Giáo dục - Đào tạoTải Mẫu

Mẫu nhận xét môn Đạo đức tiểu học theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét môn Đạo đức tiểu học theo Thông tư 27 là các mẫu nhận xét đánh giá học sinh mới nhất hiện nay theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo.

1. Mẫu nhận xét học kỳ 2 môn Đạo đức theo Thông tư 27


Giữa học kỳ II
Mức đạt được Nhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện
Nội dung
T Nắm được kiến thức chuẩn,vận dụng kiến thức có hiệu quả.
H Hoàn thành kiến thức nội dung môn học.
H Hoàn thành nội dung kiến thức kĩ năng dung môn học.
H Hoàn thành nội dung môn học .
T Nắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản các bài học. Hoàn thành tốt nội dung môn học.
H Nắm được kiến thức kĩ năng các bài học.
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
H Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập
H Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học .
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt .
T Nắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản của môn học. Hoàn thành tốt nội dung môn học.
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và vận dụng làm bài tập tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học .
H Hoàn thành nội dung môn học GK 2.
H Nắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản của môn học. Hoàn thành nội dung môn học.
T Nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng môn học. Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học .
H Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành nội dung môn học .
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học .
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học .
H Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống.
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
T Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống . Hoàn thành tốt kiến thức kĩ năng đã học .
T Nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng môn học. Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học .
T Nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng môn học. Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học .
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng các bài học GK 2.
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng các bài học giữa kì 2 .
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng các bài học GK 2 .
H Nắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản của môn học. Hoàn thành nội dung các bài học.
H Hoàn thành nội dung kiến thức kĩ năng dung các bài học.
T Nắm được kiến thức kĩ năng cơ bản môn học vận dụng làm bài tập tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng cơ bản các bài học .
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học
H Nắm được kiến thức kĩ năng cơ bản các bài học .
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung các bài học .
H Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành nội dung các bài học .
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung các bài học .
H Nắm được kiến thức kĩ năng các bài học.
H Hoàn thành nội dung các bài học GK 2.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng các bài học GK 2.
H Nắm được kiến thức kĩ năng các bài học GK 2 .
T Có hành vi ứng xử phù hợp với thực tế . Hoàn thành tốt nội dung môn học .
T Nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng đã học. Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học .
H Hoan thành kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
H Nắm đước kiến thức kĩ năng các bài học vận dụng làm bài tập .
H Hoàn thành nội dung các bài học.
H Nắm được kiến thức kĩ năng các bài học GK 2 .
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung các bài học .
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung các bài học .

2. Lời nhận xét môn Đạo đức tiểu học theo Thông tư 27


ĐẠO ĐỨC

Em biết đánh giá tính chất đúng/sai của những thái độ và hành vi đạo đức đã học.

Em biết tự giác thực hiện những việc làm ở trường.

Em nêu được những việc tự giác làm ở nhà.

Em biết kể lại những việc em đã tự giác thực hiện ở trường.

Em biết kể lại những việc em đã tự giác thực hiện ở nhà.

Em biết quan tâm giúp đỡ bạn bè tự giác trong học tập và sinh hoạt ở trường.

Em biết thể hiện thái độ đồng tình với những hành vi đạo đức tốt.

Em nêu được những biểu hiện của sự quan tâm và chăm sóc ông bà, cha mẹ.

Em biết điều chỉnh thái độ và hành vi đạo đức phù hợp.

Em biết nhắc nhở bạn bè điều chỉnh thái độ và hành phi đạo đức phù hợp

Em biếp áp dụng các hành vi đạo đức đã học vào thực tiễn.

Em biết tự giác tham gia các hoạt động nhóm.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

  • Mẫu nhận xét các môn học tiểu học theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét môn Đạo đức tiểu học theo Thông tư 27 là các mẫu nhận xét đánh giá học sinh mới nhất hiện nay theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo.

1. Mẫu nhận xét học kỳ 2 môn Đạo đức theo Thông tư 27


Giữa học kỳ II
Mức đạt được Nhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện
Nội dung
T Nắm được kiến thức chuẩn,vận dụng kiến thức có hiệu quả.
H Hoàn thành kiến thức nội dung môn học.
H Hoàn thành nội dung kiến thức kĩ năng dung môn học.
H Hoàn thành nội dung môn học .
T Nắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản các bài học. Hoàn thành tốt nội dung môn học.
H Nắm được kiến thức kĩ năng các bài học.
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
H Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập
H Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học .
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt .
T Nắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản của môn học. Hoàn thành tốt nội dung môn học.
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và vận dụng làm bài tập tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học .
H Hoàn thành nội dung môn học GK 2.
H Nắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản của môn học. Hoàn thành nội dung môn học.
T Nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng môn học. Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học .
H Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành nội dung môn học .
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học .
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học .
H Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống.
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
T Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống . Hoàn thành tốt kiến thức kĩ năng đã học .
T Nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng môn học. Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học .
T Nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng môn học. Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học .
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng các bài học GK 2.
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng các bài học giữa kì 2 .
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng các bài học GK 2 .
H Nắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản của môn học. Hoàn thành nội dung các bài học.
H Hoàn thành nội dung kiến thức kĩ năng dung các bài học.
T Nắm được kiến thức kĩ năng cơ bản môn học vận dụng làm bài tập tốt.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng cơ bản các bài học .
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung môn học
H Nắm được kiến thức kĩ năng cơ bản các bài học .
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung các bài học .
H Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành nội dung các bài học .
T Nắm được hành vi đạo đức đã học và làm bài tập tốt.
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung các bài học .
H Nắm được kiến thức kĩ năng các bài học.
H Hoàn thành nội dung các bài học GK 2.
H Hoàn thành kiến thức kĩ năng các bài học GK 2.
H Nắm được kiến thức kĩ năng các bài học GK 2 .
T Có hành vi ứng xử phù hợp với thực tế . Hoàn thành tốt nội dung môn học .
T Nắm được chuẩn kiến thức kĩ năng đã học. Thực hiện tốt các hành vi đạo đức đã học .
H Hoan thành kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
H Nắm đước kiến thức kĩ năng các bài học vận dụng làm bài tập .
H Hoàn thành nội dung các bài học.
H Nắm được kiến thức kĩ năng các bài học GK 2 .
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung các bài học .
T Biết vận dụng các hành vi đạo đức đã học vào cuộc sống. Hoàn thành tốt nội dung các bài học .

2. Lời nhận xét môn Đạo đức tiểu học theo Thông tư 27


ĐẠO ĐỨC

Em biết đánh giá tính chất đúng/sai của những thái độ và hành vi đạo đức đã học.

Em biết tự giác thực hiện những việc làm ở trường.

Em nêu được những việc tự giác làm ở nhà.

Em biết kể lại những việc em đã tự giác thực hiện ở trường.

Em biết kể lại những việc em đã tự giác thực hiện ở nhà.

Em biết quan tâm giúp đỡ bạn bè tự giác trong học tập và sinh hoạt ở trường.

Em biết thể hiện thái độ đồng tình với những hành vi đạo đức tốt.

Em nêu được những biểu hiện của sự quan tâm và chăm sóc ông bà, cha mẹ.

Em biết điều chỉnh thái độ và hành vi đạo đức phù hợp.

Em biết nhắc nhở bạn bè điều chỉnh thái độ và hành phi đạo đức phù hợp

Em biếp áp dụng các hành vi đạo đức đã học vào thực tiễn.

Em biết tự giác tham gia các hoạt động nhóm.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

  • Mẫu nhận xét các môn học tiểu học theo Thông tư 27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button