Giáo dục - Đào tạoTải Mẫu

Mẫu nhận xét môn Tự nhiên xã hội tiểu học theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét môn Tự nhiên xã hội tiểu học theo Thông tư 27 là các mẫu nhận xét đánh giá học sinh mới nhất hiện nay theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo.

1. Mẫu nhận xét học kỳ 2 môn TNXH  theo Thông tư 27


Giữa học kỳ II
Mức đạt được Nhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện
Nội dung
T Nắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
H Hoàn thành nội dung bài học GK 2.
H Nắm được nội dung bài học giữa học kì 2.
T Nắm được kiến thức kĩ năng môn học.
T Hoàn thành tốt nội dung môn học giữa học kì 2.
H Hoàn thành nội dung môn học.
H Hoàn thành nội dung các bài học giữa học kì 2.
H Nắm được nội dung kiến thức các bài học.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
T Hoàn thành tốt nội dung môn học.Biết quan sát tranh trả lời tốt câu hỏi.
T Nắm vững nội dung bài học.Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
T Hoàn thành tốt nội dung môn học.
T Có vốn hiểu biết về thực tế tốt. Nhanh nhẹn tiếp thu bài tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
T Nắm được kiến thức kĩ năng môn học. Hoàn thành tốt nội dung các bài học.
H Hoàn thành nội dung môn học.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
H Hoàn thành nội dung môn học giữa kì 2.
T Biết vận dụng kiến thức đã học về đề phòng các loại bệnh vào thực tế cuộc sống tốt.
H Hoàn thành nội dung môn học.
T Năm được kiến thức kĩ năng môn học vận dụng trả lời tốt.
T Hoàn thành tốt nội dung môn học.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
T Hoàn thành tốt kiến thức kĩ năng môn học.
T Hoàn thành tốt kiến thức kĩ năng môn học.
T Nắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
T Nắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
T Hoàn thành tốt kiến thức kĩ năng môn học.
H Hoàn thành nội dung môn học.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
T Nắm vững nội dung bài học.Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
H Hoàn thành nội dung kiến thức kĩ năng môn học.
T Nắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
T Hoàn thành tốt kiến thức kĩ năng môn học.
T Nắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
H Hoàn thành nội dung môn học.
T Hoàn thành tốt nội dung môn học.
T Nắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
H Nắm được kiến thức kĩ năng môn học,
T Nắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
T Nắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
H Nắm được kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
H Hoàn thành nội dung môn học.
T Có vốn hiểu biết về thực tế tốt. Nhanh nhẹn tiếp thu bài tốt.
T Nhanh nhn tiếp thu bài nhanh. Hoàn thành tốt nội dung môn học.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
H Hoàn thành nội dung môn học.
H Nắm được kiến thức kĩ năng môn học.
H Hoàn thành nội dung môn học.
H Nắm được kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
T Hoàn thành tốt kiến thức kĩ năng môn học.
T Có vốn hiểu biết về thực tế tốt. Nhanh nhẹn tiếp thu bài tốt.

2. Lời nhận xét môn TNXH tiểu học theo Thông tư 27


TỰ NHIÊN XÃ HỘI

Em tự giác tham gia các hoạt động học tập: cá nhân, nhóm.

Em biết trả lời đúng nội dung câu hỏi theo từng chủ đề bài học

Em nắm được nội dung bài học và biết vận dụng vào cuộc sống.

Em nêu được tên các đồ dùng trong nhà và cách sử dụng an toàn.

Em nêu được một số việc phù hợp để giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp.

Em biết xử lý tình huống theo yêu cầu của bài học.

Em biết thể hiện cách ứng xử phù hợp với bạn bè, thầy cô giáo.

Em kể tên được những hoạt động trong trường học và biết nêu cảm nhận của bản thân.

Em nêu được những hoạt động vui chơi và lựa chọn trò chơi an toàn.

Em biết giữ gìn và sử dụng đúng các đồ dùng học tập.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

  • Mẫu nhận xét các môn học tiểu học theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét môn Tự nhiên xã hội tiểu học theo Thông tư 27 là các mẫu nhận xét đánh giá học sinh mới nhất hiện nay theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo.

1. Mẫu nhận xét học kỳ 2 môn TNXH  theo Thông tư 27


Giữa học kỳ II
Mức đạt được Nhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện
Nội dung
T Nắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
H Hoàn thành nội dung bài học GK 2.
H Nắm được nội dung bài học giữa học kì 2.
T Nắm được kiến thức kĩ năng môn học.
T Hoàn thành tốt nội dung môn học giữa học kì 2.
H Hoàn thành nội dung môn học.
H Hoàn thành nội dung các bài học giữa học kì 2.
H Nắm được nội dung kiến thức các bài học.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
T Hoàn thành tốt nội dung môn học.Biết quan sát tranh trả lời tốt câu hỏi.
T Nắm vững nội dung bài học.Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
T Hoàn thành tốt nội dung môn học.
T Có vốn hiểu biết về thực tế tốt. Nhanh nhẹn tiếp thu bài tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
T Nắm được kiến thức kĩ năng môn học. Hoàn thành tốt nội dung các bài học.
H Hoàn thành nội dung môn học.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
H Hoàn thành nội dung môn học giữa kì 2.
T Biết vận dụng kiến thức đã học về đề phòng các loại bệnh vào thực tế cuộc sống tốt.
H Hoàn thành nội dung môn học.
T Năm được kiến thức kĩ năng môn học vận dụng trả lời tốt.
T Hoàn thành tốt nội dung môn học.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
T Hoàn thành tốt kiến thức kĩ năng môn học.
T Hoàn thành tốt kiến thức kĩ năng môn học.
T Nắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
T Nắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
T Hoàn thành tốt kiến thức kĩ năng môn học.
H Hoàn thành nội dung môn học.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
T Nắm vững nội dung bài học.Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
H Hoàn thành nội dung kiến thức kĩ năng môn học.
T Nắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
T Hoàn thành tốt kiến thức kĩ năng môn học.
T Nắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
H Hoàn thành nội dung môn học.
T Hoàn thành tốt nội dung môn học.
T Nắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
H Nắm được kiến thức kĩ năng môn học,
T Nắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
T Nắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
H Nắm được kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
H Hoàn thành nội dung môn học.
T Có vốn hiểu biết về thực tế tốt. Nhanh nhẹn tiếp thu bài tốt.
T Nhanh nhn tiếp thu bài nhanh. Hoàn thành tốt nội dung môn học.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
H Hoàn thành nội dung môn học.
H Nắm được kiến thức kĩ năng môn học.
H Hoàn thành nội dung môn học.
H Nắm được kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
T Hoàn thành tốt kiến thức kĩ năng môn học.
T Có vốn hiểu biết về thực tế tốt. Nhanh nhẹn tiếp thu bài tốt.

2. Lời nhận xét môn TNXH tiểu học theo Thông tư 27


TỰ NHIÊN XÃ HỘI

Em tự giác tham gia các hoạt động học tập: cá nhân, nhóm.

Em biết trả lời đúng nội dung câu hỏi theo từng chủ đề bài học

Em nắm được nội dung bài học và biết vận dụng vào cuộc sống.

Em nêu được tên các đồ dùng trong nhà và cách sử dụng an toàn.

Em nêu được một số việc phù hợp để giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp.

Em biết xử lý tình huống theo yêu cầu của bài học.

Em biết thể hiện cách ứng xử phù hợp với bạn bè, thầy cô giáo.

Em kể tên được những hoạt động trong trường học và biết nêu cảm nhận của bản thân.

Em nêu được những hoạt động vui chơi và lựa chọn trò chơi an toàn.

Em biết giữ gìn và sử dụng đúng các đồ dùng học tập.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

  • Mẫu nhận xét các môn học tiểu học theo Thông tư 27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button