Tài LiệuVăn Hóa

Lời chúc ngày thành lập Công đoàn

Chúc mừng ngày thành lập Công đoàn 28/7


Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2021, Công đoàn các cấp trên toàn quốc lại hướng đến kỷ niệm ngày Thành lập Công đoàn. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn một số mẫu thư chúc mừng ngày Công đoàn Việt Nam 28/7, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam
  • Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Lễ kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 được tổ chức hàng năm với mục đích tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, NLĐ nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Sau đây là một số mẫu thư chúc mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 đã được Hoatieu sưu tầm, xin chia sẻ đến các bạn.

1. Thư chúc mừng ngày Công đoàn Việt Nam


Kính gửi các thế hệ cán bộ công đoàn và đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cả nước.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2021), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐ LĐVN, tôi xin gửi tới toàn thể các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 92 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành tốt vai trò là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động, vận động, tập hợp đông đảo đoàn viên, người lao động dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, đồng hành cùng dân tộc, có đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, phát huy truyền thống cách mạng, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quá trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới đã và đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Trong không khí lịch sử hào hùng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tôi kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ công đoàn từ Trung ương đến cơ sở, đoàn viên Công đoàn Việt Nam và đội ngũ CNVCLĐ cả nước, hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm;

Quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân để đầu tư các nguồn lực cùng với tổ chức Công đoàn chăm lo giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của đoàn viên và người lao động;

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tuyên truyền giáo dục; tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch vững mạnh; chăm lo xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp, đây thực sự là diễn đàn sinh hoạt chính trị rộng lớn, dân chủ của đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức lao động cả nước. Hiện nay, cán bộ, đoàn viên công đoàn cả nước đang có nhiều hoạt động hướng về Đại hội CĐVN và sẽ có trách nhiệm đóng góp vào sự thành công của Đại hội … Công đoàn Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước sẽ đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua công tác, lao động sản xuất, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử to lớn mà Đảng và nhân dân đã giao phó.

Một lần nữa tôi xin gửi tới các đồng chí cùng gia đình lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

2. Thư chúc mừng ngày Công đoàn Việt Nam 28/7 của lãnh đạo


Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Điện Ảnh 24G.

Chúc mừng ngày thành lập Công đoàn 28/7


Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 – 28/7/2021, Công đoàn các cấp trên toàn quốc lại hướng đến kỷ niệm ngày Thành lập Công đoàn. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn một số mẫu thư chúc mừng ngày Công đoàn Việt Nam 28/7, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam
  • Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Lễ kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 được tổ chức hàng năm với mục đích tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, NLĐ nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Sau đây là một số mẫu thư chúc mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 đã được Hoatieu sưu tầm, xin chia sẻ đến các bạn.

1. Thư chúc mừng ngày Công đoàn Việt Nam


Kính gửi các thế hệ cán bộ công đoàn và đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cả nước.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2021), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐ LĐVN, tôi xin gửi tới toàn thể các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 92 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành tốt vai trò là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động, vận động, tập hợp đông đảo đoàn viên, người lao động dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, đồng hành cùng dân tộc, có đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, phát huy truyền thống cách mạng, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quá trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới đã và đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Trong không khí lịch sử hào hùng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tôi kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ công đoàn từ Trung ương đến cơ sở, đoàn viên Công đoàn Việt Nam và đội ngũ CNVCLĐ cả nước, hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm;

Quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân để đầu tư các nguồn lực cùng với tổ chức Công đoàn chăm lo giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của đoàn viên và người lao động;

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tuyên truyền giáo dục; tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch vững mạnh; chăm lo xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp, đây thực sự là diễn đàn sinh hoạt chính trị rộng lớn, dân chủ của đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức lao động cả nước. Hiện nay, cán bộ, đoàn viên công đoàn cả nước đang có nhiều hoạt động hướng về Đại hội CĐVN và sẽ có trách nhiệm đóng góp vào sự thành công của Đại hội … Công đoàn Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước sẽ đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua công tác, lao động sản xuất, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử to lớn mà Đảng và nhân dân đã giao phó.

Một lần nữa tôi xin gửi tới các đồng chí cùng gia đình lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

2. Thư chúc mừng ngày Công đoàn Việt Nam 28/7 của lãnh đạo


Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Điện Ảnh 24G.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button