Hôn nhân - Gia đìnhTải Mẫu

Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân

Việc xác nhận tài sản chung hay tài sản riêng trước và sau hôn nhân đôi khi là cần thiết để tránh xảy ra tranh chấp về sau. Dưới đây là mẫu giấy cam kết xác nhận tài sản riêng trước hôn nhân Điện Ảnh 24G xin đăng tải để các bạn cùng tham khảo sử dụng.

Việc phân chia tài sản sau hôn nhân nếu chẳng may cuộc hôn nhân của bạn gặp trục trặc sẽ khá là rắc rối nếu bạn có nhiều tài sản riêng mà lại không chứng minh được. Chính vì vậy để không xảy ra tranh chấp về tài sản sau khi kết hôn các bạn có thể lập bản xác nhận tài sản riêng trước hôn nhân như trong bài viết sau đây của hoatieu.vn, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân là gì?


Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân là mẫu được lập ra trước khi kết hôn để tránh việc tranh chấp tài sản của vợ chồng sau này (tài sản riêng nhưng bị gọi là chung, tài sản chung nhưng bị cho là tài sản riêng…).

Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, số CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú, nội dung tài sản cần xác nhận….

2. Mẫu giấy xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____***_____

GIẤY CAM KẾT
Tài sản riêng (trước thời kỳ hôn nhân)

Tôi tên là…………………………………………(1) sinh ngày…….………………………………..(2)

CMND/ CCCD số…………………..……(3) ngày cấp………………..(4) nơi cấp………….(5)

Hộ khẩu thường trú……………………………….…………………………………………………..(6)

Nay tôi xác nhận, những tài sản nêu sau:

….………………………………………………………………………………….……………………….

….……………………………………………………………………………….………………………….

….……………………………………………………………………………………..…………………(7)

Là tài sản riêng của………………………….….… (8) tôi.

Là……………………………………………………(9) sinh ngày….……….…………….………..(10)

CMND số………………………(11) ngày cấp………………..……..(12) nơi cấp……..…………(13)

Hộ khẩu thường trú…………………………………………………..………………….……..……(14)

Tôi xin cam kết sẽ tuyệt đối tôn trọng quyền sở hữu riêng của…….…(15) tôi và không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào về căn nhà này.

Những gì tôi trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………, ngày …/…/20….

Người làm giấy cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1),(2),(3),(4),(5),(6): Thông tin của người vợ hoặc chồng (người làm giấy cam kết)

(7): Ghi thông tin chi tiết của tài sản.

(8), (15): chồng hoặc vợ.

(9),(10),(11),(12),(13),(14): Thông tin của người chồng hoặc vợ.

Trên đây là mẫu bản cam kết xác nhận tài sản riêng trước hôn nhân chung, các bạn có thể soạn ra mẫu chi tiết hơn hoặc nhờ các văn phòng luật sư để mẫu bản cam kết tài sản trước hôn nhân được chặt chẽ nhất khi đưa ra pháp luật.

Trên đây là Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân mới nhất 2021. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

Việc xác nhận tài sản chung hay tài sản riêng trước và sau hôn nhân đôi khi là cần thiết để tránh xảy ra tranh chấp về sau. Dưới đây là mẫu giấy cam kết xác nhận tài sản riêng trước hôn nhân Điện Ảnh 24G xin đăng tải để các bạn cùng tham khảo sử dụng.

Việc phân chia tài sản sau hôn nhân nếu chẳng may cuộc hôn nhân của bạn gặp trục trặc sẽ khá là rắc rối nếu bạn có nhiều tài sản riêng mà lại không chứng minh được. Chính vì vậy để không xảy ra tranh chấp về tài sản sau khi kết hôn các bạn có thể lập bản xác nhận tài sản riêng trước hôn nhân như trong bài viết sau đây của hoatieu.vn, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân là gì?


Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân là mẫu được lập ra trước khi kết hôn để tránh việc tranh chấp tài sản của vợ chồng sau này (tài sản riêng nhưng bị gọi là chung, tài sản chung nhưng bị cho là tài sản riêng…).

Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, số CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú, nội dung tài sản cần xác nhận….

2. Mẫu giấy xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____***_____

GIẤY CAM KẾT
Tài sản riêng (trước thời kỳ hôn nhân)

Tôi tên là…………………………………………(1) sinh ngày…….………………………………..(2)

CMND/ CCCD số…………………..……(3) ngày cấp………………..(4) nơi cấp………….(5)

Hộ khẩu thường trú……………………………….…………………………………………………..(6)

Nay tôi xác nhận, những tài sản nêu sau:

….………………………………………………………………………………….……………………….

….……………………………………………………………………………….………………………….

….……………………………………………………………………………………..…………………(7)

Là tài sản riêng của………………………….….… (8) tôi.

Là……………………………………………………(9) sinh ngày….……….…………….………..(10)

CMND số………………………(11) ngày cấp………………..……..(12) nơi cấp……..…………(13)

Hộ khẩu thường trú…………………………………………………..………………….……..……(14)

Tôi xin cam kết sẽ tuyệt đối tôn trọng quyền sở hữu riêng của…….…(15) tôi và không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào về căn nhà này.

Những gì tôi trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………, ngày …/…/20….

Người làm giấy cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1),(2),(3),(4),(5),(6): Thông tin của người vợ hoặc chồng (người làm giấy cam kết)

(7): Ghi thông tin chi tiết của tài sản.

(8), (15): chồng hoặc vợ.

(9),(10),(11),(12),(13),(14): Thông tin của người chồng hoặc vợ.

Trên đây là mẫu bản cam kết xác nhận tài sản riêng trước hôn nhân chung, các bạn có thể soạn ra mẫu chi tiết hơn hoặc nhờ các văn phòng luật sư để mẫu bản cam kết tài sản trước hôn nhân được chặt chẽ nhất khi đưa ra pháp luật.

Trên đây là Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân mới nhất 2021. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button