Giáo dục - Đào tạoTải Mẫu

Kế hoạch hoạt động hè 2021

Kế hoạch hoạt động hè 2021 là mẫu để lên kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các sân chơi bổ ích cho học sinh trong dịp hè. Mời các bạn tham khảo.

1. Kế hoạch hoạt động hè số 1


KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động hè ……..

Căn cứ Hướng dẫn số ………… ngày ….tháng …năm …….. của Sở Giáo dục và Đào tạo ……… về kế hoạch tổ chức hoạt động hè ……..

Căn cứ Kế hoạch số ………..ngày …tháng …năm …….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ………. về kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm ……..

Trường Tiểu học ………. xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm …….. với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

Nhằm phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, chương trình học bơi chống tai nạn đuối nước, các hoạt động vui chơi bổ ích.

– Nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh trong kỳ nghỉ hè năm ……..

2. Yêu cầu.

– Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích các em học sinh tham gia có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh tránh áp đặt.

– Khi tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, các tệ nạn xã hội cho học sinh; thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới.

– Hướng dẫn chương trình dạy kĩ năng sống cho học sinh thông qua đó học sinh được trải nghiệm và tự

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ TRONG HỌC SINH

– Đối tượng: Toàn thể học sinh Trường…………..

– Thời gian tổ chức hoạt động hè: Từ ngày 15/7/…….. đến 31/8/……..

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Theo đặc thù và điều kiện cụ thể, Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè của trường phối hợp với Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè địa phương tổ chức các hoạt động bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo tập trung thực hiện các nội dung chính sau đây:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống và tuyên truyền pháp luật:

– Tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử, di tích văn hóa của địa phương, tổ chức các hội thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống của dân tộc, địa phương lồng ghép với hoạt động kỷ niệm các đợt kỷ niệm, các ngày lễ lớn như: kỷ niệm …..năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/……..). Ngày thương binh liệt sĩ 27/7/……..

– Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ việc nhà cho gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh các khu tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ,…

– Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong học sinh. Hướng dẫn học sinh giúp đỡ cha mẹ trong công việc gia đình vừa sức, giáo dục ý thức tiết kiệm, không lãng phí; cùng tham gia các hoạt động xã hội, giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn, vận động quyên góp sách giáo khoa đã qua sử dụng cho học sinh nghèo.

– Tổ chức và tham gia các hoạt động nhằm giáo dục tình yêu biển đảo quê hương, lòng tự hào dân tộc cho học sinh.

– Giáo dục học sinh nếp sống văn minh nơi thôn xóm, ý thức chấp hành pháp luật, phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật như: Luật Giao thông đường bộ, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quyền và nghĩa vụ của trẻ em…

2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho học sinh.

– Ban chỉ đạo sinh hoạt hè của trường xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho học sinh. Việc tổ chức các hoạt động hè phải đặt tiêu chí an toàn là yếu tố quan trọng trong công tác tổ chức; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho giáo viên, học sinh khi tham gia các hoạt động.

– Nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em năm ……..

– Hiệu trưởng nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, đoàn viên giáo viên tham gia các hoạt động hè.

– Đơn vị phân công cá nhân, đoàn thể phụ trách phối hợp với Ban chỉ đạo sinh hoạt hè địa phương mở cổng trường và thư viện, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh vui chơi, sinh hoạt hè tại trường trên cơ sở phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và bảo quản cơ sở vật chất nhà trường.

– Hiệu trưởng nhà trường vận động cha mẹ học sinh và phối hợp với Xã Đoàn tổ chức các lớp phổ cập bơi lội cho học sinh. Triển khai kế hoạch phổ cập bơi lội, phòng chống đuối nước, phối hợp với các cơ sở dạy bơi để phổ cập bơi lội cho học sinh.

– Giáo dục học sinh nếp sống văn minh nơi địa bàn dân cư thôn xóm, ý thức ứng xử văn hóa trong trường, lớp và nơi công cộng; ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi công cộng, giáo dục văn hóa xếp hàng và kỹ năng sống,… Tổ chức ngày “Chủ nhật xanh”, dọn dẹp khuôn viên trường, lớp sạch sẽ hàng tuần.

3. Tổ chức và tham gia các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đường làng ngõ xóm, góp phần xây dựng xã nông thôn mới năm ……..

– Tổ chức tuyên truyền giáo dục thay đổi hành vi ứng xử với môi trường. Tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh trường lớp, các hoạt động chăm sóc, tôn tạo bồn hoa, cây xanh trong khuôn viên nhà trường nhằm tạo cảnh quan thông thoáng, góp phần bảo vệ môi trường.

– Tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh hình thành thói quen tốt cho con em tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe.

– Tuyên truyền sâu rộng trong cha mẹ học sinh về việc thực hiện nghiêm túc việc đội nón bảo hiểm cho con em từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong học sinh chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông.

4. Tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, học sinh nghèo hiếu học:

– Tổ chức các hoạt động sinh hoạt, ôn tập hè cho các em thiếu nhi và các hoạt động chăm lo cho trẻ em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố hoặc mẹ mất sớm.

– Đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý cho học sinh thông qua các hoạt động, các chương trình nhằm giúp các em chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống hàng ngày.

– Khuyến khích thành lập các nhóm học tập, đôi bạn học tập để cùng kèm cặp, hướng dẫn, giúp đỡ các học sinh có học lực yếu, kém. Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng kiến thức văn hóa cho thanh thiếu nhi, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

5. Tham gia các hoạt động tình nguyện:

– Tham gia các hoạt động tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh khu dân cư gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư”, tổ chức các ngày tình nguyện “Chung tay xây dựng nông thôn mới, sạch đẹp, nghĩa tình” gắn với các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan nơi cư trú.

– Tăng cường tổ chức các hoạt động bổ trợ, duy trì sinh hoạt các Câu lạc bộ, đội nhóm trong nhà trường để tăng cường việc vận động học sinh tham gia sinh hoạt hè, nhất là tăng cường tỉ lệ vận động học sinh, giáo viên trẻ tham gia Chiến dịch tình nguyện Hè ………

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN:

– Tổ chức cho 100% cán bộ quản lí, giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ vè CTGDPT 2018 theo kế hoạch của PGD-ĐT và nhà trường

1. Bồi dưỡng về nhận thức tư tưởng chính trị:

– Nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên tại đơn vị. Đảm bảo công tác an toàn trường học, phòng chống cháy nổ, quản lý tốt tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị.

– Phân công lịch trực lãnh đạo của đơn vị để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

– Nhà trường tổ chức cho 100% cán bộ quản lí, giáo viên bồi dưỡng về nhận thức tư tưởng chính trị theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức triển khai học tập chính trị hè cho toàn bộ CBQL, giáo viên, nhân viên theo hướng dẫn chung của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

2. Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ CT SGK …..

– Đối với CBQL, GV: Tổ chức cho 100% cán bộ quản lí , giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông; bồi dưỡng chuyên đề về nghiệp vụ chuyên môn, kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới, v.v…

– Đối với cán bộ Đoàn-Đội: Phân công và chỉ đạo TPT Đội tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng các chuyên đề về hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt cộng đồng; chuyên đề về các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong Ngành.

3. Tham gia các kỳ tuyển sinh lớp đầu cấp:

Hiệu trưởng căn cứ theo văn bản của UBND huyện, văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện nghiêm túc, đúng qui chế, qui định về công tác tuyển sinh lớp đầu cấp năm học ……….

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Hiệu trưởng phân công Phó hiệu trưởng, TPT Đội tham gia Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè của xã.

– Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, triển khai phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung về tổ chức hoạt động hè …….. của nhà trường.

– Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác tuyển sinh lớp đầu cấp. Tổ chức các lớp ôn tập văn hóa hè cho học sinh tại đơn vị gồm: Các lớp bồi dưỡng học sinh năng khiếu và các lớp ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho năm học mới ……..; kiểm tra và xử lý nghiêm việc dạy thêm và học thêm trái với quy định trong dịp hè và đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua trong năm học ……..

– Tổ chức dạy kĩ năng sống hè …….. từ: Dự kiến từ 15 tháng 8 năm ……..

– Hiệu trưởng chỉ đạo, phân công các bộ phận của nhà trường, phối hợp với Ban Chỉ đạo hè của xã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, mở cổng trường và thư viện cho các em học sinh đến sinh hoạt và vui chơi.

2. Kinh phí hoạt động hè

– Mức chi sinh hoạt hè năm …….. theo quy định chung.

– Nhà trường phối hợp với Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè xã đảm bảo sử dụng kinh phí một cách hiệu quả nhất.

Trên đây là những hoạt động trọng tâm nhằm tổ chức thực hiện hoạt động hè …….. của Trường Tiểu học ………. đạt kết quả tốt nhất./.

Nơi nhận:

– PGD&ĐT ……….(Để báo cáo);

– Lưu: VT,KH.

HIỆU TRƯỞNG

2. Kế hoạch hoạt động hè số 2


UỶ BAN NHÂN DÂN ………….

Trường:………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….. ngày …….tháng …….năm …..

KẾ HOẠCH
Hoạt động Hè năm ……….

Căn cứ vào kế hoạch số……….ngày………….. của UBND thành phố về Hoạt động hè ……….;

Thực hiện kế hoạch số …….. ngày ………….. của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch hoạt động hè ngành Giáo dục và Đào tạo ……. năm ……….;

Căn cứ kế hoạch số ………… ngày………. của Phòng GD&ĐT quận …….. về kế hoạch chỉ đạo hoạt động hè năm ……….;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường ……… xây dựng kế hoạch hoạt động hè như sau.

I. Mục đích – Yêu cầu:

1. Mục đích:

– Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thanh thiếu nhi trong thời gian nghỉ hè.

– Tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của quận, thành phố và đất nước qua đó giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thiếu nhi.

– Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác giáo dục , chăm sóc, quản lý thanh thiếu nhi; đặc biệt vai trò quản lý của gia đình đối với thanh thiếu nhi trong dịp hè.

– Nâng cao chất lượng hoạt động tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, phát huy khả năng sáng tạo, bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng sống, khơi dậy ý thức tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong thanh thiếu nhi.

2. Yêu cầu:

Phát huy hiệu quả trong hoạt động hè của năm trước, đa dạng hóa hình thức hoạt động cho phù hợp với từng đối tượng trẻ em là học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo.

– Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu niên, nhi đồng tạo phong trào thi đua sôi nổi; tạo môi trường rèn luyện, vui chơi an toàn, lành mạnh, giúp thanh thiếu nhi phát triển toàn diện.

III. Nội dung hoạt động:

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục.

– Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. Đặc biệt, tiếp tục chăm sóc di tích lịch sử văn hóa, cách mạng và các công trình ghi công liệt sỹ.

– Tổ chức cho 100% học sinh ký cam kết thực hiện hè an toàn, bổ ích. Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, đặc biệt chú ý phòng chống tai nạn đuối nước, luật giao thông đường bộ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, dịch bệnh, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm buôn bán người, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống xâm hại, lạm dụng tình dục trẻ em.

– Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, phát hiện và có biện pháp xử lí kịp thời đối với những học sinh có biểu hiện chưa ngoan, kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng, rủ rê, lôi kéo học sinh tham gia vào các tệ nạn xã hội.

– Triển khai “Tháng hành động vì trẻ em năm ……….” theo Kế hoạch của UBND Quận.

2. Hoạt động rèn luyện kỹ năng:

– Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ở câu lạc bộ, thư viện, nhà văn hóa, sân chơi thể thao…của địa phương.

– Căn cứ vào điều kiện của nhà trường và nguyện vọng của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội TNTP cho học sinh tham gia các câu lạc bộ tại trường.

– Tạo điều kiện để tổ chức các lớp dạy bơi nhằm nâng cao kĩ thuật bơi, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh. Khuyến khích vận động cha mẹ học sinh cho con em tham dự các lớp học bơi trong dịp hè.

– Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong trường.

– Phối hợp với phường ………….. làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè; đặc biệt là tổ chức tốt chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, zika, tiêu chảy, tay chân miệng, phòng chống bệnh sởi, phòng chống tai nạn thương tích đặc biệt là phòng chống dịch Covid 19.

– Tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh ý thức lựa chọn các nội dung khi sử dụng Internet theo hướng lành mạnh, bổ ích.

– Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường, các đơn vị, các doanh nghiệp để tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tuyên tuyền Biển – Đảo; luật an ninh mạng …

3. Triển khai “Tháng hành động vì trẻ em”, “Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình “, ” Ngày Gia đình Việt Nam” 28/6

– Tổ chức và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và con CBGV-NV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

– Tổ chức, tuyên truyền về Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

– Tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em năm ……….” với chủ để “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.

4. Ôn tập văn hóa trong hè.

– Hiệu trưởng nhà trường lập kế hoạch ôn tập văn hóa cho trong dịp hè cho những học sinh có nguyện vọng được phụ đạo hoặc bồi dưỡng kiến thức. Quan tâm tới đối tượng học sinh yếu, kém và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo đúng quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GDĐT, UBND thành phố.

– Tổ chức ôn tập văn hóa hè cho học sinh sau ngày ………… trên cơ sở tự nguyện, không được ép buộc học sinh dưới hình thức nào. Không tổ chức dạy trước chương trình.

+ Hướng dẫn học sinh ôn tập trong hè, chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng cho kỳ thi lại vào đầu tháng 9.

+ Tổ chức ôn tập thi lại cho khối lớp 6, 7, 8 nhằm hệ thống hóa, củng cố kiến thức trọng tâm, cơ bản trong chương trình phổ thông. Đảm bảo cho học sinh trong diện thi lại có điều kiện để nắm bắt kiến thức một cách vững chắc hơn và thi đạt kết quả lên lớp. Lớp học bắt đầu từ …………….. và kết thúc vào……….

5. Công tác bồi dưỡng giáo viên:

5.1. Bồi dưỡng lý luận chính trị

– Phối hợp Ban Tuyên giáo Quận và các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức triển khai học tập, bồi dưỡng chính trị cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên theo hướng dẫn chung của Sở Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm ………. cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động.

– Nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên tại đơn vị. Đảm bảo công tác an toàn trường học, phòng chống cháy nổ, quản lý tốt tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị.

5.2. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Chú trọng việc bồi dưỡng, trang bị những kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, tăng cường nề nếp kỷ cương trong dạy học và quản lý giáo dục, rèn luyện nhân cách nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của ngành.

– Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, nhân viên về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao hoạt động nghề nghiệp, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ như: quản lý tổ chuyên môn, công tác chủ nhiệm lớp, tư vấn học đường, y tế học đường, …

– Bồi dưỡng kiến thức về bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, An toàn vệ sinh thực phẩm để mỗi cá nhân trong tập thể sư phạm có thể gương mẫu thực hiện và góp phần tư vấn, giáo dục cho học sinh.

– Nhà trường chủ động tổ chức cho CBGV- NV được nghiên cứu, học tập: Điều lệ trường trung học, quy chế kèm theo Thông tư 58, chuẩn giá xếp loại giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, Nội quy quy chế của đơn vị, những thống nhất về chuyên môn, Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ năm học ……….–2021… Đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới quy định của Bộ GD&ĐT và UBND thành phố.

– Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học ……….-2021 ngay từ trong hè đối với các nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2.

– Thành viên các nhóm kiểm định tiến hành thu thập hoàn chỉnh minh chứng và báo cáo tự đánh giá.

– Tập huấn cho giáo viên tham gia coi, chấm thi vào lớp 10 THPT, coi thi THPT quốc gia theo điều động của Sở GD&ĐT

6. Cơ sở vật chất và nhân lực:

6.1. Công tác bảo vệ trường, lớp:

– Đảm bảo nghiêm túc việc trực của bảo vệ nhà trường. Nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống cháy nổ, mất mát tài sản trong dịp hè.

– Duy trì tốt vệ sinh cảnh quan trường lớp. Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mùa mưa bão.

6.2. Công tác tu sửa, chỉnh trang trường lớp:

– Kiểm tra, sửa chữa và bơm mới toàn bộ hệ thống bình chữa cháy theo định kỳ.

– Xây nhà xe dành cho giáo viên

– Công tác chuẩn bị CSVC cho năm học mới hoàn thành trước …………

– Đề xuất PGD hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết cho các phòng học bộ môn.

6.3. Mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ dạy học.

– Mua sắm thêm các bộ sách tham khảo, sách hướng dẫn, thiết bị thí nghiệm theo đề xuất của các tổ bộ môn, các bộ phận từ cuối năm học ……

– Lắp ráp hệ thống máy móc, thiết bị để phục vụ cho năm học mới.

– Tổng kiểm tra, kiểm kê tài sản trang thiết bị. Đánh giá việc quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị trong năm học ……….., đề xuất phương án quản lý, sử dụng hiệu quả hơn trong năm học ………

7. Các hoạt động trong hè

– Duy trì việc trực của bộ phận văn phòng để đảm bảo thông tin kịp thời cho học sinh các vấn đề liên quan tới công tác tuyển sinh lớp 10, kết quả tốt nghiệp tạm thời, rút hồ sơ, học bạ …

– Làm tốt công tác xét tuyển sinh lớp 6 (vào ngày ../……….) và duyệt tuyển sinh theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.

– Tổ chức ôn tập và thi lại từ ……….. đến …………. Ngày ………… niêm yết kết quả lên lớp sau thi lại và rèn luyện hạnh kiểm trong hè.

– Từ ………… đến ………..: Giải quyết công tác thuyên chuyển, tiếp nhận học sinh chuyển đi, chuyển đến.

– Từ …………..: Niêm yết tạm thời danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học ……….

– ………….: Tập trung toàn thể CB-GV-CNV từ 8 giờ.

– Từ ………… đến ………..: CB-GV tập huấn công tác chuyên môn

– ………..: HS tập trung và ôn tập thi lại, lao động vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho năm học mới.

8. Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè.

– Nhà trường đã tổ chức bàn giao các em học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương trong Lễ tổng kết năm học và tiếp nhận học sinh trở lại trường khi kết thúc hè. (Có biên bản)

Chỉ tiêu:

– Lập kế hoạch, phân công tiểu giáo viên và tham mưu với Ban chỉ đạo hè phường duy trì các câu lạc bộ: Võ thể dục, Thể dục nhịp điệu, nhảy cộng đồng, múa hát tập thể, bơi lội cho HS trên địa bàn dân cư, sinh hoạt tối thiểu 1-2 buổi/tuần.

– Phối hợp với Ban chỉ đạo hè phường tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống đền ơn đáp nghĩa cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

– Xây dựng kế hoạch “Lắng nghe trẻ em nói” với chủ đề “hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại trẻ em”.

– Nhà trường có chương trình hoạt động cụ thể phòng chống tai nạn thương tích, tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.

– Tặng quà cho trẻ em gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

II. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG:

– Sự vận động ủng hộ từ phụ huynh học sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức thực hiện

– Thành lập Ban Chỉ đạo hè của trường, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai hoạt động hè của đơn vị tới cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh. Chịu trách nhiệm quản lý tổ chức hoạt động hè an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

– Tổ chức sinh hoạt, giao lưu các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thể dục thể thao, các trò chơi dân gian…

– Phối hợp với chính quyền Phường ………….. và các ban ngành, đoàn thể của phường để tổ chức hoạt động hè cho học sinh.

– Tổ chức tổng kết hoạt động hè của trường.

– Cử giáo viên là Tổng phụ trách, giáo viên các môn năng khiếu phối hợp với các phường để hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Thời gian công tác tại phường được tính là thời gian trực hè. Nhà trường cử 02 thầy, cô giáo phối hợp công tác sinh hoạt hè tại phường …………..:

+ Cô giáo …………… – Tổng Phụ trách

+ Cô giáo ……………. – Giáo viên Âm nhạc.

+ Thầy giáo ………….. – Phó BT Đoàn

2. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo

– Thời gian thực hiện kế hoạch từ khi học sinh nghỉ hè đến ngày tựu trường của năm học ………..

– Nhà trường gửi báo cáo tổng kết hoạt động hè về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải An trước ngày ………….

Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc triển khai, thực hiện kế hoạch./.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hè ……….. Yêu cầu các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, các bộ phận và các cá nhân có liên quan nghiên cứu và triển khai có hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc báo cáo hiệu trưởng nhà trường để được tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ./.

Nơi nhận:

– CB-GV-NV;

– Niêm yết công khai;

– Đăng tải trên Website;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Kế hoạch hoạt động hè 2021 là mẫu để lên kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các sân chơi bổ ích cho học sinh trong dịp hè. Mời các bạn tham khảo.

1. Kế hoạch hoạt động hè số 1


KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động hè ……..

Căn cứ Hướng dẫn số ………… ngày ….tháng …năm …….. của Sở Giáo dục và Đào tạo ……… về kế hoạch tổ chức hoạt động hè ……..

Căn cứ Kế hoạch số ………..ngày …tháng …năm …….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ………. về kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm ……..

Trường Tiểu học ………. xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm …….. với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

Nhằm phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, chương trình học bơi chống tai nạn đuối nước, các hoạt động vui chơi bổ ích.

– Nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh trong kỳ nghỉ hè năm ……..

2. Yêu cầu.

– Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích các em học sinh tham gia có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh tránh áp đặt.

– Khi tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, các tệ nạn xã hội cho học sinh; thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới.

– Hướng dẫn chương trình dạy kĩ năng sống cho học sinh thông qua đó học sinh được trải nghiệm và tự

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ TRONG HỌC SINH

– Đối tượng: Toàn thể học sinh Trường…………..

– Thời gian tổ chức hoạt động hè: Từ ngày 15/7/…….. đến 31/8/……..

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Theo đặc thù và điều kiện cụ thể, Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè của trường phối hợp với Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè địa phương tổ chức các hoạt động bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo tập trung thực hiện các nội dung chính sau đây:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống và tuyên truyền pháp luật:

– Tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử, di tích văn hóa của địa phương, tổ chức các hội thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống của dân tộc, địa phương lồng ghép với hoạt động kỷ niệm các đợt kỷ niệm, các ngày lễ lớn như: kỷ niệm …..năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/……..). Ngày thương binh liệt sĩ 27/7/……..

– Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ việc nhà cho gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh các khu tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ,…

– Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong học sinh. Hướng dẫn học sinh giúp đỡ cha mẹ trong công việc gia đình vừa sức, giáo dục ý thức tiết kiệm, không lãng phí; cùng tham gia các hoạt động xã hội, giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn, vận động quyên góp sách giáo khoa đã qua sử dụng cho học sinh nghèo.

– Tổ chức và tham gia các hoạt động nhằm giáo dục tình yêu biển đảo quê hương, lòng tự hào dân tộc cho học sinh.

– Giáo dục học sinh nếp sống văn minh nơi thôn xóm, ý thức chấp hành pháp luật, phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật như: Luật Giao thông đường bộ, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quyền và nghĩa vụ của trẻ em…

2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho học sinh.

– Ban chỉ đạo sinh hoạt hè của trường xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho học sinh. Việc tổ chức các hoạt động hè phải đặt tiêu chí an toàn là yếu tố quan trọng trong công tác tổ chức; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho giáo viên, học sinh khi tham gia các hoạt động.

– Nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em năm ……..

– Hiệu trưởng nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, đoàn viên giáo viên tham gia các hoạt động hè.

– Đơn vị phân công cá nhân, đoàn thể phụ trách phối hợp với Ban chỉ đạo sinh hoạt hè địa phương mở cổng trường và thư viện, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh vui chơi, sinh hoạt hè tại trường trên cơ sở phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và bảo quản cơ sở vật chất nhà trường.

– Hiệu trưởng nhà trường vận động cha mẹ học sinh và phối hợp với Xã Đoàn tổ chức các lớp phổ cập bơi lội cho học sinh. Triển khai kế hoạch phổ cập bơi lội, phòng chống đuối nước, phối hợp với các cơ sở dạy bơi để phổ cập bơi lội cho học sinh.

– Giáo dục học sinh nếp sống văn minh nơi địa bàn dân cư thôn xóm, ý thức ứng xử văn hóa trong trường, lớp và nơi công cộng; ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi công cộng, giáo dục văn hóa xếp hàng và kỹ năng sống,… Tổ chức ngày “Chủ nhật xanh”, dọn dẹp khuôn viên trường, lớp sạch sẽ hàng tuần.

3. Tổ chức và tham gia các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đường làng ngõ xóm, góp phần xây dựng xã nông thôn mới năm ……..

– Tổ chức tuyên truyền giáo dục thay đổi hành vi ứng xử với môi trường. Tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh trường lớp, các hoạt động chăm sóc, tôn tạo bồn hoa, cây xanh trong khuôn viên nhà trường nhằm tạo cảnh quan thông thoáng, góp phần bảo vệ môi trường.

– Tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh hình thành thói quen tốt cho con em tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe.

– Tuyên truyền sâu rộng trong cha mẹ học sinh về việc thực hiện nghiêm túc việc đội nón bảo hiểm cho con em từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong học sinh chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông.

4. Tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, học sinh nghèo hiếu học:

– Tổ chức các hoạt động sinh hoạt, ôn tập hè cho các em thiếu nhi và các hoạt động chăm lo cho trẻ em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố hoặc mẹ mất sớm.

– Đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý cho học sinh thông qua các hoạt động, các chương trình nhằm giúp các em chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống hàng ngày.

– Khuyến khích thành lập các nhóm học tập, đôi bạn học tập để cùng kèm cặp, hướng dẫn, giúp đỡ các học sinh có học lực yếu, kém. Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng kiến thức văn hóa cho thanh thiếu nhi, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

5. Tham gia các hoạt động tình nguyện:

– Tham gia các hoạt động tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh khu dân cư gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư”, tổ chức các ngày tình nguyện “Chung tay xây dựng nông thôn mới, sạch đẹp, nghĩa tình” gắn với các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan nơi cư trú.

– Tăng cường tổ chức các hoạt động bổ trợ, duy trì sinh hoạt các Câu lạc bộ, đội nhóm trong nhà trường để tăng cường việc vận động học sinh tham gia sinh hoạt hè, nhất là tăng cường tỉ lệ vận động học sinh, giáo viên trẻ tham gia Chiến dịch tình nguyện Hè ………

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN:

– Tổ chức cho 100% cán bộ quản lí, giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ vè CTGDPT 2018 theo kế hoạch của PGD-ĐT và nhà trường

1. Bồi dưỡng về nhận thức tư tưởng chính trị:

– Nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên tại đơn vị. Đảm bảo công tác an toàn trường học, phòng chống cháy nổ, quản lý tốt tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị.

– Phân công lịch trực lãnh đạo của đơn vị để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

– Nhà trường tổ chức cho 100% cán bộ quản lí, giáo viên bồi dưỡng về nhận thức tư tưởng chính trị theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức triển khai học tập chính trị hè cho toàn bộ CBQL, giáo viên, nhân viên theo hướng dẫn chung của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

2. Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ CT SGK …..

– Đối với CBQL, GV: Tổ chức cho 100% cán bộ quản lí , giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông; bồi dưỡng chuyên đề về nghiệp vụ chuyên môn, kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới, v.v…

– Đối với cán bộ Đoàn-Đội: Phân công và chỉ đạo TPT Đội tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng các chuyên đề về hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt cộng đồng; chuyên đề về các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong Ngành.

3. Tham gia các kỳ tuyển sinh lớp đầu cấp:

Hiệu trưởng căn cứ theo văn bản của UBND huyện, văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện nghiêm túc, đúng qui chế, qui định về công tác tuyển sinh lớp đầu cấp năm học ……….

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Hiệu trưởng phân công Phó hiệu trưởng, TPT Đội tham gia Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè của xã.

– Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, triển khai phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung về tổ chức hoạt động hè …….. của nhà trường.

– Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác tuyển sinh lớp đầu cấp. Tổ chức các lớp ôn tập văn hóa hè cho học sinh tại đơn vị gồm: Các lớp bồi dưỡng học sinh năng khiếu và các lớp ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho năm học mới ……..; kiểm tra và xử lý nghiêm việc dạy thêm và học thêm trái với quy định trong dịp hè và đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua trong năm học ……..

– Tổ chức dạy kĩ năng sống hè …….. từ: Dự kiến từ 15 tháng 8 năm ……..

– Hiệu trưởng chỉ đạo, phân công các bộ phận của nhà trường, phối hợp với Ban Chỉ đạo hè của xã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, mở cổng trường và thư viện cho các em học sinh đến sinh hoạt và vui chơi.

2. Kinh phí hoạt động hè

– Mức chi sinh hoạt hè năm …….. theo quy định chung.

– Nhà trường phối hợp với Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè xã đảm bảo sử dụng kinh phí một cách hiệu quả nhất.

Trên đây là những hoạt động trọng tâm nhằm tổ chức thực hiện hoạt động hè …….. của Trường Tiểu học ………. đạt kết quả tốt nhất./.

Nơi nhận:

– PGD&ĐT ……….(Để báo cáo);

– Lưu: VT,KH.

HIỆU TRƯỞNG

2. Kế hoạch hoạt động hè số 2


UỶ BAN NHÂN DÂN ………….

Trường:………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….. ngày …….tháng …….năm …..

KẾ HOẠCH
Hoạt động Hè năm ……….

Căn cứ vào kế hoạch số……….ngày………….. của UBND thành phố về Hoạt động hè ……….;

Thực hiện kế hoạch số …….. ngày ………….. của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch hoạt động hè ngành Giáo dục và Đào tạo ……. năm ……….;

Căn cứ kế hoạch số ………… ngày………. của Phòng GD&ĐT quận …….. về kế hoạch chỉ đạo hoạt động hè năm ……….;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường ……… xây dựng kế hoạch hoạt động hè như sau.

I. Mục đích – Yêu cầu:

1. Mục đích:

– Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thanh thiếu nhi trong thời gian nghỉ hè.

– Tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của quận, thành phố và đất nước qua đó giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thiếu nhi.

– Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác giáo dục , chăm sóc, quản lý thanh thiếu nhi; đặc biệt vai trò quản lý của gia đình đối với thanh thiếu nhi trong dịp hè.

– Nâng cao chất lượng hoạt động tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, phát huy khả năng sáng tạo, bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng sống, khơi dậy ý thức tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong thanh thiếu nhi.

2. Yêu cầu:

Phát huy hiệu quả trong hoạt động hè của năm trước, đa dạng hóa hình thức hoạt động cho phù hợp với từng đối tượng trẻ em là học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo.

– Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu niên, nhi đồng tạo phong trào thi đua sôi nổi; tạo môi trường rèn luyện, vui chơi an toàn, lành mạnh, giúp thanh thiếu nhi phát triển toàn diện.

III. Nội dung hoạt động:

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục.

– Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. Đặc biệt, tiếp tục chăm sóc di tích lịch sử văn hóa, cách mạng và các công trình ghi công liệt sỹ.

– Tổ chức cho 100% học sinh ký cam kết thực hiện hè an toàn, bổ ích. Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, đặc biệt chú ý phòng chống tai nạn đuối nước, luật giao thông đường bộ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, dịch bệnh, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm buôn bán người, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống xâm hại, lạm dụng tình dục trẻ em.

– Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, phát hiện và có biện pháp xử lí kịp thời đối với những học sinh có biểu hiện chưa ngoan, kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng, rủ rê, lôi kéo học sinh tham gia vào các tệ nạn xã hội.

– Triển khai “Tháng hành động vì trẻ em năm ……….” theo Kế hoạch của UBND Quận.

2. Hoạt động rèn luyện kỹ năng:

– Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ở câu lạc bộ, thư viện, nhà văn hóa, sân chơi thể thao…của địa phương.

– Căn cứ vào điều kiện của nhà trường và nguyện vọng của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội TNTP cho học sinh tham gia các câu lạc bộ tại trường.

– Tạo điều kiện để tổ chức các lớp dạy bơi nhằm nâng cao kĩ thuật bơi, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh. Khuyến khích vận động cha mẹ học sinh cho con em tham dự các lớp học bơi trong dịp hè.

– Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong trường.

– Phối hợp với phường ………….. làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè; đặc biệt là tổ chức tốt chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, zika, tiêu chảy, tay chân miệng, phòng chống bệnh sởi, phòng chống tai nạn thương tích đặc biệt là phòng chống dịch Covid 19.

– Tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh ý thức lựa chọn các nội dung khi sử dụng Internet theo hướng lành mạnh, bổ ích.

– Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường, các đơn vị, các doanh nghiệp để tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tuyên tuyền Biển – Đảo; luật an ninh mạng …

3. Triển khai “Tháng hành động vì trẻ em”, “Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình “, ” Ngày Gia đình Việt Nam” 28/6

– Tổ chức và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và con CBGV-NV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

– Tổ chức, tuyên truyền về Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

– Tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em năm ……….” với chủ để “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.

4. Ôn tập văn hóa trong hè.

– Hiệu trưởng nhà trường lập kế hoạch ôn tập văn hóa cho trong dịp hè cho những học sinh có nguyện vọng được phụ đạo hoặc bồi dưỡng kiến thức. Quan tâm tới đối tượng học sinh yếu, kém và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo đúng quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GDĐT, UBND thành phố.

– Tổ chức ôn tập văn hóa hè cho học sinh sau ngày ………… trên cơ sở tự nguyện, không được ép buộc học sinh dưới hình thức nào. Không tổ chức dạy trước chương trình.

+ Hướng dẫn học sinh ôn tập trong hè, chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng cho kỳ thi lại vào đầu tháng 9.

+ Tổ chức ôn tập thi lại cho khối lớp 6, 7, 8 nhằm hệ thống hóa, củng cố kiến thức trọng tâm, cơ bản trong chương trình phổ thông. Đảm bảo cho học sinh trong diện thi lại có điều kiện để nắm bắt kiến thức một cách vững chắc hơn và thi đạt kết quả lên lớp. Lớp học bắt đầu từ …………….. và kết thúc vào……….

5. Công tác bồi dưỡng giáo viên:

5.1. Bồi dưỡng lý luận chính trị

– Phối hợp Ban Tuyên giáo Quận và các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức triển khai học tập, bồi dưỡng chính trị cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên theo hướng dẫn chung của Sở Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm ………. cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động.

– Nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên tại đơn vị. Đảm bảo công tác an toàn trường học, phòng chống cháy nổ, quản lý tốt tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị.

5.2. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Chú trọng việc bồi dưỡng, trang bị những kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, tăng cường nề nếp kỷ cương trong dạy học và quản lý giáo dục, rèn luyện nhân cách nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của ngành.

– Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, nhân viên về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao hoạt động nghề nghiệp, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ như: quản lý tổ chuyên môn, công tác chủ nhiệm lớp, tư vấn học đường, y tế học đường, …

– Bồi dưỡng kiến thức về bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, An toàn vệ sinh thực phẩm để mỗi cá nhân trong tập thể sư phạm có thể gương mẫu thực hiện và góp phần tư vấn, giáo dục cho học sinh.

– Nhà trường chủ động tổ chức cho CBGV- NV được nghiên cứu, học tập: Điều lệ trường trung học, quy chế kèm theo Thông tư 58, chuẩn giá xếp loại giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, Nội quy quy chế của đơn vị, những thống nhất về chuyên môn, Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ năm học ……….–2021… Đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới quy định của Bộ GD&ĐT và UBND thành phố.

– Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học ……….-2021 ngay từ trong hè đối với các nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2.

– Thành viên các nhóm kiểm định tiến hành thu thập hoàn chỉnh minh chứng và báo cáo tự đánh giá.

– Tập huấn cho giáo viên tham gia coi, chấm thi vào lớp 10 THPT, coi thi THPT quốc gia theo điều động của Sở GD&ĐT

6. Cơ sở vật chất và nhân lực:

6.1. Công tác bảo vệ trường, lớp:

– Đảm bảo nghiêm túc việc trực của bảo vệ nhà trường. Nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống cháy nổ, mất mát tài sản trong dịp hè.

– Duy trì tốt vệ sinh cảnh quan trường lớp. Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mùa mưa bão.

6.2. Công tác tu sửa, chỉnh trang trường lớp:

– Kiểm tra, sửa chữa và bơm mới toàn bộ hệ thống bình chữa cháy theo định kỳ.

– Xây nhà xe dành cho giáo viên

– Công tác chuẩn bị CSVC cho năm học mới hoàn thành trước …………

– Đề xuất PGD hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết cho các phòng học bộ môn.

6.3. Mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ dạy học.

– Mua sắm thêm các bộ sách tham khảo, sách hướng dẫn, thiết bị thí nghiệm theo đề xuất của các tổ bộ môn, các bộ phận từ cuối năm học ……

– Lắp ráp hệ thống máy móc, thiết bị để phục vụ cho năm học mới.

– Tổng kiểm tra, kiểm kê tài sản trang thiết bị. Đánh giá việc quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị trong năm học ……….., đề xuất phương án quản lý, sử dụng hiệu quả hơn trong năm học ………

7. Các hoạt động trong hè

– Duy trì việc trực của bộ phận văn phòng để đảm bảo thông tin kịp thời cho học sinh các vấn đề liên quan tới công tác tuyển sinh lớp 10, kết quả tốt nghiệp tạm thời, rút hồ sơ, học bạ …

– Làm tốt công tác xét tuyển sinh lớp 6 (vào ngày ../……….) và duyệt tuyển sinh theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.

– Tổ chức ôn tập và thi lại từ ……….. đến …………. Ngày ………… niêm yết kết quả lên lớp sau thi lại và rèn luyện hạnh kiểm trong hè.

– Từ ………… đến ………..: Giải quyết công tác thuyên chuyển, tiếp nhận học sinh chuyển đi, chuyển đến.

– Từ …………..: Niêm yết tạm thời danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học ……….

– ………….: Tập trung toàn thể CB-GV-CNV từ 8 giờ.

– Từ ………… đến ………..: CB-GV tập huấn công tác chuyên môn

– ………..: HS tập trung và ôn tập thi lại, lao động vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho năm học mới.

8. Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè.

– Nhà trường đã tổ chức bàn giao các em học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương trong Lễ tổng kết năm học và tiếp nhận học sinh trở lại trường khi kết thúc hè. (Có biên bản)

Chỉ tiêu:

– Lập kế hoạch, phân công tiểu giáo viên và tham mưu với Ban chỉ đạo hè phường duy trì các câu lạc bộ: Võ thể dục, Thể dục nhịp điệu, nhảy cộng đồng, múa hát tập thể, bơi lội cho HS trên địa bàn dân cư, sinh hoạt tối thiểu 1-2 buổi/tuần.

– Phối hợp với Ban chỉ đạo hè phường tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống đền ơn đáp nghĩa cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

– Xây dựng kế hoạch “Lắng nghe trẻ em nói” với chủ đề “hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại trẻ em”.

– Nhà trường có chương trình hoạt động cụ thể phòng chống tai nạn thương tích, tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.

– Tặng quà cho trẻ em gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

II. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG:

– Sự vận động ủng hộ từ phụ huynh học sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức thực hiện

– Thành lập Ban Chỉ đạo hè của trường, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai hoạt động hè của đơn vị tới cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh. Chịu trách nhiệm quản lý tổ chức hoạt động hè an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

– Tổ chức sinh hoạt, giao lưu các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thể dục thể thao, các trò chơi dân gian…

– Phối hợp với chính quyền Phường ………….. và các ban ngành, đoàn thể của phường để tổ chức hoạt động hè cho học sinh.

– Tổ chức tổng kết hoạt động hè của trường.

– Cử giáo viên là Tổng phụ trách, giáo viên các môn năng khiếu phối hợp với các phường để hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Thời gian công tác tại phường được tính là thời gian trực hè. Nhà trường cử 02 thầy, cô giáo phối hợp công tác sinh hoạt hè tại phường …………..:

+ Cô giáo …………… – Tổng Phụ trách

+ Cô giáo ……………. – Giáo viên Âm nhạc.

+ Thầy giáo ………….. – Phó BT Đoàn

2. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo

– Thời gian thực hiện kế hoạch từ khi học sinh nghỉ hè đến ngày tựu trường của năm học ………..

– Nhà trường gửi báo cáo tổng kết hoạt động hè về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải An trước ngày ………….

Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc triển khai, thực hiện kế hoạch./.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hè ……….. Yêu cầu các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, các bộ phận và các cá nhân có liên quan nghiên cứu và triển khai có hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc báo cáo hiệu trưởng nhà trường để được tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ./.

Nơi nhận:

– CB-GV-NV;

– Niêm yết công khai;

– Đăng tải trên Website;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button