Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

, , … là những nữ diện đẹp nhất trong những bộ phim ra mắt công chúng 6 tháng đầu nay.

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013 - DIENANH24G Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013 - DIENANH24G Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013 - DIENANH24G Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

Angela Phương Trinh trong bộ phim Biết chết liền.

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013 - DIENANH24G Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

 Ngọc Lan trong “Những đóa ngọc lan”.

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013 - DIENANH24G Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013 - DIENANH24G Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

Son Ye Jin trong “Shark”.

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013 - DIENANH24G Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013 - DIENANH24G Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

Shin Se Kyung trong “When A Man Loves”.

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013 - DIENANH24G Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013 - DIENANH24G Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

Chae Jung Ahn trong “When A Man Loves”.

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013 - DIENANH24G Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

Jo Yoon Hee trong “Nine: Time Travelling Nine Times”.

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013 - DIENANH24G Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

Soo Ae trong “Yawang”.

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013 - DIENANH24G Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

Lee Min Jung trong “All About My Relationship”.

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013 - DIENANH24G Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013 - DIENANH24G Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

Lâm Tâm Như trong “Tỷ tỷ tiến lên”.

Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013 - DIENANH24G Những cô dâu đẹp hút hồn trên màn ảnh nửa đầu 2013

Hồ Hạnh Nhi trong “Giai nhân rượu vang”.

Theo 2Sao

Bình luận

Hãy điền đầy đủ thông tin dưới đây: