Dành cho giáo viênTài Liệu

Mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 2021

Mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 là mẫu được ban hành theo Quyết định 3588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 là gì?


Mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 là mẫu chứng nhận người dân đã được tiêm vacxin covid-19 từ chính phủ. Mẫu gồm mã QR Code với đầy đủ các thông tin tiêm chủng, đây chính là giấy quan trọng là căn cứ để cấp hộ chiếu vắc-xin cho người dân được quốc tế chấp nhận.

Giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 gồm các thông tin về người được tiêm chủng, loại vắc-xin được tiêm, thời gian tiêm mũi 1, mũi 2 và có đóng dấu xác nhận của đơn vị thực hiện tiêm chủng.

2. Mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19


Phụ lục 4

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN COVID-19

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Bộ Y tế)

QR CODE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN COVID-19

(CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)

Họ và tên/Name:…………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh/Date of birth (day/month/year): …………………………………………………………………

Số CCCD/CMT/hộ chiếu/ID:

Số điện thoại/Tel:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ (Address): ……………………………………………………………………………………………….

Đã được tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19/Has been vaccinated with COVID-19 vaccine:

Mũi 1/First dose

Ngày /date…………………………………

Loại vắc xin/Vaccine:

Mũi 2/Second dose

Ngày/date ……………………………..

Loại vắc xin/Vaccine:

Cơ sở tiêm chủng/ Immunization unit

Ký tên, đóng dấu

(Sign and Stamp)

Cơ sở tiêm chủng/ Immunization unit

Ký tên, đóng dấu

(Sign and Stamp)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 là mẫu được ban hành theo Quyết định 3588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 là gì?


Mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 là mẫu chứng nhận người dân đã được tiêm vacxin covid-19 từ chính phủ. Mẫu gồm mã QR Code với đầy đủ các thông tin tiêm chủng, đây chính là giấy quan trọng là căn cứ để cấp hộ chiếu vắc-xin cho người dân được quốc tế chấp nhận.

Giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 gồm các thông tin về người được tiêm chủng, loại vắc-xin được tiêm, thời gian tiêm mũi 1, mũi 2 và có đóng dấu xác nhận của đơn vị thực hiện tiêm chủng.

2. Mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19


Phụ lục 4

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN COVID-19

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Bộ Y tế)

QR CODE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN COVID-19

(CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)

Họ và tên/Name:…………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh/Date of birth (day/month/year): …………………………………………………………………

Số CCCD/CMT/hộ chiếu/ID:

Số điện thoại/Tel:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ (Address): ……………………………………………………………………………………………….

Đã được tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19/Has been vaccinated with COVID-19 vaccine:

Mũi 1/First dose

Ngày /date…………………………………

Loại vắc xin/Vaccine:

Mũi 2/Second dose

Ngày/date ……………………………..

Loại vắc xin/Vaccine:

Cơ sở tiêm chủng/ Immunization unit

Ký tên, đóng dấu

(Sign and Stamp)

Cơ sở tiêm chủng/ Immunization unit

Ký tên, đóng dấu

(Sign and Stamp)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button