Tài chính - Ngân hàngVăn bản Pháp luật

Nghị định 46/2021/NĐ-CP quản lý tài chính và đánh giá hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Nghị định số 46/2021/NĐ-CP


Nghị định 46/2021/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Related Articles

Ngày 31/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2021/NĐ-CP về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Cụ thể, việc đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của Ngân hàng Phát triển bao gồm 5 tiêu chí: Tín dụng đầu tư của Nhà nước; Tỷ lệ nợ xấu; Kết quả tài chính; Tình hình chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn Nhà nước đối với các nghiệp vụ phát sinh trong năm; Tình hình chấp hành chế độ báo cáo.

Bên cạnh đó, sau khi bù đắp khoản thâm hụt từ những năm trước, kết quả tài chính của Ngân hàng Phát triển trong năm đạt thặng dư được phân phối như sau: Trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức vốn điều lệ của Ngân hàng Phát triển; Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính, mức tối đa của quỹ này không vượt quá 25% mức vốn điều lệ của Ngân hàng Phát triển; Trích tối đa 25% vào quỹ đầu tư phát triển;…

Ngoài ra, các khoản chi không được hạch toán vào chi phí hoạt động của Ngân hàng Phát triển gồm: Các khoản thiệt hại đã được Nhà nước hỗ trợ hoặc cơ quan bảo hiểm, bên gây thiệt hại bồi thường; Các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, nâng cấp, cải tạo tài sản cố định thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Các khoản chi ủng hộ địa phương, các tổ chức xã hội, cơ quan khác;…

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Ngân hàng được Điện Ảnh 24G cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button