Phổ biến Pháp luật

Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức Bộ Nội vụ

Quyết định 758 về quy tắc ứng xử công chức, viên chức


Quyết định 758/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

  • Danh sách địa phương, đơn vị được phân bổ vắc xin COVID-19 đợt 6
  • Đã có Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Ngày 23/06/2021, Bộ Nội vụ ra Quyết định 758/QĐ-BNV về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

Khi tiếp xúc với tổ chức, công dân trong quá trình thực thi công vụ, phải bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà tổ chức, công dân cần hướng dẫn, trả lời; lắng nghe và hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của tổ chức và công dân. Cần thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Quy chế cũng quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ không được làm những việc như: có thái độ hoặc hành vi quan liêu, cửa quyền, hách dịch, gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn, vướng mắc của tổ chức, công dân.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng không được từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; không được làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của tổ chức và công dân khi được giao giải quyết nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chi tiết bộ quy tắc ứng xử của công chức, viên chức Bộ Nội vụ mời các bạn sử dụng file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Điện Ảnh 24G.

Quyết định 758 về quy tắc ứng xử công chức, viên chức


Quyết định 758/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

  • Danh sách địa phương, đơn vị được phân bổ vắc xin COVID-19 đợt 6
  • Đã có Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Ngày 23/06/2021, Bộ Nội vụ ra Quyết định 758/QĐ-BNV về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

Khi tiếp xúc với tổ chức, công dân trong quá trình thực thi công vụ, phải bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà tổ chức, công dân cần hướng dẫn, trả lời; lắng nghe và hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của tổ chức và công dân. Cần thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Quy chế cũng quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ không được làm những việc như: có thái độ hoặc hành vi quan liêu, cửa quyền, hách dịch, gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn, vướng mắc của tổ chức, công dân.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng không được từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; không được làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của tổ chức và công dân khi được giao giải quyết nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chi tiết bộ quy tắc ứng xử của công chức, viên chức Bộ Nội vụ mời các bạn sử dụng file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Điện Ảnh 24G.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button