Tải MẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi ngành y phải hết sức nỗ lực thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch nhanh và hiệu quả. Vì vậy nộp đơn đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch là việc làm rất đáng trân trọng và thiết thực trong giai đoạn hiện nay.

1. Mẫu đơn đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TÌNH NGUYỆN
THAM GIA HỖ TRỢ PHÒNG, CHÓNG DỊCH COVID-19

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu Trường ………………..
– Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý sinh viên

Em tên là:………………………………..

Mã sinh viên…………………………………..

Khả năng giao tiếp về tiếng Anh:

Thành thạo………          Có khả năng giao tiếp……           Hạn chế……………

Lý do tình nguyện tham gia chống dịch: …………………………………………………

Vì vậy, em viết đơn này xin phép được tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Kính mong Nhà trường, các thầy/cô cho phép và tạo điều kiện cho em tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

Em cam kết chịu trách nhiệm thực hiện các quy định, hướng dẫn phòng tránh dịch COVID-19 của Bộ Y tế và tuân thủ sự phân công, điều động của Nhà trường và cơ quan phòng chống dịch.

Xm trân trọng cảm ơn!

……., ngày …….tháng …….năm….

Người viết đơn
(ký ghi rõ họ tên)

2. Đơn xin tình nguyện chống dịch viết tay


Đơn xin tình nguyện chống dịch

Đơn xin tình nguyện chống dịch 2021

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi ngành y phải hết sức nỗ lực thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch nhanh và hiệu quả. Vì vậy nộp đơn đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch là việc làm rất đáng trân trọng và thiết thực trong giai đoạn hiện nay.

1. Mẫu đơn đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TÌNH NGUYỆN
THAM GIA HỖ TRỢ PHÒNG, CHÓNG DỊCH COVID-19

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu Trường ………………..
– Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý sinh viên

Em tên là:………………………………..

Mã sinh viên…………………………………..

Khả năng giao tiếp về tiếng Anh:

Thành thạo………          Có khả năng giao tiếp……           Hạn chế……………

Lý do tình nguyện tham gia chống dịch: …………………………………………………

Vì vậy, em viết đơn này xin phép được tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Kính mong Nhà trường, các thầy/cô cho phép và tạo điều kiện cho em tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

Em cam kết chịu trách nhiệm thực hiện các quy định, hướng dẫn phòng tránh dịch COVID-19 của Bộ Y tế và tuân thủ sự phân công, điều động của Nhà trường và cơ quan phòng chống dịch.

Xm trân trọng cảm ơn!

……., ngày …….tháng …….năm….

Người viết đơn
(ký ghi rõ họ tên)

2. Đơn xin tình nguyện chống dịch viết tay


Đơn xin tình nguyện chống dịch

Đơn xin tình nguyện chống dịch 2021

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button