Học TậpLớp 5

Lịch sử lớp 5 Bài 15: Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 32, 33, 34, 35 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 15: Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 5 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Lý thuyết bài Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950

  • Mục đích mở chiến dịch biên giới thu – đông 1950 nhằm giải phóng một phần biên giới Việt – Trung. Củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc.
  • Sáng ngày 16/9/1950, ta nổ súng tấn công cứ điểm Đông Khê. Sáng ngày 18/9/1950, ta chiếm được cứ điểm Đông Khê. Pháp rút khỏi Cao Bằng theo đường số 4.
  • Kết quả của chiến dịch biên giới năm 1950: Diệt và bắt sống hơn 8000 tên địch, căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng. Làm chủ 750 km trên giải biên giới Việt – Trung.
  • Chiến thắng biên giới thu – đông 1950 đã tạo chuyển biến cơ bản cho cuộc kháng chiến. Từ đây ta nắm quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 35

Câu 1

Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Quân ta quyết định mở chiến dịch nhằm giải phóng một phần biên giới, củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế.

Câu 2

Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.

Trả lời:

Qua 29 ngày đêm chiến đấu, ta đã diệt và bắt sống hơn 8000 tên địch, giải phóng một số thị xã và thị trấn, làm chủ 750 km trên dải biên giới Việt – Trung. Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng. Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 32, 33, 34, 35 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 15: Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 5 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Lý thuyết bài Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950

  • Mục đích mở chiến dịch biên giới thu – đông 1950 nhằm giải phóng một phần biên giới Việt – Trung. Củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc.
  • Sáng ngày 16/9/1950, ta nổ súng tấn công cứ điểm Đông Khê. Sáng ngày 18/9/1950, ta chiếm được cứ điểm Đông Khê. Pháp rút khỏi Cao Bằng theo đường số 4.
  • Kết quả của chiến dịch biên giới năm 1950: Diệt và bắt sống hơn 8000 tên địch, căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng. Làm chủ 750 km trên giải biên giới Việt – Trung.
  • Chiến thắng biên giới thu – đông 1950 đã tạo chuyển biến cơ bản cho cuộc kháng chiến. Từ đây ta nắm quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 35

Câu 1

Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Quân ta quyết định mở chiến dịch nhằm giải phóng một phần biên giới, củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế.

Câu 2

Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.

Trả lời:

Qua 29 ngày đêm chiến đấu, ta đã diệt và bắt sống hơn 8000 tên địch, giải phóng một số thị xã và thị trấn, làm chủ 750 km trên dải biên giới Việt – Trung. Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng. Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button