nếu không còn đi học ghi: Thôi học (trình độ văn hóa cao nhất), ví dụ: Thôi học (Lớp 3).

(2) Ghi theo quy định tại Điều 14 Bộ luật Lao động.

(3) Về kết quả khám sức khỏe định kỳ: Ghi kết quả phân loại sức khỏe; tóm tắt tình trạng bệnh tật (nếu có).

Sổ theo dõi tình hình sử dụng lao động chưa thành niên là biểu mẫu được các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức lập ra để thống kê tình hình sử dụng lao động.

Đây là mẫu biểu mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 12/11/2020. Mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Sổ theo dõi lao động chưa thành niên

Tên doanh nghiệp/cơ quan/tổ chức/hợp tác xã/hộ gia đình/cá nhân sử dụng lao động

Địa chỉ:…………………………………………………………..

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

Trang 1, ….., n

STT

Người chưa thành niên

Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú/tạm trú

Số thẻ căn cước công dân hoặc CMTND hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu (nếu có)

Tình trạng đi học1

Hình thức Hợp đồng lao động2

Công việc đang làm

Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ3

Họ và tên

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú

Nghề nghiệp

Số điện thoại (nếu có)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

2

Ghi chú :

(1) Nếu đang đi học: ghi là học lớp mấy; nếu không còn đi học ghi: Thôi học (trình độ văn hóa cao nhất), ví dụ: Thôi học (Lớp 3).

(2) Ghi theo quy định tại Điều 14 Bộ luật Lao động.

(3) Về kết quả khám sức khỏe định kỳ: Ghi kết quả phân loại sức khỏe; tóm tắt tình trạng bệnh tật (nếu có).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button