Học TậpLớp 5

Lịch sử lớp 5 Bài 29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 63, 64 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 5 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 64

Câu 1

Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. Từ đó, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện đó?

Trả lời:

Giai đoạn lịch sử Thời gian Sự kiện lịch sử tiêu biểu

Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

1858 – 1864

Khởi nghĩa Bình tây đại nguyên soái – Trương Định

5/7/1885

Cuộc phản công ở kinh thành Huế, bùng nổ phong trào Cần Vương

1904 – 1907

Phong trào Đông Du

5/6/1911

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

3/2/1930

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

1930 – 1931

Phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh

1945

Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước.

2/9/1945

Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập

Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945)

19/2/1946

Toàn quốc đứng lên kháng chiến chống Pháp.

Thu – đông 1947

Chiến dịch Việt Bắc

Thu – đông 1950

Chiến dịch biên giới

7/5/1954

Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xây dựng đất nước ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước ở miền Nam (1954 – 1975)

17/1/ 1960

Bến Tre Đồng khởi

30/1/1968

Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân

12/1972

Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

27/1/1973

Kí hiệp định Pa – ri chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam

30/4/1975

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xây dựng CNXH trong cả nước (1975 đến nay).

25/4/176

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất

6/11/1979

Khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình.

5 sự kiện em cho là tiêu biểu nhất đó là:

 • Ngày 3/2/1930: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
 • Tháng 8/ 1945: Cách mạng tháng Tám thành công
 • Ngày 7/8/1954: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
 • Ngày 27/1/1973: Hiệp định Pa – ri được kí kết, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
 • Ngày 30/4/1975: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Câu 2

Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?

Trả lời:

Nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước vì những lí do:

 • Nhân dân đoàn kết, dũng cảm, không quản khó khăn, gian khổ, có niềm tin vào chiến thắng tất yếu
 • Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng
 • Sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới

Câu 3

Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc.

Trả lời:

Lịch sử Việt Nam từ khi giữ nước đến dựng nước không thể phủ nhận được công lao to lớn của Bác Hồ. Là một người con yêu nước, Bác đã ra đi tìm đường cứu nước, tìm ra con đường đúng đắn nhất cho dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Bác và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cách mạng tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước do dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, xây dựng hậu phương lớn cho công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước… Có thể nói, công lao của Bác được ví như non cao, biển rộng. Bác đã dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đó là tấm gương sáng để các thế hệ sau học tập.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 63, 64 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 5 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 64

Câu 1

Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. Từ đó, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện đó?

Trả lời:

Giai đoạn lịch sử Thời gian Sự kiện lịch sử tiêu biểu

Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

1858 – 1864

Khởi nghĩa Bình tây đại nguyên soái – Trương Định

5/7/1885

Cuộc phản công ở kinh thành Huế, bùng nổ phong trào Cần Vương

1904 – 1907

Phong trào Đông Du

5/6/1911

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

3/2/1930

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

1930 – 1931

Phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh

1945

Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước.

2/9/1945

Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập

Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945)

19/2/1946

Toàn quốc đứng lên kháng chiến chống Pháp.

Thu – đông 1947

Chiến dịch Việt Bắc

Thu – đông 1950

Chiến dịch biên giới

7/5/1954

Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xây dựng đất nước ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước ở miền Nam (1954 – 1975)

17/1/ 1960

Bến Tre Đồng khởi

30/1/1968

Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân

12/1972

Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

27/1/1973

Kí hiệp định Pa – ri chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam

30/4/1975

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xây dựng CNXH trong cả nước (1975 đến nay).

25/4/176

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất

6/11/1979

Khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình.

5 sự kiện em cho là tiêu biểu nhất đó là:

 • Ngày 3/2/1930: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
 • Tháng 8/ 1945: Cách mạng tháng Tám thành công
 • Ngày 7/8/1954: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
 • Ngày 27/1/1973: Hiệp định Pa – ri được kí kết, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
 • Ngày 30/4/1975: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Câu 2

Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?

Trả lời:

Nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước vì những lí do:

 • Nhân dân đoàn kết, dũng cảm, không quản khó khăn, gian khổ, có niềm tin vào chiến thắng tất yếu
 • Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng
 • Sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới

Câu 3

Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc.

Trả lời:

Lịch sử Việt Nam từ khi giữ nước đến dựng nước không thể phủ nhận được công lao to lớn của Bác Hồ. Là một người con yêu nước, Bác đã ra đi tìm đường cứu nước, tìm ra con đường đúng đắn nhất cho dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Bác và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cách mạng tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước do dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, xây dựng hậu phương lớn cho công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước… Có thể nói, công lao của Bác được ví như non cao, biển rộng. Bác đã dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đó là tấm gương sáng để các thế hệ sau học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button