Là Ai

The Living Tribunal – Tòa án sống đa vũ trụ Marvel là ai ?

TIỂU SỬ THE LIVING TRIBUNAL

The Living Tribunal (Toà án Sống) là một nhân vật hư cấu xuất hiện trong các tác phẩm của Marvel Comics. Nhân vật này xuất hiện lần đầu tiên Strange Tales #157 June 1967 (chỉ thoáng qua, xuất hiện đầy đủ trong kỳ tiếp theo) và được sáng tạo bởi Stan Lee, Marie Severin và Herb Trimpe.

The Living Tribunal xuất hiện lần đầu tiên trong “The Sands of Death”, Strange Tales #157 – 163 (6-12/1967), buộc Doctor Strange trong một thời gian hạn chế phải chứng minh rằng Trái Đất xứng đáng để tồn tại. Được tạo ra như là một sức mạnh tối cao trong vũ trụ Marvel, nhân vật này xuất hiện rải rác trong nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm What If #32 (4/1982); Rom #41 (4/1983) and Secret Wars II #6 (12/1985). The Living Tribunal tiết lộ manh mối về mục đích và bản chất của mình trong Silver Surfer vol. 3, #31 (12/1989).

Living Tribunal
Living Tribunal

Sau khi xuất hiện ngắn với vai trò quan sát viên trong Guardians of the Galaxy #16 (9/1991) và Quasar #26 (9/1991), nhân vật này đã có vai trò quan trọng hơn trong Infinity Gauntlet #1 – 6 (6-12/1991) và Warlock and the Infinity Watch #1 (2/1992). Vai trò của The Living Tribunal cuối cùng được mở rộng trong She-Hulk vol. 2, #12 (11/2006).

Living Tribunal trong Infinity Gaunlet
Living Tribunal trong Infinity Gaunlet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button