Giáo dục - Đào tạoVăn bản Pháp luật

Quyết định 2551/QĐ-BGDĐT khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022

Khung thời gian năm học 2021-2022


Ngày 4/8 năm 2021, của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2551/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Related Articles

Theo đó, ban hành tại Quyết định 2552 2021 BGDĐT là khung thời gian kế hoạch năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên toàn quốc.

Trong năm học 2021-2022, học sinh trên cả nước sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Riêng khối 1 có thể tổ chức tựu trường sớm nhất từ 23/8.

Chi tiết khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được Điện Ảnh 24G cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button