Khiếu nại - Tố cáoTải Mẫu

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa là mẫu đơn được cá nhân gửi tới tòa án nhân, hội đồng xét xử về việc xin hoãn lại phiên tòa vì một lý do nào đó. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người xin hoãn, lý do xin hoãn phiên tòa xét xử, xin hoãn đến thời gian nào… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin hoãn phiên tòa tại đây.

  • Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù
  • Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật
  • Thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động

1. Khi nào được tạm hoãn phiên tòa?


Theo quy định tại Điều 233 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, có 07 trường hợp phải hoãn phiên tòa dân sự:

– Thay đổi Thẩm phán; Hội thẩm nhân dân; Thẩm tra viên; Thư ký Tòa án; Kiểm sát viên;

– Thay đổi người giám định, người phiên dịch;

– Người phiên dịch vắng mặt mà không có người khác thay thế; Vắng mặt người giám định;

– Người làm chứng vắng mặt gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan, toàn diện vụ án;

– Tòa triệu tập hợp lệ lần 01, đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vắng mặt không có đơn xin xét xử vắng mặt;

– Tòa triệu tập hợp lệ lần 02, đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;

– Nếu có người đề nghị hoãn phiên tòa;

Như vậy, nguyên nhân đương sự hoãn phiên tòa chỉ có thể vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Trong đó, thời hạn được hoãn phiên tòa là không quá 01 tháng. Với phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn là không quá 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

2. Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TOÀ

Kính gửi:

– Toà Án Nhân Dân Thành Phố ………………………..

– Hội đồng xét xử

Tên tôi là: ………………………………..……….. Sinh năm: ……………………………………….

Thường trú: …………………………………………………………………..…………………………

Tôi là bị cáo trong vụ án “ ……….…….” do VKSND thành phố …………………… giữ quyền công tố.

Ngày ../../…., tôi nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày ……………..Tôi tôn trọng và tự giác chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên từ ngày ………………….. tôi bị trở ngại khách quan như sau:…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Lo ngại sức khoẻ không đảm bảo tham gia phiên toà nên tôi làm đơn này kính mong Quý toà, Hội đồng xét xử cho hoãn phiên Toà dự kiến vào ngày …/…/… chuyển sang một ngày khác để tôi có điều kiện tham gia và trình bày quan điểm, nguyện vọng.

Tôi cam kết, ngay sau khi sức khoẻ ổn định sẽ tuân thủ, chấp hành đầy đủ mọi quyết định của quí Toà.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………….., ngày ……tháng…..năm 20…….

Người làm đơn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa là mẫu đơn được cá nhân gửi tới tòa án nhân, hội đồng xét xử về việc xin hoãn lại phiên tòa vì một lý do nào đó. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người xin hoãn, lý do xin hoãn phiên tòa xét xử, xin hoãn đến thời gian nào… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin hoãn phiên tòa tại đây.

  • Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù
  • Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật
  • Thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động

1. Khi nào được tạm hoãn phiên tòa?


Theo quy định tại Điều 233 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, có 07 trường hợp phải hoãn phiên tòa dân sự:

– Thay đổi Thẩm phán; Hội thẩm nhân dân; Thẩm tra viên; Thư ký Tòa án; Kiểm sát viên;

– Thay đổi người giám định, người phiên dịch;

– Người phiên dịch vắng mặt mà không có người khác thay thế; Vắng mặt người giám định;

– Người làm chứng vắng mặt gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan, toàn diện vụ án;

– Tòa triệu tập hợp lệ lần 01, đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vắng mặt không có đơn xin xét xử vắng mặt;

– Tòa triệu tập hợp lệ lần 02, đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;

– Nếu có người đề nghị hoãn phiên tòa;

Như vậy, nguyên nhân đương sự hoãn phiên tòa chỉ có thể vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Trong đó, thời hạn được hoãn phiên tòa là không quá 01 tháng. Với phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn là không quá 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

2. Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TOÀ

Kính gửi:

– Toà Án Nhân Dân Thành Phố ………………………..

– Hội đồng xét xử

Tên tôi là: ………………………………..……….. Sinh năm: ……………………………………….

Thường trú: …………………………………………………………………..…………………………

Tôi là bị cáo trong vụ án “ ……….…….” do VKSND thành phố …………………… giữ quyền công tố.

Ngày ../../…., tôi nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày ……………..Tôi tôn trọng và tự giác chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên từ ngày ………………….. tôi bị trở ngại khách quan như sau:…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Lo ngại sức khoẻ không đảm bảo tham gia phiên toà nên tôi làm đơn này kính mong Quý toà, Hội đồng xét xử cho hoãn phiên Toà dự kiến vào ngày …/…/… chuyển sang một ngày khác để tôi có điều kiện tham gia và trình bày quan điểm, nguyện vọng.

Tôi cam kết, ngay sau khi sức khoẻ ổn định sẽ tuân thủ, chấp hành đầy đủ mọi quyết định của quí Toà.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………….., ngày ……tháng…..năm 20…….

Người làm đơn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button