Giáo dục - Đào tạoTải Mẫu

Mẫu đơn xin rút học bạ

Mẫu đơn xin được rút học bạ là gì? Mẫu đơn xin được rút học bạ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin rút học bạ là gì?


Mẫu đơn xin rút học bạ là mẫu đơn được lập ra để xin được rút học bạ. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin rút…

2. Mẫu đơn xin được rút học bạ số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: Ban Giám hiệu Truờng …………….

Tôi tên là: …………………………………..Là (cha, mẹ):……………………………

của học sinh:…………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………. Tại:……………………………

Lớp: ……………………………Năm học:……………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính mong Ban giám hiệu cho phép tôi được rút hồ sơ cho em

Lý do:…………………………………………………………

………. ngày……..tháng……năm………

Duyệt của Ban giám hiệu

Hiệu trưởng

Phụ huynh ký tên

(Ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn xin được rút học bạ số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỌC BẠ

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học…………..

Tôi tên: ……………………………………………………………………

Là cha (mẹ) học sinh: ……………………………..………………………

Lớp: ……………….…… Năm học: …………………………………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………….…………………………..…………………

………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin cho cháu rút học bạ tại trường

Lý do: ………………………………….……………………………………

……………………………………………….………………………………

Kính mong Hiệu trưởng trường Tiểu học …………. xem xét.

Trân thành cảm ơn!

……, ngày ……tháng……năm ….

Người làm đơn

4. Thủ tục để rút học bạ tại trường


Muốn rút học bạ tại trường thì cần phải thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Viết đơn xin rút học bạ

Đối với những học sinh, sinh viên muốn rút học bạ vì những lý do khác nhau thì cần phải viết đơn xin rút học bạ theo quy định. Trong đơn cần trình bày rõ lý do xin rút học bạ.

Người viết đơn có thể trực tiếp là sinh viên có nhu cầu và nguyện vọng chuyển trường hoặc là phụ huynh đối với những học sinh ở bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở và bậc trung học phổ thông.

Tuy nhiên trước khi viết đơn xin rút học bạ thì cần phải hoàn tất việc đóng học phí và các khoản phí theo quy định của nhà trường.

Bước 2: Gửi đơn xin rút học bạ đến ban giám hiệu nhà trường

Sau khi viết đơn thì học sinh, sinh viên sẽ nộp đơn xin rút học bạ cho ban giám hiệu nhà trường để được xem xét giải quyết.

Bước 3: Xem xét, giải quyết đơn

Tùy thuộc vào quy định của nhà trường thì sau khi nhận được đơn ban giám hiệu nhà trường sẽ xem xét giải quyết, trường hợp đồng ý thì sẽ ký vào đơn, nếu không đồng ý thì sẽ nêu rõ lý do bằng văn bản.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu nhận xét học sinh tiểu học theo thông tư 22
  • Bảng tham chiếu các môn tiểu học theo Thông tư 22
  • Cách ghi nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 22

Mẫu đơn xin được rút học bạ là gì? Mẫu đơn xin được rút học bạ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin rút học bạ là gì?


Mẫu đơn xin rút học bạ là mẫu đơn được lập ra để xin được rút học bạ. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin rút…

2. Mẫu đơn xin được rút học bạ số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: Ban Giám hiệu Truờng …………….

Tôi tên là: …………………………………..Là (cha, mẹ):……………………………

của học sinh:…………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………. Tại:……………………………

Lớp: ……………………………Năm học:……………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính mong Ban giám hiệu cho phép tôi được rút hồ sơ cho em

Lý do:…………………………………………………………

………. ngày……..tháng……năm………

Duyệt của Ban giám hiệu

Hiệu trưởng

Phụ huynh ký tên

(Ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn xin được rút học bạ số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỌC BẠ

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học…………..

Tôi tên: ……………………………………………………………………

Là cha (mẹ) học sinh: ……………………………..………………………

Lớp: ……………….…… Năm học: …………………………………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………….…………………………..…………………

………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin cho cháu rút học bạ tại trường

Lý do: ………………………………….……………………………………

……………………………………………….………………………………

Kính mong Hiệu trưởng trường Tiểu học …………. xem xét.

Trân thành cảm ơn!

……, ngày ……tháng……năm ….

Người làm đơn

4. Thủ tục để rút học bạ tại trường


Muốn rút học bạ tại trường thì cần phải thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Viết đơn xin rút học bạ

Đối với những học sinh, sinh viên muốn rút học bạ vì những lý do khác nhau thì cần phải viết đơn xin rút học bạ theo quy định. Trong đơn cần trình bày rõ lý do xin rút học bạ.

Người viết đơn có thể trực tiếp là sinh viên có nhu cầu và nguyện vọng chuyển trường hoặc là phụ huynh đối với những học sinh ở bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở và bậc trung học phổ thông.

Tuy nhiên trước khi viết đơn xin rút học bạ thì cần phải hoàn tất việc đóng học phí và các khoản phí theo quy định của nhà trường.

Bước 2: Gửi đơn xin rút học bạ đến ban giám hiệu nhà trường

Sau khi viết đơn thì học sinh, sinh viên sẽ nộp đơn xin rút học bạ cho ban giám hiệu nhà trường để được xem xét giải quyết.

Bước 3: Xem xét, giải quyết đơn

Tùy thuộc vào quy định của nhà trường thì sau khi nhận được đơn ban giám hiệu nhà trường sẽ xem xét giải quyết, trường hợp đồng ý thì sẽ ký vào đơn, nếu không đồng ý thì sẽ nêu rõ lý do bằng văn bản.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu nhận xét học sinh tiểu học theo thông tư 22
  • Bảng tham chiếu các môn tiểu học theo Thông tư 22
  • Cách ghi nhận xét học bạ lớp 4 theo Thông tư 22

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button