Giáo dục - Đào tạoTải Mẫu

Nội dung chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021

Mẫu chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021 là mẫu bản chương trình được lập ra để lên chương trình về công tác đội và phong trào thiếu nhi trong năm học mới. Mẫu chương trình nêu rõ những hoạt động mục tiêu trong năm học của đội… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu kế hoạch công tác Đội
  • Nội dung chương trình phát động chủ đề
  • Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội liên đội

1. Nội dung chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi số 1


ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH QUẬN ………….
LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC BIÊN GIANG
***
Số:………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày ….. tháng …..năm ….

CH­ƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021
——————–

Năm học 2020-2021 là năm thiếu nhi Thủ đô thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911-05/06/2021); 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021).

Năm học 2020-2021 cũng là năm thiếu nhi quận …………. thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Quận ………….. Liên đội Tiểu học Biên Giang triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“Thiếu nhi Thủ đô

Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tập trung tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trường gắn với triển khai Kế hoạch số 201-KH/HĐĐTW ngày 29/8/2016 của Hội đồng Đội Trung ương thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”. Phát động và tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, của đất nước, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh.

2. Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 02-CT/TWĐTN-CTTN ngày 16/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2019 – 2022. Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các công trình, phần việc, hoạt động tình nguyện gắn với tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ trẻ em, chú trọng tới trẻ em ở khu vực khó khăn trong phường, quận các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi học tập, rèn luyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường.

3. Tiếp tục triển khai phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hình thức mới, phong phú và đa dạng gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới, tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng thực hành xã hội; tập trung định hướng cho học sinh học tập, thực hành, lao động, rèn luyện tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, thương yêu, chia sẻ giúp đỡ nhau, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

4. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, trong đó, tập trung đồng bộ các giải pháp tuyên truyền. Tham mưu cho tổ chức Đoàn các cấp duy trì và phát huy tốt vai trò thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

– Chỉ tiêu 1: Liên đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ.

– Chỉ tiêu 2: Liên đội có hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Chỉ tiêu 3: Hội đồng Đội Quận có công trình măng non chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Chỉ tiêu 4: 100% đội viên tham gia sinh hoạt chủ điểm nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Chỉ tiêu 5: Liên đội thực hiện tốt việc hỗ trợ ít nhất 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (trong hoặc ngoài liên đội),

– Chỉ tiêu 6: Liên đội có ít nhất 01 mô hình trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi.

– Chỉ tiêu 7: : Bồi dưỡng Công tác Đội cho phụ trách thiếu nhi, BCH Liên đội, Chi đội, phụ trách Sao.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đến các địa chỉ đỏ trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, Đội trong năm. Tham gia Cuộc thi Video clip hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ do Hội đồng Đội Quận phát động.

– Tổ chức cho đội viên, học sinh tìm hiểu tác phẩm Lịch sử nước ta, 5 điều Bác Hồ dạy và các câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến thiếu nhi. Nghiên cứu triển khai các hình thức tuyên truyền mới, hấp dẫn học sinh, thiếu nhi như: phim ngắn, clip, phim hoạt hình…

– Liên đội thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát Quốc ca; đẩy mạnh hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”; sinh hoạt hàng tháng theo chủ đề, chủ điểm gắn với thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt…

– Tổ chức sinh hoạt Liên đội theo chủ đề, chủ điểm “Em là mầm non của Đảng” hướng tới Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 9/2020 – tháng 2/2021); chủ đề, chủ điểm “Tiến bước lên Đoàn” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (tháng 3/2021); chủ đề, chủ điểm “Tự hào truyền thống Đội ta” kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (từ tháng 4 – tháng 5/2021). Tổ chức cho thiếu nhi tham gia cuộc thi tìm hiểu, viết cảm nhận về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Phát động trong đông đảo văn nghệ sĩ, cán bộ phụ trách Đội và các lực lượng xã hội tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi làm theo lời Bác” năm 2021. Các cấp bộ Đội triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đoàn. Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm giới thiệu về tổ chức Đoàn, Đội trong các cấp bộ Đội nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2021).

– Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động sinh hoạt truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao cho thiếu nhi tham gia; kết nạp lớp đội viên chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đội và lựa chọn lớp đội viên “Sẵn sàng” chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn.

– Liên đội thực hiện tốt công tác Trần Quốc Toản thông qua tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, chăm lo cho con em các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình cán bộ chiến sĩ làm việc tại biên giới, hải đảo.

– Hướng dẫn, tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, khuyến khích các em tìm hiểu và gìn giữ, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc và của địa phương.

1.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”

– Các Liên đội tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tập tốt. Tạo môi trường để đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động nhóm học tốt, đôi bạn cùng tiến hướng đến xây dựng năng lực tự chủ, tự học trong đội viên, học sinh; khuyến khích đội viên tích cực, chủ động học tập ngoại ngữ và kiến thức xã hội.

– Xây dựng và duy trì ít nhất 01 mô hình hiệu quả về các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo trong các liên đội nhằm tạo môi trường để phát huy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của thiếu nhi. Tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học”, “Sáng tạo trẻ”, “Tin học trẻ”; hướng dẫn cho các em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

– Tổ chức hiệu quả các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi. Vận động nguồn lực trang bị tủ sách măng non cho các chi đội lớp. Tổ chức các ngày hội đọc sách cho thiếu nhi; xây dựng thư viện di động, chuyên mục giới thiệu sách hay, phù hợp độ tuổi thiếu nhi… Tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” thông qua việc tuyên truyền và đưa các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tiếp cận tới đội viên, học sinh. Hướng dẫn đội viên, học sinh tham gia viết tin, bài, tác phẩm thơ, văn gửi về Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Tích cực hưởng ứng tham gia Trại sáng tác thơ văn tuổi học trò “Cây bút tuổi hồng”.

– Giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” và thực hiện công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên.

– Tiếp tục duy trì, lựa chọn các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp, kịp thời đối với các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các gương thiếu nhi vượt khó học giỏi. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” giao lưu với các gương đội viên, học sinh tiêu biểu, các gương từng là đội viên, chỉ huy đội, cháu ngoan Bác Hồ.

1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”
– Thông qua sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể tại trường, lớp xây dựng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ cho thiếu nhi trong mối quan hệ giữa bạn bè, anh, chị, em trong gia đình, trong tập thể và cộng đồng. Tham gia hiệu quả phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”… Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội.

– Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương học đường, ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học; thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về độ tuổi điều khiển phương tiện giao thông; nhân rộng các mô hình tuyên truyền, ngăn chặn, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với các ngành giúp đỡ, giáo dục thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ.

– Tăng cường các hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của ma tuý, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi … thông qua việc phát huy vai trò, hoạt động của các câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ”, “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ”...

– Củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường, các Nhà thiếu nhi và ở địa bàn dân cư, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt nhóm, sinh hoạt tập thể, nâng cao sức khoẻ, phát triển năng khiếu.

– Tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích cho đội viên, học sinh. Phấn đấu trong năm học, Hội đồng Đội quận tổ chức được lớp dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhân rộng, tăng tính sáng tạo trong tổ chức các mô hình câu lạc bộ, các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi và trại hè thiếu nhi các cấp, nhất là các mô hình hiệu quả như: “Học kỳ quân đội”… Hướng dẫn thiếu nhi tiếp cận, tham gia các kênh tương tác trực tuyến trên Fanpage “Đội TNTP Hồ Chí Minh quận ………….”; group “CLB phụ trách thiếu nhi quận ………….”.

1.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

– Thông qua các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc sức khỏe bản thân; giữ gìn trường, lớp xanh – sạch – đẹp, giữ gìn vệ sinh chung tại gia đình, trường học và nơi công cộng.

– Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở nơi sinh sống; trang trí phòng học, phân loại rác theo quy định. Tích cực thực hành và góp phần tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường. Hình thành ý thức, thói quen không xả rác trong đội viên, học sinh.

– Tổ chức các hoạt động em yêu môi trường xanh, em yêu thiên nhiên, vì một Việt Nam xanh, vẽ vườn cây ước mơ… gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung.

– Tuyên truyền, hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

1.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

– Phối hợp với ngành giáo dục tổ chức các hoạt động định hướng cho thiếu nhi rèn luyện, thực hành phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho thiếu nhi đức tính khiêm tốn, lễ phép, trung thực trong học tập, thi cử, trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống hàng ngày.

– Tổ chức hoạt động giáo dục, sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Nói lời hay, làm việc tốt”; giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi như chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; lễ phép với người lớn; hòa nhã, thân ái với bạn bè; dũng cảm nhận ra những khuyết điểm thiếu sót của mình và trong đấu tranh với những việc làm chưa tốt… Tham gia hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt”.

– Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu.

– Phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, tránh xa các trò chơi độc hại, sử dụng mạng xã hội hiệu quả, văn minh.

2. Công tác xây dựng Đội

2.1. Công tác nhi đồng
– Củng cố và thành lập các Sao nhi đồng ngay từ đầu năm học; đổi mới, đa dạng, linh hoạt các hình thức, nội dung chương trình sinh hoạt Sao nhi đồng. Thực hiện có hiệu quả công tác đỡ đầu giữa đội viên với các Sao nhi đồng; nâng cao chất lượng hoạt động của Sao nhi đồng tự quản. Thực hiện tốt chương trình “Dự bị đội viên”.

– Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong công tác phụ trách Sao, nội dung hình thức sinh hoạt và cơ chế phối hợp giữa giáo viên làm tổng phụ trách Đội, phụ trách Sao với giáo viên chủ nhiệm phụ trách chi trong tổ chức hoạt động dành cho Sao nhi đồng.

– Quan tâm đầu tư lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách Sao thông qua các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác nhi đồng, liên hoan “Phụ trách Sao giỏi”

2.2. Công tác đội viên

– Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; trong tổ chức Lễ kết nạp Đội, Lễ trưởng thành Đội cần tạo cho các em ấn tượng, tình cảm với tổ chức Đội, khơi dậy niềm tự hào khi được là đội viên. Khuyến khích tổ chức Lễ kết nạp đội viên tại các khu di tích lịch sử, cách mạng của địa phương.

– Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 – 2022. Tổ chức các hoạt động, ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chủ động tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” với việc triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường và đổi mới sáng tạo trong tổ chức tiết sinh hoạt Đội.

2.3. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

– Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, duy trì nề nếp sinh hoạt, hoạt động của câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”. Tổ chức các lớp tập huấn, trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động Đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội.

– Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể như “Chỉ huy Đội giỏi“,“Lãnh đạo trẻ tương lai”, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2.4. Công tác xây dựng liên đội, chi đội

– Hướng dẫn Chi đội, liên đội tổ chức Đại hội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Nâng cao chất lượng hoạt động của các “Đội Nghi lễ”; hình thành các nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên.

– Nhân rộng mô hình xây dựng “Chi đội 3 tốt”“Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị. Thúc đẩy hoạt động tự quản của Ban Chỉ huy liên đội, chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong trường học. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đội viên.

2.5. Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư

– Tổ chức tốt các hoạt động bàn giao thiếu nhi từ nhà trường về sinh hoạt trên địa bàn dân cư trong dịp hè và tiếp nhận thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè. Tham mưu để chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý trẻ em trong hè.

3. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

– Phối hợp kiểm tra, giám sát, nắm bắt thực tiễn và kiến nghị để ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại các cơ sở. Có hình thức tuyên dương, tôn vinh các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Chú trọng tới công tác phát triển Đảng và chăm lo quyền lợi chính trị cho đội ngũ phụ trách Đội.

– Duy trì và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội, phụ trách chi đội và lực lượng phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới giúp đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn hiện nay.

– Xây dựng, tổ chức có hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của các câu lạc bộPhụ trách thiếu nhi”, Câu lạc bộ “Phụ trách giỏi”, mô hình “Liên đội phụ trách”.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG

5.1 Cấp Liên đội

Chỉ đạo liên đội tổ chức phát động chủ đề công tác Đội năm học gắn với Lễ khai giảng năm học 2020-2021 (ngày 05/9/2020).

Liên Đội tổ chức Đêm hội Trăng rằm nhân dịp Tết Trung thu cho thiếu nhi (tháng 9/2020).

Tổ chức Đại hội Chi đội, Liên đội, kiện toàn tổ chức Sao nhi đồng (xong trước ngày 15/10/2020).

– Tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào “Kế hoạch nhỏ” và ủng hộ xây dựng sân chơi cho thiếu nhi các huyện khó khăn trên địa bàn Quận; xây dựng, chỉnh trang Nhà vệ sinh thân thiện tại Liên đội.

Tổ chức chương trình kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020).

Liên đội tổ chức “Ngày hội công nhận hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên” gắn với tuyên dương CNBH trước ngày 15/5/2021.

Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” trong các Liên đội Tiểu học nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021).

VI. ĐỊNH HƯỚNG CÁC ĐỢT HOẠT ĐỘNG

* Đợt 1 (từ 05/9 đến 15/10/2019): Chủ điểm “Chào năm học mới”

– Tổ chức khai giảng, phát động chủ đề năm học và lồng ghép các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2020).

– Tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm”, thăm và tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Trung thu 2020.

– Chi đội, Liên đội tổ chức Đại hội Liên đội, Chi đội.

– Tiếp tục hướng dẫn cho thiếu nhi kỹ năng phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

* Đợt 2 (từ 16/10 đến 20/11/2020): Chủ điểm “Biết ơn thầy cô giáo

– Tổ chức đồng loạt chùm hoạt động giáo dục truyền thống “Tôn sư, trọng đạo” và giao lưu, tri ân các thầy cô giáo, các hoạt động văn hóa văn nghệ, tổ chức cuộc thi viết về thầy cô, mái trường nhân kỷ niệm 38 năm Ngày nhà giáo Việt Nam…

– Tổ chức diễn đàn “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, “Xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử trong nhà trường”,..

– Tổ chức cuộc thi “Nét đẹp thầy trò”.

* Đợt 3 (từ 21/11/2020 đến hết học kỳ I): Chủ điểm “Tiếp bước cha anh”.

– Tổ chức sinh hoạt Đội, Sao, lớp nhi đồng, sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Tiếp bước cha anh” và các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam với hình thức tổ chức “Hành trình đỏ”: viếng Lăng Bác, tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nghe nói chuyện lịch sử, thắp nến tri ân, đặt hoa tại các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ…

– Đón đoàn khảo sát công tác Đội học kỳ I tại Liên đội.

* Đợt 4 (từ đầu học kỳ II đến 26/3/2020): Chủ điểm: “Cùng tiến bước lên Đoàn

– Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021).

* Đợt 5 (từ 27/3 đến 31/5/2020): Chủ điểm: “Mừng sinh nhật Bác, Tự hào truyền thống Đội

– Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2020); 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021); 131 năm sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2020) gắn với phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, các cuộc thi tìm hiểu, làm báo tường, tổ chức các hoạt động về nguồn, diễn đàn, kết nạp đội viên, tuyên dương phụ trách và đội viên tiêu biểu.

– Tổ chức hội thu Chương trình “Quyển vở yêu thương”.

– Tổ chức “Ngày hội công nhận hoàn thành Chương trình Rèn luyện đội viên” gắn với tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ.

– Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026.

– Tổ chức kiểm tra liên, chi đội mạnh năm học.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Chi đội trực thuộc

– Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi cấp liên đội xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021. Hướng dẫn, tổ chức và tham gia tốt các hoạt động trong năm học 2020 – 2021 .

2. Liên đội

– Tham mưu cho cấp ủy, Ban giám hiệu về chương trình công tác Đội năm học 2020 – 2021. Tổ chức các hoạt động theo kế hoạch để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học.

Trên đây là chư­ơng trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021. Liên đội đề nghị và các Chi đội, lớp có liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả, thiết thực đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra./.

TPT

TM.B

2. Nội dung chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi số 2


HĐĐ HUYỆN ……………

LIÊN ĐỘI …………

ĐỘI TNPT HỒ CHÍ MINH

…………, ngày…tháng…năm…

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ………….

————

Năm học …………. diễn ra trong không khí của dịp kỷ niệm …… năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; đồng thời trong năm học sẽ diễn ra các hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ ……….).

Hội đồng Đội huyện ……………….. xây dựng Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học …………., cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

“Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

Yêu cầu: Chủ đề năm học thể hiện nội dung xuyên suốt là tổ chức sâu rộng phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch của Đội nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Phát động các hoạt động thi đua chào mừng thành công Đại hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

2. Tham gia phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” để cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào các nội dung: thi đua rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sống; thi đua học tập; thi đua rèn luyện sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội; đồng thời tiếp tục phát động các phong trào phù hợp theo từng nội dung cụ thể.

3. Tìm hiểu Luật trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trong thiếu nhi. Tiếp tục thực hiện các mô hình, cách làm trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; Kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại trẻ em; có giải pháp hiệu quả phòng, chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

4. Nâng cao chất lượng đội viên. Đổi mới phương thức thực hiện Chương trình “Rèn luyện đội viên”.

5. Huy động nguồn lực để giúp đỡ đội viên có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

– Tổ chức tối thiểu 10 cuộc tuyên truyền giáo dục cho học sinh về ý nghĩa các ngày lễ lớn, tìm hiểu luật giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống các tệ nạn xã hội đến 100% Đội viên – Học sinh.

– Thực hiện nghiêm túc các buổi SHDC phong phú về hình thức, không bỏ giờ SHDC.

– Tổ chức 3 cuộc thi đố em tìm hiểu kiến thức ngày thành lập Đảng, Đoàn, Hội, Đội và Biển đảo Việt Nam.

– Tham gia 100% các cuộc thi viết, vẽ tranh do các cấp tổ chức, viết thư thăm chiến sĩ làm nhiệm vụ canh giữ biển trời tổ quốc.

– 100% Đội viên hiểu và thực hiện tốt kế hoạch “Thiếu Nhi …………… thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, kể chuyện về 5 điều Bác Hồ dạy.

– Thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ đạt trên 95%.

– Hàng tháng tổ chức sinh hoạt chuyên đề xây dựng tình bạn đẹp, và nói không với bạo lực học đường.

– Đăng kí thăm hỏi gia đình bà cụ có hoàn cảnh neo đơn .

– Thực hiện phát thanh măng non, phát thanh học đường theo chủ đề chủ điểm ít nhất 1cuộc/ tháng.

– 100% đội viên không vi phạm ATGT.

– Vận động các nguồn lực xã hội trao mọt số phần quà cho những tấm gương vượt khó học giỏi nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân.

– Thành lập 1 đội tuyển tin học trẻ không chuyên, 1 đội tuyển học sinh toán tuổi thơ, 1 đội tuyển chữ đẹp, 1 đội tuyển giải toán tiếng anh.

– Thành 1 lập câu lạc bộ văn hóa văn nghệ .

– 100% đội viên phải có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trường lớp, tiết kiệm điện nước, bảo quản cơ sở vật chất nhà trường.

– 100% chi đội thực hiện tốt trang trí phòng học, xanh hóa lớp học.

– Thực hiện tốt và có hiệu quả các phong trào phát thanh măng non, phát thanh học đường.

– 100% các chi đội tham gia tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa.

– Chăm sóc 1 công trình măng non cấp liên đội “Bồn hoa sân trường“.

– Tổ chức văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian nhân dịp trung thu, 20/11, mừng Đảng mừng xuân..

– Duy trì tốt hoạt động của “Đội tuyên truyền măng non”.

IV. THAM GIA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN

– Tham dự Lễ Khai giảng gắn với phát động chủ đề năm học mới ………….

– Phát động vag tham gia “Vui hội Trăng rằm” nhân dịp Tết Trung thu, thăm hỏi, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu

– Phát động chương trình “Thắp sáng ước mơ Thiếu nhi Việt Nam”

– Tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn tỉnh …………. lần thứ …………… Tiếp thu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn các cấp về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

– Phát động ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” trong Liên đội nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Phát động “Ngày hội đọc sách” trong liên đội

– Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Tham gia tuần cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm ngày 22/12 và kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020).

– Tham gia các hoạt động cấp huyện tổ chức. (cả năm học)

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ban phụ trách Đội xây dựng kế hoạch, triển khai dự thảo kế hoạch thực hiện phong trào, công tác Đội năm học …………., trong đại hội liên đội thảo luận thống nhất.

Trên đây là dự thảo kế hoạch hoạt động năm học …………. của BPT Đội Trường ………………….. Đề nghị GVCN các lớp tham khảo và biểu quyết góp ý để thống nhất kế hoạch chung năm học …………..

…………., ngày…tháng…năm…

TỔNG PHỤ TRÁCH

BCH LIÊN ĐỘI

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021 là mẫu bản chương trình được lập ra để lên chương trình về công tác đội và phong trào thiếu nhi trong năm học mới. Mẫu chương trình nêu rõ những hoạt động mục tiêu trong năm học của đội… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu kế hoạch công tác Đội
  • Nội dung chương trình phát động chủ đề
  • Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội liên đội

1. Nội dung chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi số 1


ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH QUẬN ………….
LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC BIÊN GIANG
***
Số:………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày ….. tháng …..năm ….

CH­ƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021
——————–

Năm học 2020-2021 là năm thiếu nhi Thủ đô thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911-05/06/2021); 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021).

Năm học 2020-2021 cũng là năm thiếu nhi quận …………. thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Quận ………….. Liên đội Tiểu học Biên Giang triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“Thiếu nhi Thủ đô

Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tập trung tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trường gắn với triển khai Kế hoạch số 201-KH/HĐĐTW ngày 29/8/2016 của Hội đồng Đội Trung ương thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”. Phát động và tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, của đất nước, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh.

2. Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 02-CT/TWĐTN-CTTN ngày 16/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2019 – 2022. Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các công trình, phần việc, hoạt động tình nguyện gắn với tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ trẻ em, chú trọng tới trẻ em ở khu vực khó khăn trong phường, quận các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi học tập, rèn luyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường.

3. Tiếp tục triển khai phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hình thức mới, phong phú và đa dạng gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới, tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng thực hành xã hội; tập trung định hướng cho học sinh học tập, thực hành, lao động, rèn luyện tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, thương yêu, chia sẻ giúp đỡ nhau, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

4. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, trong đó, tập trung đồng bộ các giải pháp tuyên truyền. Tham mưu cho tổ chức Đoàn các cấp duy trì và phát huy tốt vai trò thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

– Chỉ tiêu 1: Liên đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ.

– Chỉ tiêu 2: Liên đội có hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Chỉ tiêu 3: Hội đồng Đội Quận có công trình măng non chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Chỉ tiêu 4: 100% đội viên tham gia sinh hoạt chủ điểm nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Chỉ tiêu 5: Liên đội thực hiện tốt việc hỗ trợ ít nhất 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (trong hoặc ngoài liên đội),

– Chỉ tiêu 6: Liên đội có ít nhất 01 mô hình trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi.

– Chỉ tiêu 7: : Bồi dưỡng Công tác Đội cho phụ trách thiếu nhi, BCH Liên đội, Chi đội, phụ trách Sao.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đến các địa chỉ đỏ trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, Đội trong năm. Tham gia Cuộc thi Video clip hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ do Hội đồng Đội Quận phát động.

– Tổ chức cho đội viên, học sinh tìm hiểu tác phẩm Lịch sử nước ta, 5 điều Bác Hồ dạy và các câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến thiếu nhi. Nghiên cứu triển khai các hình thức tuyên truyền mới, hấp dẫn học sinh, thiếu nhi như: phim ngắn, clip, phim hoạt hình…

– Liên đội thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát Quốc ca; đẩy mạnh hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”; sinh hoạt hàng tháng theo chủ đề, chủ điểm gắn với thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt…

– Tổ chức sinh hoạt Liên đội theo chủ đề, chủ điểm “Em là mầm non của Đảng” hướng tới Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 9/2020 – tháng 2/2021); chủ đề, chủ điểm “Tiến bước lên Đoàn” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (tháng 3/2021); chủ đề, chủ điểm “Tự hào truyền thống Đội ta” kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (từ tháng 4 – tháng 5/2021). Tổ chức cho thiếu nhi tham gia cuộc thi tìm hiểu, viết cảm nhận về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Phát động trong đông đảo văn nghệ sĩ, cán bộ phụ trách Đội và các lực lượng xã hội tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi làm theo lời Bác” năm 2021. Các cấp bộ Đội triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đoàn. Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm giới thiệu về tổ chức Đoàn, Đội trong các cấp bộ Đội nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2021).

– Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động sinh hoạt truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao cho thiếu nhi tham gia; kết nạp lớp đội viên chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đội và lựa chọn lớp đội viên “Sẵn sàng” chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn.

– Liên đội thực hiện tốt công tác Trần Quốc Toản thông qua tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, chăm lo cho con em các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình cán bộ chiến sĩ làm việc tại biên giới, hải đảo.

– Hướng dẫn, tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, khuyến khích các em tìm hiểu và gìn giữ, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc và của địa phương.

1.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”

– Các Liên đội tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tập tốt. Tạo môi trường để đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động nhóm học tốt, đôi bạn cùng tiến hướng đến xây dựng năng lực tự chủ, tự học trong đội viên, học sinh; khuyến khích đội viên tích cực, chủ động học tập ngoại ngữ và kiến thức xã hội.

– Xây dựng và duy trì ít nhất 01 mô hình hiệu quả về các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo trong các liên đội nhằm tạo môi trường để phát huy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của thiếu nhi. Tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học”, “Sáng tạo trẻ”, “Tin học trẻ”; hướng dẫn cho các em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

– Tổ chức hiệu quả các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi. Vận động nguồn lực trang bị tủ sách măng non cho các chi đội lớp. Tổ chức các ngày hội đọc sách cho thiếu nhi; xây dựng thư viện di động, chuyên mục giới thiệu sách hay, phù hợp độ tuổi thiếu nhi… Tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” thông qua việc tuyên truyền và đưa các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tiếp cận tới đội viên, học sinh. Hướng dẫn đội viên, học sinh tham gia viết tin, bài, tác phẩm thơ, văn gửi về Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Tích cực hưởng ứng tham gia Trại sáng tác thơ văn tuổi học trò “Cây bút tuổi hồng”.

– Giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” và thực hiện công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên.

– Tiếp tục duy trì, lựa chọn các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp, kịp thời đối với các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các gương thiếu nhi vượt khó học giỏi. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” giao lưu với các gương đội viên, học sinh tiêu biểu, các gương từng là đội viên, chỉ huy đội, cháu ngoan Bác Hồ.

1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”
– Thông qua sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể tại trường, lớp xây dựng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ cho thiếu nhi trong mối quan hệ giữa bạn bè, anh, chị, em trong gia đình, trong tập thể và cộng đồng. Tham gia hiệu quả phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”… Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội.

– Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương học đường, ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học; thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về độ tuổi điều khiển phương tiện giao thông; nhân rộng các mô hình tuyên truyền, ngăn chặn, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với các ngành giúp đỡ, giáo dục thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ.

– Tăng cường các hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của ma tuý, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi … thông qua việc phát huy vai trò, hoạt động của các câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ”, “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ”...

– Củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường, các Nhà thiếu nhi và ở địa bàn dân cư, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt nhóm, sinh hoạt tập thể, nâng cao sức khoẻ, phát triển năng khiếu.

– Tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích cho đội viên, học sinh. Phấn đấu trong năm học, Hội đồng Đội quận tổ chức được lớp dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhân rộng, tăng tính sáng tạo trong tổ chức các mô hình câu lạc bộ, các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi và trại hè thiếu nhi các cấp, nhất là các mô hình hiệu quả như: “Học kỳ quân đội”… Hướng dẫn thiếu nhi tiếp cận, tham gia các kênh tương tác trực tuyến trên Fanpage “Đội TNTP Hồ Chí Minh quận ………….”; group “CLB phụ trách thiếu nhi quận ………….”.

1.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

– Thông qua các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc sức khỏe bản thân; giữ gìn trường, lớp xanh – sạch – đẹp, giữ gìn vệ sinh chung tại gia đình, trường học và nơi công cộng.

– Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở nơi sinh sống; trang trí phòng học, phân loại rác theo quy định. Tích cực thực hành và góp phần tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường. Hình thành ý thức, thói quen không xả rác trong đội viên, học sinh.

– Tổ chức các hoạt động em yêu môi trường xanh, em yêu thiên nhiên, vì một Việt Nam xanh, vẽ vườn cây ước mơ… gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung.

– Tuyên truyền, hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

1.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

– Phối hợp với ngành giáo dục tổ chức các hoạt động định hướng cho thiếu nhi rèn luyện, thực hành phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho thiếu nhi đức tính khiêm tốn, lễ phép, trung thực trong học tập, thi cử, trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống hàng ngày.

– Tổ chức hoạt động giáo dục, sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Nói lời hay, làm việc tốt”; giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi như chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; lễ phép với người lớn; hòa nhã, thân ái với bạn bè; dũng cảm nhận ra những khuyết điểm thiếu sót của mình và trong đấu tranh với những việc làm chưa tốt… Tham gia hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt”.

– Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu.

– Phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, tránh xa các trò chơi độc hại, sử dụng mạng xã hội hiệu quả, văn minh.

2. Công tác xây dựng Đội

2.1. Công tác nhi đồng
– Củng cố và thành lập các Sao nhi đồng ngay từ đầu năm học; đổi mới, đa dạng, linh hoạt các hình thức, nội dung chương trình sinh hoạt Sao nhi đồng. Thực hiện có hiệu quả công tác đỡ đầu giữa đội viên với các Sao nhi đồng; nâng cao chất lượng hoạt động của Sao nhi đồng tự quản. Thực hiện tốt chương trình “Dự bị đội viên”.

– Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong công tác phụ trách Sao, nội dung hình thức sinh hoạt và cơ chế phối hợp giữa giáo viên làm tổng phụ trách Đội, phụ trách Sao với giáo viên chủ nhiệm phụ trách chi trong tổ chức hoạt động dành cho Sao nhi đồng.

– Quan tâm đầu tư lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách Sao thông qua các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác nhi đồng, liên hoan “Phụ trách Sao giỏi”

2.2. Công tác đội viên

– Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; trong tổ chức Lễ kết nạp Đội, Lễ trưởng thành Đội cần tạo cho các em ấn tượng, tình cảm với tổ chức Đội, khơi dậy niềm tự hào khi được là đội viên. Khuyến khích tổ chức Lễ kết nạp đội viên tại các khu di tích lịch sử, cách mạng của địa phương.

– Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 – 2022. Tổ chức các hoạt động, ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chủ động tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” với việc triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường và đổi mới sáng tạo trong tổ chức tiết sinh hoạt Đội.

2.3. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

– Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, duy trì nề nếp sinh hoạt, hoạt động của câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”. Tổ chức các lớp tập huấn, trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động Đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội.

– Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể như “Chỉ huy Đội giỏi“,“Lãnh đạo trẻ tương lai”, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2.4. Công tác xây dựng liên đội, chi đội

– Hướng dẫn Chi đội, liên đội tổ chức Đại hội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Nâng cao chất lượng hoạt động của các “Đội Nghi lễ”; hình thành các nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên.

– Nhân rộng mô hình xây dựng “Chi đội 3 tốt”“Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị. Thúc đẩy hoạt động tự quản của Ban Chỉ huy liên đội, chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong trường học. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đội viên.

2.5. Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư

– Tổ chức tốt các hoạt động bàn giao thiếu nhi từ nhà trường về sinh hoạt trên địa bàn dân cư trong dịp hè và tiếp nhận thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè. Tham mưu để chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý trẻ em trong hè.

3. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

– Phối hợp kiểm tra, giám sát, nắm bắt thực tiễn và kiến nghị để ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại các cơ sở. Có hình thức tuyên dương, tôn vinh các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Chú trọng tới công tác phát triển Đảng và chăm lo quyền lợi chính trị cho đội ngũ phụ trách Đội.

– Duy trì và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội, phụ trách chi đội và lực lượng phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới giúp đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn hiện nay.

– Xây dựng, tổ chức có hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của các câu lạc bộPhụ trách thiếu nhi”, Câu lạc bộ “Phụ trách giỏi”, mô hình “Liên đội phụ trách”.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG

5.1 Cấp Liên đội

Chỉ đạo liên đội tổ chức phát động chủ đề công tác Đội năm học gắn với Lễ khai giảng năm học 2020-2021 (ngày 05/9/2020).

Liên Đội tổ chức Đêm hội Trăng rằm nhân dịp Tết Trung thu cho thiếu nhi (tháng 9/2020).

Tổ chức Đại hội Chi đội, Liên đội, kiện toàn tổ chức Sao nhi đồng (xong trước ngày 15/10/2020).

– Tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào “Kế hoạch nhỏ” và ủng hộ xây dựng sân chơi cho thiếu nhi các huyện khó khăn trên địa bàn Quận; xây dựng, chỉnh trang Nhà vệ sinh thân thiện tại Liên đội.

Tổ chức chương trình kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020).

Liên đội tổ chức “Ngày hội công nhận hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên” gắn với tuyên dương CNBH trước ngày 15/5/2021.

Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” trong các Liên đội Tiểu học nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021).

VI. ĐỊNH HƯỚNG CÁC ĐỢT HOẠT ĐỘNG

* Đợt 1 (từ 05/9 đến 15/10/2019): Chủ điểm “Chào năm học mới”

– Tổ chức khai giảng, phát động chủ đề năm học và lồng ghép các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2020).

– Tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm”, thăm và tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Trung thu 2020.

– Chi đội, Liên đội tổ chức Đại hội Liên đội, Chi đội.

– Tiếp tục hướng dẫn cho thiếu nhi kỹ năng phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

* Đợt 2 (từ 16/10 đến 20/11/2020): Chủ điểm “Biết ơn thầy cô giáo

– Tổ chức đồng loạt chùm hoạt động giáo dục truyền thống “Tôn sư, trọng đạo” và giao lưu, tri ân các thầy cô giáo, các hoạt động văn hóa văn nghệ, tổ chức cuộc thi viết về thầy cô, mái trường nhân kỷ niệm 38 năm Ngày nhà giáo Việt Nam…

– Tổ chức diễn đàn “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, “Xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử trong nhà trường”,..

– Tổ chức cuộc thi “Nét đẹp thầy trò”.

* Đợt 3 (từ 21/11/2020 đến hết học kỳ I): Chủ điểm “Tiếp bước cha anh”.

– Tổ chức sinh hoạt Đội, Sao, lớp nhi đồng, sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Tiếp bước cha anh” và các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam với hình thức tổ chức “Hành trình đỏ”: viếng Lăng Bác, tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nghe nói chuyện lịch sử, thắp nến tri ân, đặt hoa tại các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ…

– Đón đoàn khảo sát công tác Đội học kỳ I tại Liên đội.

* Đợt 4 (từ đầu học kỳ II đến 26/3/2020): Chủ điểm: “Cùng tiến bước lên Đoàn

– Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021).

* Đợt 5 (từ 27/3 đến 31/5/2020): Chủ điểm: “Mừng sinh nhật Bác, Tự hào truyền thống Đội

– Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2020); 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021); 131 năm sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2020) gắn với phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, các cuộc thi tìm hiểu, làm báo tường, tổ chức các hoạt động về nguồn, diễn đàn, kết nạp đội viên, tuyên dương phụ trách và đội viên tiêu biểu.

– Tổ chức hội thu Chương trình “Quyển vở yêu thương”.

– Tổ chức “Ngày hội công nhận hoàn thành Chương trình Rèn luyện đội viên” gắn với tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ.

– Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026.

– Tổ chức kiểm tra liên, chi đội mạnh năm học.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Chi đội trực thuộc

– Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi cấp liên đội xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021. Hướng dẫn, tổ chức và tham gia tốt các hoạt động trong năm học 2020 – 2021 .

2. Liên đội

– Tham mưu cho cấp ủy, Ban giám hiệu về chương trình công tác Đội năm học 2020 – 2021. Tổ chức các hoạt động theo kế hoạch để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học.

Trên đây là chư­ơng trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021. Liên đội đề nghị và các Chi đội, lớp có liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả, thiết thực đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra./.

TPT

TM.B

2. Nội dung chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi số 2


HĐĐ HUYỆN ……………

LIÊN ĐỘI …………

ĐỘI TNPT HỒ CHÍ MINH

…………, ngày…tháng…năm…

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ………….

————

Năm học …………. diễn ra trong không khí của dịp kỷ niệm …… năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; đồng thời trong năm học sẽ diễn ra các hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ ……….).

Hội đồng Đội huyện ……………….. xây dựng Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học …………., cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

“Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

Yêu cầu: Chủ đề năm học thể hiện nội dung xuyên suốt là tổ chức sâu rộng phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch của Đội nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Phát động các hoạt động thi đua chào mừng thành công Đại hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

2. Tham gia phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” để cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào các nội dung: thi đua rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sống; thi đua học tập; thi đua rèn luyện sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội; đồng thời tiếp tục phát động các phong trào phù hợp theo từng nội dung cụ thể.

3. Tìm hiểu Luật trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trong thiếu nhi. Tiếp tục thực hiện các mô hình, cách làm trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; Kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại trẻ em; có giải pháp hiệu quả phòng, chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

4. Nâng cao chất lượng đội viên. Đổi mới phương thức thực hiện Chương trình “Rèn luyện đội viên”.

5. Huy động nguồn lực để giúp đỡ đội viên có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

– Tổ chức tối thiểu 10 cuộc tuyên truyền giáo dục cho học sinh về ý nghĩa các ngày lễ lớn, tìm hiểu luật giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống các tệ nạn xã hội đến 100% Đội viên – Học sinh.

– Thực hiện nghiêm túc các buổi SHDC phong phú về hình thức, không bỏ giờ SHDC.

– Tổ chức 3 cuộc thi đố em tìm hiểu kiến thức ngày thành lập Đảng, Đoàn, Hội, Đội và Biển đảo Việt Nam.

– Tham gia 100% các cuộc thi viết, vẽ tranh do các cấp tổ chức, viết thư thăm chiến sĩ làm nhiệm vụ canh giữ biển trời tổ quốc.

– 100% Đội viên hiểu và thực hiện tốt kế hoạch “Thiếu Nhi …………… thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, kể chuyện về 5 điều Bác Hồ dạy.

– Thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ đạt trên 95%.

– Hàng tháng tổ chức sinh hoạt chuyên đề xây dựng tình bạn đẹp, và nói không với bạo lực học đường.

– Đăng kí thăm hỏi gia đình bà cụ có hoàn cảnh neo đơn .

– Thực hiện phát thanh măng non, phát thanh học đường theo chủ đề chủ điểm ít nhất 1cuộc/ tháng.

– 100% đội viên không vi phạm ATGT.

– Vận động các nguồn lực xã hội trao mọt số phần quà cho những tấm gương vượt khó học giỏi nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân.

– Thành lập 1 đội tuyển tin học trẻ không chuyên, 1 đội tuyển học sinh toán tuổi thơ, 1 đội tuyển chữ đẹp, 1 đội tuyển giải toán tiếng anh.

– Thành 1 lập câu lạc bộ văn hóa văn nghệ .

– 100% đội viên phải có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trường lớp, tiết kiệm điện nước, bảo quản cơ sở vật chất nhà trường.

– 100% chi đội thực hiện tốt trang trí phòng học, xanh hóa lớp học.

– Thực hiện tốt và có hiệu quả các phong trào phát thanh măng non, phát thanh học đường.

– 100% các chi đội tham gia tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa.

– Chăm sóc 1 công trình măng non cấp liên đội “Bồn hoa sân trường“.

– Tổ chức văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian nhân dịp trung thu, 20/11, mừng Đảng mừng xuân..

– Duy trì tốt hoạt động của “Đội tuyên truyền măng non”.

IV. THAM GIA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN

– Tham dự Lễ Khai giảng gắn với phát động chủ đề năm học mới ………….

– Phát động vag tham gia “Vui hội Trăng rằm” nhân dịp Tết Trung thu, thăm hỏi, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu

– Phát động chương trình “Thắp sáng ước mơ Thiếu nhi Việt Nam”

– Tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn tỉnh …………. lần thứ …………… Tiếp thu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn các cấp về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

– Phát động ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” trong Liên đội nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Phát động “Ngày hội đọc sách” trong liên đội

– Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Tham gia tuần cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm ngày 22/12 và kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020).

– Tham gia các hoạt động cấp huyện tổ chức. (cả năm học)

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ban phụ trách Đội xây dựng kế hoạch, triển khai dự thảo kế hoạch thực hiện phong trào, công tác Đội năm học …………., trong đại hội liên đội thảo luận thống nhất.

Trên đây là dự thảo kế hoạch hoạt động năm học …………. của BPT Đội Trường ………………….. Đề nghị GVCN các lớp tham khảo và biểu quyết góp ý để thống nhất kế hoạch chung năm học …………..

…………., ngày…tháng…năm…

TỔNG PHỤ TRÁCH

BCH LIÊN ĐỘI

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button