Hướng Dẫn Game

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí

Hãy cùng bài viết tham khảo tất cả các bãi câu cá trên Genshin Impact và cách lấy Dao Xiên Cá miễn phí cho tân thủ ngay tại đây nhé.

Cách lấy Dao Xiên Cá 4 Sao miễn phí trong Genshin Impact

Dao Xiên Cá là một vũ khí cán dài mới đặc biệt trong bản cập nhật 2.1 của Genshin Impact thông qua hệ thống câu cá mới ra mắt. Để đổi Dao Xiên Cá, bạn cần có các nguyên liệu sau đây

• 6 x Raimei Angelfish

• 20 x Golden Koi

• 20 x Rusty Koi

Để nâng cấp Dao Xiên Cá lên C5, bạn cần nguyên liệu “Ako’s Sake Vessel” cùng chỗ đổi với Dao Xiên Cá với các nguyên liệu sau:

• 3 x Raimei Angelfish

• 10 x Pufferfish

• 10 x Bitter Pufferfish

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 2

Lưu ý:

  • Bạn chỉ lấy được 1 Dao Xiên Cá 1 lần duy nhất
  • Bạn cần mồi câu “False Worm Bait” để câu Raimei Angelfish” và “Fake Fly” để câu cá Koi
  • Mồi câu có thể sở hữu bằng cách mua bản vẽ từ Nuntuck ở Mondstadt và tự chế tạo ra (giá bản vẽ là 6 con Medela)

Vị trí câu cá Raimei Angelfish

Đến vị trí theo hình, clear quái và bắt đầu câu. Cá này chỉ xuất hiện từ 9h tối trở đi nên hãy thay đổi thời gian để câu.

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 3

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 4

Vị trí câu Golden Koi và Rusty Koi

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 5

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 6

Vị trí câu Pufferfish, Bitter Puffefish và các loại cá khác

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 7

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 8

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 9

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 10

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 11

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 12

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 13

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 14

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 15

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button