Là Ai

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 – Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Quang cảnh Kỳ họp

Các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nghe Minh Hồng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành buổi làm việc.

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh tại Kỳ họp

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu kín bầu đồng chí Lê Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục tái cử chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 03 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các đồng chí: Đồng chí Y Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XII; Nguyễn Hữu Tháp – Tỉnh ủy viên và Nguyễn Ngọc Sâm – Tỉnh ủy viên tái cử giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum Đồng chí Lê Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân

Cũng trong buổi làm việc chiều ngày 01/7, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu 20 Ủy viên UBND tỉnh là Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh và 26 Hội thẩm nhân dân.

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Ngọc Tuấn cảm ơn đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; cũng như đã tín nhiệm bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa XII.Đồng chí nhấn mạnh,đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tin tưởng giao phó.

Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng các thành viên UBND tỉnh chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí sẽ cùng với tập thể UBND tỉnh nỗ lực vượt bậc, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến nhân dân; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí cho biết để hoàn thành nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật;giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm với nhân dân với cộng đồng của mỗi thành viên UBND tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể UBND tỉnh, góp phần thiết thực xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, sự lãnh đạo kịp thời của Tỉnh ủy; sự giám sát, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND và cử tri tỉnh Kon Tum; sự quan tâm chia sẻ, động viên, khích lệ của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, của Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Dương Nương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button