Học TậpLớp 4

Lịch sử lớp 4 Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 65, 66 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 27: Nhà Nguyễn thành lập. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 4 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Lý thuyết bài Nhà Nguyễn thành lập

Nhà Nguyễn ra đời

  • Vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần
  • Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, niên hiệu là Gia Long, định đô ở Phú Xuân – Huế.

Một số chính sách thống trị của nhà Nguyễn

  • Vua trực tiếp điều hành mọi công việc từ trung ương đến địa phương
  • Tổ chức quân đội gồm nhiều thứ quân (bộ binh, thủy binh, tượng binh…)
  • Ban hành bộ luật Gia Long bảo vệ tuyệt đối quyền lực của nhà vua.

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 66

Câu 1

Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Lợi dụng thời cơ đó, Nguyễn Ánh đã huy động lực lượng tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802, triều Tây Sơn bị lật đổ. Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long, định đô ở Phú Xuân (Huế). Kể từ năm 1802 đến năm 1858, nhà Nguyễn trải qua các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức.

Câu 2

Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình?

Trả lời:

Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự mình trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương, từ việc đặt luật pháp đến việc tổ chức các kì thi Hội, từ việc thay đổi các quan trong triều, điều động quân đi đánh xa đến việc trực tiếp điều hành các quan đứng đầu tỉnh v.v… đều do vua quyết định.

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 65, 66 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 27: Nhà Nguyễn thành lập. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 4 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Lý thuyết bài Nhà Nguyễn thành lập

Nhà Nguyễn ra đời

  • Vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần
  • Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, niên hiệu là Gia Long, định đô ở Phú Xuân – Huế.

Một số chính sách thống trị của nhà Nguyễn

  • Vua trực tiếp điều hành mọi công việc từ trung ương đến địa phương
  • Tổ chức quân đội gồm nhiều thứ quân (bộ binh, thủy binh, tượng binh…)
  • Ban hành bộ luật Gia Long bảo vệ tuyệt đối quyền lực của nhà vua.

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 66

Câu 1

Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Lợi dụng thời cơ đó, Nguyễn Ánh đã huy động lực lượng tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802, triều Tây Sơn bị lật đổ. Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long, định đô ở Phú Xuân (Huế). Kể từ năm 1802 đến năm 1858, nhà Nguyễn trải qua các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức.

Câu 2

Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình?

Trả lời:

Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự mình trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương, từ việc đặt luật pháp đến việc tổ chức các kì thi Hội, từ việc thay đổi các quan trong triều, điều động quân đi đánh xa đến việc trực tiếp điều hành các quan đứng đầu tỉnh v.v… đều do vua quyết định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button