Học TậpLớp 3

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50 giúp các em học sinh tham khảo, trả lời nhanh 2 câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 6 Tiếng Việt Lớp 3 tập 1 thật tốt. Qua đó thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình.

Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài tập đọc Ngày khai trường, Nhớ lại buổi đầu đi học, Bài tập làm văn – Tuần 6 Tiếng Việt lớp 3 tập 1. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Điện Ảnh 24G:

Hướng dẫn giải Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 50, 51

Câu 1

Giải ô chữ. Biết rằng các cột được in màu có nghĩa là Buổi lễ mở đầu năm học mới.

– Dòng 1: Được học tiếp lên lớp trên (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L).

– Dòng 2: Đi thành hàng ngũ diễu qua lễ đài hoặc đường phố để biểu dương sức mạnh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ D).

– Dòng 3: Sách dùng để dạy và học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ S)

– Dòng 4: Lịch học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ T)

– Dòng 5: Những người thường được gọi là phụ huynh học sinh (Gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C)

– Dòng 6; Nghỉ giữa buổi học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ R)

– Dòng 7: Học trên mức khá (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ H)

– Dòng 8: Có thói xấu này thì không thể học giỏi (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L)

– Dòng 9: Thầy cô nói cho học sinh hiểu bài (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ G)

– Dòng 10: Hiểu nhanh, tiếp thu nhanh, xử trí nhanh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ T)

– Dòng 11: Người phụ nữ dạy học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C)

Trả lời:

Giải ô chữ

Vậy chữ xuất hiện ở cột in màu là: LỄ KHAI GIẢNG

Câu 2

Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp:

a) Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ.

b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi.

c) Nhiệm vụ của Đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

Trả lời:

Cần chép và thêm dấu như sau:

a) Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ.

b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan, trò giỏi.

c) Nhiệm vụ của Đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50 giúp các em học sinh tham khảo, trả lời nhanh 2 câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 6 Tiếng Việt Lớp 3 tập 1 thật tốt. Qua đó thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình.

Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài tập đọc Ngày khai trường, Nhớ lại buổi đầu đi học, Bài tập làm văn – Tuần 6 Tiếng Việt lớp 3 tập 1. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Điện Ảnh 24G:

Hướng dẫn giải Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 50, 51

Câu 1

Giải ô chữ. Biết rằng các cột được in màu có nghĩa là Buổi lễ mở đầu năm học mới.

– Dòng 1: Được học tiếp lên lớp trên (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L).

– Dòng 2: Đi thành hàng ngũ diễu qua lễ đài hoặc đường phố để biểu dương sức mạnh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ D).

– Dòng 3: Sách dùng để dạy và học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ S)

– Dòng 4: Lịch học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ T)

– Dòng 5: Những người thường được gọi là phụ huynh học sinh (Gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C)

– Dòng 6; Nghỉ giữa buổi học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ R)

– Dòng 7: Học trên mức khá (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ H)

– Dòng 8: Có thói xấu này thì không thể học giỏi (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L)

– Dòng 9: Thầy cô nói cho học sinh hiểu bài (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ G)

– Dòng 10: Hiểu nhanh, tiếp thu nhanh, xử trí nhanh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ T)

– Dòng 11: Người phụ nữ dạy học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C)

Trả lời:

Giải ô chữ

Vậy chữ xuất hiện ở cột in màu là: LỄ KHAI GIẢNG

Câu 2

Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp:

a) Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ.

b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi.

c) Nhiệm vụ của Đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

Trả lời:

Cần chép và thêm dấu như sau:

a) Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ.

b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan, trò giỏi.

c) Nhiệm vụ của Đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button