Cuộc Sống

Ngày đẹp tháng 4 năm 2021

Ngày đẹp tháng 4 năm 2021 là ngày nào, tháng 4 năm 2021 có ngày nào đẹp? Dưới đây là lịch tháng 4/2021, danh sách những ngày tốt tháng 4 năm 2021, mời các bạn tham khảo và chọn lựa ngày tốt, tránh ngày xấu để tiến hành công việc quan trọng như xuất hành, động thổ, khai trương, cưới hỏi, mua xe, chuyển nhà…

Lịch tháng 4/2021.

Xem lịch tháng 4/2021

 • Ngày tốt tháng 4/201
 • Ngày tốt tháng 4 năm 2021 theo tuổi 

Ngày tốt tháng 4/201

Thứ 5, ngày 1/4/2021 – 20/2/2021 âm lịch.

Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Các việc nên làm như: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái…

Chủ nhật, ngày 4/4/2021 – 23/2/2021 âm lịch.

Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h).

Các việc nên làm như: Cúng tế, sửa tường, sửa kho, san đường…

Thứ Hai, ngày 5/4/2021 – 24/2/2021 âm lịch.

Ngày: Quý Mùi, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Các việc nên làm như: Cúng tế, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả…

Thứ Tư, ngày 7/4/2021 – 26/2/2021 âm lịch.

Ngày: Ất Dậu, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Các việc nên làm như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch…

Thứ Bảy, ngày 10/4/2021 – 29/2/2021 âm lịch.

Ngày: Mậu Tý, Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu.

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Các việc nên làm như: Cúng tế, cầu phúc, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch…

Thứ Hai, ngày 12/4/2021 – 1/3/2021 âm lịch.

Ngày: Canh Dần, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Nên làm các việc như: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, xuất hàng…

Thứ Tư, ngày 14/4/2021 – 3/3/2021 âm lịch.

Bát tự: Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.

Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Kiến

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Các việc nên làm như: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người.

Thứ Năm, ngày 15/4/2021 – 4/3/2021 âm lịch.

Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Chủ Nhật, ngày 18/4/2021 – 7/3/2021 âm lịch.

Ngày: Bính Thân, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Các việc nên làm như: Cúng tế, san đường, sửa tường

Thứ Hai, ngày 19/4/2021 – 8/3/2021 âm lịch.

Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Các việc nên làm như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đổ mái, ký kết, giao dịch…

Thứ Tư, ngày 21/4/2021 – 10/3/2021 âm lịch.

Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Các việc nên làm như: Cúng tế, ký kết, giao dịch…

Thứ Hai, ngày 26/4/2021 – 15/3/2021 âm lịch.

Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.

Giờ tốt: Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Thứ Ba, ngày 27/4/2021 – 16/3/2021 âm lịch.

Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.

Giờ tốt: Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Thứ Sáu, ngày 30/4/2021 – 19/3/2021 âm lịch.

Ngày: Mậu Thân, Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu.

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Các việc nên làm như: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả…

Ngày tốt tháng 4 năm 2021 theo tuổi

Ngày tốt tháng 4 năm 2021 tuổi Tý

Tuổi: Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu.

Ngày tốt:

 • 26/4 (tức 15/3 âm lịch)
 • 27/4 (tức 16/3 âm lịch)
 • 30/4 (tức 19/3 âm lịch)

Ngày tốt tháng 4 năm 2021 tuổi Sửu

Tuổi: Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu

Ngày tốt:

 • 7/4 (tức 26/2 âm lịch)
  15/4 (tức 4/3 âm lịch)
  19/4 (tức 08/3 âm lịch)
  27/4 (tức 16/3 âm lịch)

Ngày tốt tháng 4/2021 tuổi Dần

Tuổi: Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần

Ngày đẹp:

 • 7/4 (tức 26/2 âm lịch)
 • 12/4 (tức 01/03 âm lịch)
 • 21/4 (tức 10/03 âm lịch)

Ngày đẹp tháng 4 năm 2021 tuổi Mão

Tuổi: Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão

Ngày đẹp:

 • 1/4 (tức 20/2 âm lịch)
 • 5/4 (tức 24/2 âm lịch)
 • 12/4 (tức 1/3 âm lịch)
 • 21/4 (tức 10/3 âm lịch)
 • 30/4 (tức 19/3 âm lịch)

Ngày tốt tháng 4 năm 2021 tuổi Thìn

Tuổi: Canh Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn

Ngày tốt:

 • 7/4 (tức 26/2 âm lịch)
 • 15/4 (tức 4/3 âm lịch)
 • 19/4 (tức 8/3 âm lịch)
 • 21/4 (tức 10/3 âm lịch)
 • 30/4 (tức 19/3 âm lịch)

Ngày đẹp tháng 4 năm 2021 tuổi Tỵ

Tuổi: Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ

Ngày tốt:

Giờ tốt

 • 7/4 (tức 26/2 âm lịch)
 • 15/4 (tức 4/3 âm lịch)
 • 19/4 (tức 8/3 âm lịch)
 • 26/4 (tức 15/3 âm lịch)
 • 27/4 (tức 16/3 âm lịch)
 • 30/4 (tức 19/3 âm lịch)

Ngày tốt tháng 4/2021 tuổi Ngọ

Tuổi: Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ và Mậu Ngọ

Ngày tốt:

 • 5/4 (tức 24/2 âm lịch)
 • 12/4 (tức 1/3 âm lịch)
 • 27/4 (tức 16/3 âm lịch)

Ngày đẹp nhất tháng 4/2021 tuổi Mùi

Tuổi: Tân Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi

Ngày tốt:

 • 1/4 (tức 20/2 âm lịch)
 • 5/4 (tức 24/2 âm lịch)
 • 21/4 (tức 10/3 âm lịch)

Ngày tốt tháng 4/2021 người tuổi Thân

 • 7/4 (tức 26/02 âm lịch)
 • 26/4 (tức 15/3 âm lịch)
 • 30/4 (tức 19/3 âm lịch)

Các ngày đẹp tháng 4 năm 2021 tuổi Dậu

Tuổi: Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu

Ngày tốt:

12/4 1/3
15/4 4/3
26/4 15/3
27/4 16/3 
30/4 19/3

Ngày đẹp trong tháng 4/2021 tuổi Tuất

Tuổi: Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất.

Ngày tốt:

 • 1/4 (tức 20/2 âm lịch)
 • 12/4 (tức 1/3 âm lịch)
 • 15/4 (tức 4/3 âm lịch)
 • 21/4 (tức 10/3 âm lịch)

Ngày tốt tháng 4 năm 2021 tuổi Hợi

Tuổi: Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi

Ngày tốt:

 • 1/4 (tức 20/2 âm lịch)
 • 5/4 (tức 24/2 âm lịch)
 • 12/4 (tức 1/3 âm lịch)
 • 26/4 (tức 10/3 âm lịch)

Hy vọng các bạn có thể lựa chọn được ngày tốt, giờ tốt trong thang 4/2021 để làm những việc quan trọng như cưới hỏi, động thổ, khai trương, mua xe, đổ mái, ký hợp đồng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button