Tải MẫuThủ tục hành chính

Mẫu cam kết làm việc lâu dài

Mẫu cam kết làm việc lâu dài là văn bản được lập ra để ghi chép về việc cam kết làm việc lâu dài với doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu cam kết làm thêm giờ
  • Mẫu cam kết tài sản riêng của vợ chồng

1. Bản cam kết là gì?


Giấy cam kết (Bản cam kết) là loại văn bản được sử dụng khá phổ biến trong đời sống hàng ngày với nhiều hình thức khác nhau: cam kết bảo hành, cam kết thanh toán, cam kết trả nợ,….

2. Bản cam kết làm việc lâu dài


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—

BẢN CAM KẾT

Kính gửi:
  • HIỆU TRƯỞNG
  • LÃNH ĐẠO PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

– Tôi tên là : …………………………………………

– Sinh ngày :…… tháng……năm……………………

– Hiện ngụ tại: …………………………………………………………………………

– Số CMND : …………Cấp ngày:…………………Nơi cấp: ……………………….

– Nay đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học: Thạc sĩ: Tiến sĩ:

– Theo Quyết định số: …………… ngày …………….. của ………………………….

– Tại cơ sở đào tạo: .……..……………………………………………………………

– Chuyên ngành: ………………………………………………………………………

– Tên đề tài tốt nghiệp SĐH: …………………………………………………………..

– Ngoại ngữ: Anh: Pháp: Khác:……………………………………….

– Trình độ ngoại ngữ: B: C: TOEFL: Khác:……………………

Nay tôi cam kết công tác ổn định lâu dài tại Trường ĐH ……. ít nhất là …….. năm kể từ khi nhận bằng. Trường hợp vì lý do cá nhân không tiếp tục làm việc tại Trường thì hoàn trả lại số tiền được Nhà trường hỗ trợ tương ứng với số năm còn lại phải phục vụ./.

……, ngày ….. tháng ….. năm ……..

Người cam kết

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu cam kết làm việc lâu dài là văn bản được lập ra để ghi chép về việc cam kết làm việc lâu dài với doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu cam kết làm thêm giờ
  • Mẫu cam kết tài sản riêng của vợ chồng

1. Bản cam kết là gì?


Giấy cam kết (Bản cam kết) là loại văn bản được sử dụng khá phổ biến trong đời sống hàng ngày với nhiều hình thức khác nhau: cam kết bảo hành, cam kết thanh toán, cam kết trả nợ,….

2. Bản cam kết làm việc lâu dài


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—

BẢN CAM KẾT

Kính gửi:
  • HIỆU TRƯỞNG
  • LÃNH ĐẠO PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

– Tôi tên là : …………………………………………

– Sinh ngày :…… tháng……năm……………………

– Hiện ngụ tại: …………………………………………………………………………

– Số CMND : …………Cấp ngày:…………………Nơi cấp: ……………………….

– Nay đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học: Thạc sĩ: Tiến sĩ:

– Theo Quyết định số: …………… ngày …………….. của ………………………….

– Tại cơ sở đào tạo: .……..……………………………………………………………

– Chuyên ngành: ………………………………………………………………………

– Tên đề tài tốt nghiệp SĐH: …………………………………………………………..

– Ngoại ngữ: Anh: Pháp: Khác:……………………………………….

– Trình độ ngoại ngữ: B: C: TOEFL: Khác:……………………

Nay tôi cam kết công tác ổn định lâu dài tại Trường ĐH ……. ít nhất là …….. năm kể từ khi nhận bằng. Trường hợp vì lý do cá nhân không tiếp tục làm việc tại Trường thì hoàn trả lại số tiền được Nhà trường hỗ trợ tương ứng với số năm còn lại phải phục vụ./.

……, ngày ….. tháng ….. năm ……..

Người cam kết

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button