Biểu mẫuTài Liệu

Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19

Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 được ban hành kèm Công văn 1734/BYT-DP hướng dẫn tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ngày 17/3/2021.

Theo quy định trước khi tiêm phòng Covid-19, người tiêm chủng bắt buộc phải điền thông tin, rồi ký phiếu đồng ý tiêm chủng Covid-19. Sau khi tiêm xong sẽ được cấp một giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19. Vậy mời các bạn cùng theo dõi mẫu giấy xác nhận đã tiêm phòng Covid-19 trong bài viết dưới đây của Điện Ảnh 24G:

Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………. tháng…………………………. năm

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Mũi 1: ngày… tháng… năm 202…

Mũi 2: ngày …tháng…năm 202 …

Đơn vị tiêm chủng
(Ký, đóng dấu)

Đơn vị tiêm chủng
(Ký, đóng dấu)

Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 được ban hành kèm Công văn 1734/BYT-DP hướng dẫn tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ngày 17/3/2021.

Theo quy định trước khi tiêm phòng Covid-19, người tiêm chủng bắt buộc phải điền thông tin, rồi ký phiếu đồng ý tiêm chủng Covid-19. Sau khi tiêm xong sẽ được cấp một giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19. Vậy mời các bạn cùng theo dõi mẫu giấy xác nhận đã tiêm phòng Covid-19 trong bài viết dưới đây của Điện Ảnh 24G:

Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………. tháng…………………………. năm

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Mũi 1: ngày… tháng… năm 202…

Mũi 2: ngày …tháng…năm 202 …

Đơn vị tiêm chủng
(Ký, đóng dấu)

Đơn vị tiêm chủng
(Ký, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button