Học TậpLớp 5

Khoa học lớp 5 Bài 59: Sự sinh sản của thú

Giải bài tập SGK Khoa học 5 trang 120, 121 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 59: Sự sinh sản của thú của Chủ đề Thực vật và động vật.

Qua đó, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Khoa học 5 thật thành thạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Giải bài tập Khoa học 5 trang 120, 121

Quan sát và trả lời

Hình nào chụp thú con đã được sinh ra và hình nào chụp thú con còn là bào thai trong bụng mẹ?

Trả lời:

  • Hình 1b chụp thú con đã được sinh ra
  • Hình 1a chụp thú con còn là bào thai trong bụng mẹ

Liên hệ thực tế và trả lời

1. Thú con mới sinh có hình dạng giống mẹ chưa?

2. Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì?

3. Kể tên một số loài thú thường đẻ mỗi lứa một con, mỗi lứa nhiều con.

Thú con

Thú con

Trả lời:

1. Ở thú, hợp tử được phát triển trong bụng mẹ, thú non sinh ra đã có hình dạng như thú mẹ.

2. Thú con mới sinh ra được thú mẹ nuôi bằng sữa cho đến khi có thể tự đi kiếm ăn.

3. Kể tên một số loài thú thường đẻ mỗi lứa một con, mỗi lứa nhiều con:

Số con trong một lứa Tên động vật
1 con – Trâu, bò, ngựa, hươu, nai, voi, khỉ …
Từ 2 đến 5 con – Hổ, sư tử, chó, mèo,…
Trên 5 con – Lợn, chuột,…

Giải bài tập SGK Khoa học 5 trang 120, 121 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 59: Sự sinh sản của thú của Chủ đề Thực vật và động vật.

Qua đó, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Khoa học 5 thật thành thạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Giải bài tập Khoa học 5 trang 120, 121

Quan sát và trả lời

Hình nào chụp thú con đã được sinh ra và hình nào chụp thú con còn là bào thai trong bụng mẹ?

Trả lời:

  • Hình 1b chụp thú con đã được sinh ra
  • Hình 1a chụp thú con còn là bào thai trong bụng mẹ

Liên hệ thực tế và trả lời

1. Thú con mới sinh có hình dạng giống mẹ chưa?

2. Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì?

3. Kể tên một số loài thú thường đẻ mỗi lứa một con, mỗi lứa nhiều con.

Thú con

Thú con

Trả lời:

1. Ở thú, hợp tử được phát triển trong bụng mẹ, thú non sinh ra đã có hình dạng như thú mẹ.

2. Thú con mới sinh ra được thú mẹ nuôi bằng sữa cho đến khi có thể tự đi kiếm ăn.

3. Kể tên một số loài thú thường đẻ mỗi lứa một con, mỗi lứa nhiều con:

Số con trong một lứa Tên động vật
1 con – Trâu, bò, ngựa, hươu, nai, voi, khỉ …
Từ 2 đến 5 con – Hổ, sư tử, chó, mèo,…
Trên 5 con – Lợn, chuột,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button