Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu bản cam kết phòng cháy chữa cháy

Mẫu bản cam kết phòng cháy chữa cháy là biểu mẫu được các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp lập ra cam kết về việc an toàn phòng cháy chữa cháy.

Bản cam kết an toàn phòng cháy chữa cháy gồm những nội dung: thông tin của doanh nghiệp cam kết, tội dung cam kết. Sau đây là nội dung chi tiết bản cam kết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Mẫu bản cam kết phòng cháy chữa cháy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
————-

BẢN CAM KẾT
(V/v Đảm bảo an toàn PCCC dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021)

Kính gửi: Công an quận …………. – Công an TP ………….

– Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

– Căn cứ Nghị định số 136/2014/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô tăng cường công tác PCCC&CNCH mùa hanh khô, Đại hội Đảng toàn quốc, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội, sự kiện đầu năm Tân Sửu 2021.

Đơn vị: ……………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………..

Cam kết với Công an quận …………. – Công an TP ………….. Nội dung như sau:

1. Tăng cường chế độ tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi quản lý để phát hiện và xử lý kịp thời những tồn tại liên quan đến an toàn PCCC.

2. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt trong phạm vi quản lý; sắp xếp vật dụng dễ cháy cách xa nguồn nhiệt (hoặc nơi có khả năng phát sinh nguồn nhiệt); kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện đang sử dụng, ngắt cầu dao (attomat) các khu vực không sử dụng khi hết giờ làm việc và trong thời gian nghỉ Tết.

3. Thường xuyên kiểm tra nguồn nước dự trữ phục vụ chữa cháy và đảm bảo chất lượng hoạt động của các trang thiết bị phương tiện PCCC; đồng thời sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời các thiết bị PCCC báo hỏng, báo lỗi không vận hành sử dụng được.

4. Duy trì đường, lối thoát nạn trong cơ sở thông thoáng; đảm bảo các thiết bị phục vụ cho người di chuyển thoát nạn hoạt động tốt; bố trí sắp xếp các phương tiện, vật dụng, hàng hóa không gây cản trở khả năng tiếp cận của xe chữa cháy.

5. Củng cố, tăng cường lực lượng PCCC tại chỗ, bố trí cán bộ trực 24/24 giờ, mỗi ca trực có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người trong công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nếu có cháy nổ xảy ra; tự diễn tập các phương án chữa cháy giả định để trau dồi kiến thức, kỹ năng ứng phó trong thực tế khi có cháy.

Thời gian thực hiện: Từ …….. đến hết ngày …..

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu cơ sở.

…………., ngày … tháng … năm 2021

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ
(ký đóng dấu)

Mẫu bản cam kết phòng cháy chữa cháy là biểu mẫu được các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp lập ra cam kết về việc an toàn phòng cháy chữa cháy.

Bản cam kết an toàn phòng cháy chữa cháy gồm những nội dung: thông tin của doanh nghiệp cam kết, tội dung cam kết. Sau đây là nội dung chi tiết bản cam kết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Mẫu bản cam kết phòng cháy chữa cháy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
————-

BẢN CAM KẾT
(V/v Đảm bảo an toàn PCCC dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021)

Kính gửi: Công an quận …………. – Công an TP ………….

– Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

– Căn cứ Nghị định số 136/2014/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô tăng cường công tác PCCC&CNCH mùa hanh khô, Đại hội Đảng toàn quốc, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội, sự kiện đầu năm Tân Sửu 2021.

Đơn vị: ……………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………..

Cam kết với Công an quận …………. – Công an TP ………….. Nội dung như sau:

1. Tăng cường chế độ tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi quản lý để phát hiện và xử lý kịp thời những tồn tại liên quan đến an toàn PCCC.

2. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt trong phạm vi quản lý; sắp xếp vật dụng dễ cháy cách xa nguồn nhiệt (hoặc nơi có khả năng phát sinh nguồn nhiệt); kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện đang sử dụng, ngắt cầu dao (attomat) các khu vực không sử dụng khi hết giờ làm việc và trong thời gian nghỉ Tết.

3. Thường xuyên kiểm tra nguồn nước dự trữ phục vụ chữa cháy và đảm bảo chất lượng hoạt động của các trang thiết bị phương tiện PCCC; đồng thời sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời các thiết bị PCCC báo hỏng, báo lỗi không vận hành sử dụng được.

4. Duy trì đường, lối thoát nạn trong cơ sở thông thoáng; đảm bảo các thiết bị phục vụ cho người di chuyển thoát nạn hoạt động tốt; bố trí sắp xếp các phương tiện, vật dụng, hàng hóa không gây cản trở khả năng tiếp cận của xe chữa cháy.

5. Củng cố, tăng cường lực lượng PCCC tại chỗ, bố trí cán bộ trực 24/24 giờ, mỗi ca trực có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người trong công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nếu có cháy nổ xảy ra; tự diễn tập các phương án chữa cháy giả định để trau dồi kiến thức, kỹ năng ứng phó trong thực tế khi có cháy.

Thời gian thực hiện: Từ …….. đến hết ngày …..

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu cơ sở.

…………., ngày … tháng … năm 2021

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ
(ký đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button