Học TậpLớp 5

Lịch sử lớp 5 Bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 30, 31, 32 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 5 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Lý thuyết bài Thu – Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”

 • Tháng 10/1947 Pháp chia 3 mũi tấn công Việt Bắc
 • Tại Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn chúng nhảy dù xuống và rơi vào trận địa phục kích của ta.
 • Trên đường bộ, quân ta chặn đánh địch và giành thắng lợi ở đào Bông Lan.
 • Trên đường thủy ta chặn đánh ở Đoan Hùng.
 • Sau hơn một tháng bị sa lầy, địch buộc phải rút lui Quân ta mai phục chặn đánh dữ dội tại Bình Ca, Đoan Hùng.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 32

Câu 1

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Trả lời:

Sau khi đánh chiếm các thành phố lớn, thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Căn cứ địa Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.

Câu 2

Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.

Trả lời:

Một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 là:

 • Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn
 • Đèo Bông Lau
 • Bình Ca, Đoan Hùng

Câu 3

Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?

Trả lời:

Thu – đông năm 1947, sau nhiều ngày đêm chiến đấu, ta đã đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của quân Pháp lên Việt Bắc, bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến. Chiến thắng này của nhân dân ta khiến thực dân Pháp sợ hãi, chùn bước trong âm mưu xâm lược nước ta lần này.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 30, 31, 32 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 5 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Lý thuyết bài Thu – Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”

 • Tháng 10/1947 Pháp chia 3 mũi tấn công Việt Bắc
 • Tại Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn chúng nhảy dù xuống và rơi vào trận địa phục kích của ta.
 • Trên đường bộ, quân ta chặn đánh địch và giành thắng lợi ở đào Bông Lan.
 • Trên đường thủy ta chặn đánh ở Đoan Hùng.
 • Sau hơn một tháng bị sa lầy, địch buộc phải rút lui Quân ta mai phục chặn đánh dữ dội tại Bình Ca, Đoan Hùng.

Giải bài tập SGK Lịch sử 5 trang 32

Câu 1

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Trả lời:

Sau khi đánh chiếm các thành phố lớn, thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Căn cứ địa Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.

Câu 2

Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.

Trả lời:

Một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 là:

 • Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn
 • Đèo Bông Lau
 • Bình Ca, Đoan Hùng

Câu 3

Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?

Trả lời:

Thu – đông năm 1947, sau nhiều ngày đêm chiến đấu, ta đã đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của quân Pháp lên Việt Bắc, bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến. Chiến thắng này của nhân dân ta khiến thực dân Pháp sợ hãi, chùn bước trong âm mưu xâm lược nước ta lần này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button