Tải MẫuThủ tục hành chính

Mẫu thông báo nghỉ lễ 2/9

Ngày Quốc khánh 2/9 đang đến gần. Trước khi bắt đầu nghỉ lễ thì các cơ quan, doanh nghiệp phải ra thông báo nghỉ lễ để gửi tới nhân viên trong công ty nhằm thông báo lịch nghỉ để nhân viên nắm được. Mời các bạn tham khảo các mẫu thông báo nghỉ lễ 2-9 sau đây.

1. Mẫu thông báo nghỉ lễ 2/9 là gì?


Ngày 2/9 hàng năm là ngày Quốc khánh của nước ta. Trong ngày lễ này, những công nhân viên chức sẽ được nghỉ để đi chơi, nghỉ ngơi hay tham gia vào các hoạt động ghi nhớ ngày thành lập đất nước. Chính vì vậy, các công ty hay doanh nghiệp sẽ đều phải soạn ra những văn bản để thông báo về việc nghỉ lễ dành để thông báo cho nhân viên trong công ty.

2. Mẫu thông báo nghỉ lễ 2/9


Mẫu thông báo nghỉ Lễ Tết nội bộ của công ty

Mẫu thông báo nghỉ lễ cho khách hàng

Mẫu thông báo nghỉ lễ cho công ty, khách hàng

Mẫu thông báo nghỉ lễ 2/9

Mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh

3. Mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 số 1


TÊN CÔNG TY…

Số: …/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

– Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

– Căn cứ theo Quy định của Công ty ……………………………..;

– Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

Giám đốc thông báo cho nghỉ toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty như sau:

Điều 1: Nhân dịp …………………….., toàn thể cán bộ và nhân viên trong Công ty được nghỉ Lễ theo quy định ngày ……………………….. Toàn thể cán bộ nhân viên đi làm trở lại vào ngày ……………………………..

Điều 2: Yêu cầu mỗi nhân viên phải dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình và công ty trước kỳ nghỉ. Tắt tất cả các máy móc thiết bị, khóa các cửa ra vào công ty tránh mất cắp hoặc gây cháy nổ. Nếu ai vi phạm làm hư hại thiết bị công ty sẽ phải đền bù và chịu kỷ luật theo quy định của công ty.

Điều 3: Mỗi trưởng phòng, trưởng ban cần có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thống kê công việc theo lịch trực đã đề ra và báo cáo lại cho Phòng Hành chính Nhân sự để chấm công cho ngày làm việc đó. Ngày trực đó sẽ được tính công và lương làm thêm theo đúng quy định.

Điều 4: Đề nghị các phòng ban có trách nhiệm thi hành tốt thông báo này.

Đại diện công ty

Giám đốc

4. Mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 số 2


TÊN CÔNG TY…

Số: …/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

– Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

– Căn cứ theo Quy định của Công ty ……………………………..

Công ty…………. thông báo việc nghỉ lễ 2/9 như sau:

– Toàn thể cán bộ, công nhân viên của Nhà máy được nghỉ ngày 02/09/…………

– Vì công việc phục vụ khách hàng và công trình đang gấp rút, yêu cầu các bộ phận có liên quan bố trí nhân lực, cán bộ đầy đủ cho việc sản xuất và phục vụ khách hàng.

– Các bộ phận Bảo vệ, Sản xuất bố trí đảm bảo an ninh, trật tự tuyệt đối trong các ngày nghỉ lễ.

Trân thành cảm ơn.

Trân trọng!

5. Mẫu thông báo nghỉ 2/9 bằng Tiếng Anh


Vietnam’s National Day Closing Announcement

Vietnam’s National Day – 2/9 is coming,…………….. would like to inform you about the schedule of Vietnam’s National Day 20….. as following:

….…………. will be closed to observe National Day 20…… from….. to……..

Business operation will resume as normal on…..

Many thanks for your kind attention and being appreciative with this situation. On this occasion, we would like to thank you for your support and cooperation in the year 20….. and look forward to receiving your continuing assistance in 20……

Should you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Wish you and your family a healthy, happy and successful holiday.

Best regards,

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Ngày Quốc khánh 2/9 đang đến gần. Trước khi bắt đầu nghỉ lễ thì các cơ quan, doanh nghiệp phải ra thông báo nghỉ lễ để gửi tới nhân viên trong công ty nhằm thông báo lịch nghỉ để nhân viên nắm được. Mời các bạn tham khảo các mẫu thông báo nghỉ lễ 2-9 sau đây.

1. Mẫu thông báo nghỉ lễ 2/9 là gì?


Ngày 2/9 hàng năm là ngày Quốc khánh của nước ta. Trong ngày lễ này, những công nhân viên chức sẽ được nghỉ để đi chơi, nghỉ ngơi hay tham gia vào các hoạt động ghi nhớ ngày thành lập đất nước. Chính vì vậy, các công ty hay doanh nghiệp sẽ đều phải soạn ra những văn bản để thông báo về việc nghỉ lễ dành để thông báo cho nhân viên trong công ty.

2. Mẫu thông báo nghỉ lễ 2/9


Mẫu thông báo nghỉ Lễ Tết nội bộ của công ty

Mẫu thông báo nghỉ lễ cho khách hàng

Mẫu thông báo nghỉ lễ cho công ty, khách hàng

Mẫu thông báo nghỉ lễ 2/9

Mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh

3. Mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 số 1


TÊN CÔNG TY…

Số: …/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

– Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

– Căn cứ theo Quy định của Công ty ……………………………..;

– Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

Giám đốc thông báo cho nghỉ toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty như sau:

Điều 1: Nhân dịp …………………….., toàn thể cán bộ và nhân viên trong Công ty được nghỉ Lễ theo quy định ngày ……………………….. Toàn thể cán bộ nhân viên đi làm trở lại vào ngày ……………………………..

Điều 2: Yêu cầu mỗi nhân viên phải dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình và công ty trước kỳ nghỉ. Tắt tất cả các máy móc thiết bị, khóa các cửa ra vào công ty tránh mất cắp hoặc gây cháy nổ. Nếu ai vi phạm làm hư hại thiết bị công ty sẽ phải đền bù và chịu kỷ luật theo quy định của công ty.

Điều 3: Mỗi trưởng phòng, trưởng ban cần có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thống kê công việc theo lịch trực đã đề ra và báo cáo lại cho Phòng Hành chính Nhân sự để chấm công cho ngày làm việc đó. Ngày trực đó sẽ được tính công và lương làm thêm theo đúng quy định.

Điều 4: Đề nghị các phòng ban có trách nhiệm thi hành tốt thông báo này.

Đại diện công ty

Giám đốc

4. Mẫu thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 số 2


TÊN CÔNG TY…

Số: …/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

– Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

– Căn cứ theo Quy định của Công ty ……………………………..

Công ty…………. thông báo việc nghỉ lễ 2/9 như sau:

– Toàn thể cán bộ, công nhân viên của Nhà máy được nghỉ ngày 02/09/…………

– Vì công việc phục vụ khách hàng và công trình đang gấp rút, yêu cầu các bộ phận có liên quan bố trí nhân lực, cán bộ đầy đủ cho việc sản xuất và phục vụ khách hàng.

– Các bộ phận Bảo vệ, Sản xuất bố trí đảm bảo an ninh, trật tự tuyệt đối trong các ngày nghỉ lễ.

Trân thành cảm ơn.

Trân trọng!

5. Mẫu thông báo nghỉ 2/9 bằng Tiếng Anh


Vietnam’s National Day Closing Announcement

Vietnam’s National Day – 2/9 is coming,…………….. would like to inform you about the schedule of Vietnam’s National Day 20….. as following:

….…………. will be closed to observe National Day 20…… from….. to……..

Business operation will resume as normal on…..

Many thanks for your kind attention and being appreciative with this situation. On this occasion, we would like to thank you for your support and cooperation in the year 20….. and look forward to receiving your continuing assistance in 20……

Should you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Wish you and your family a healthy, happy and successful holiday.

Best regards,

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button