Biểu mẫuTài Liệu

File Excel tính tiền nhận BHXH 01 lần cho người lao động năm 2021

Mời các bạn cùng theo dõi File Excel tính số tiền nhận BHXH 01 lần cho người lao động năm 2021 để thuận tiện, nhanh chóng tính được số tiền nhận được là bao nhiêu.

File Excel tính số tiền nhận BHXH 1 lần

Chỉ với một số thao tác đơn giản sau đây là các bạn đã biết được số tiền nhận BHXH 1 lần là bao nhiêu rồi.

 • Cột “Tiền lương/thu nhập tháng tính đóng BHXH”: Thời gian nào không đóng thì để “0”, không cần nhập.
 • Cột “Số tháng”: Số tháng đóng BHXH tương ứng với năm (ví dụ năm 2010 chỉ đóng BHXH 3 tháng thì nhập 3, đóng 12 tháng nhập 12; Thời gian nào không đóng thì để “0”, không cần nhập.

Bảng 1: Tính tiền BHXH một lần với trường hợp thời gian đóng BHXH từ 12 tháng trở lên.

File Excel tính tiền nhận BHXH 01 lần cho người lao động năm 2021

 Bảng 2: Tính tiền BHXH một lần với trường hợp thời gian đóng BHXH dưới 12 tháng.

File Excel tính tiền nhận BHXH 01 lần cho người lao động năm 2021

Lưu ý:

 • Với những năm mà NLĐ có thay đổi mức tiền lương đóng BHXH thì có thể chèn thêm số hàng tương ứng với số lần điểu chỉnh, ví dụ như năm 2016 như bảng bên có 01 lần điều chỉnh, hệ số điều chỉnh tiền lương của cùng 1 năm là như nhau, chỉ có tiền lương tính đóng là khác nhau.
 • Những cột khác sẽ tự động hiện kết quả

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần năm 2021

I. Đối với trường hợp tham gia BHXH bắt buộc

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Lưu ý: Khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cả trước và sau ngày 01 tháng 01 năm 2014 mà thời gian đóng trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

II. Đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Lưu ý: Khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp có thời gian đóng BHXH cả trước và sau ngày 01 tháng 01 năm 2014 mà thời gian đóng trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng BHXH một lần.

Mời các bạn cùng theo dõi File Excel tính số tiền nhận BHXH 01 lần cho người lao động năm 2021 để thuận tiện, nhanh chóng tính được số tiền nhận được là bao nhiêu.

File Excel tính số tiền nhận BHXH 1 lần

Chỉ với một số thao tác đơn giản sau đây là các bạn đã biết được số tiền nhận BHXH 1 lần là bao nhiêu rồi.

 • Cột “Tiền lương/thu nhập tháng tính đóng BHXH”: Thời gian nào không đóng thì để “0”, không cần nhập.
 • Cột “Số tháng”: Số tháng đóng BHXH tương ứng với năm (ví dụ năm 2010 chỉ đóng BHXH 3 tháng thì nhập 3, đóng 12 tháng nhập 12; Thời gian nào không đóng thì để “0”, không cần nhập.

Bảng 1: Tính tiền BHXH một lần với trường hợp thời gian đóng BHXH từ 12 tháng trở lên.

File Excel tính tiền nhận BHXH 01 lần cho người lao động năm 2021

 Bảng 2: Tính tiền BHXH một lần với trường hợp thời gian đóng BHXH dưới 12 tháng.

File Excel tính tiền nhận BHXH 01 lần cho người lao động năm 2021

Lưu ý:

 • Với những năm mà NLĐ có thay đổi mức tiền lương đóng BHXH thì có thể chèn thêm số hàng tương ứng với số lần điểu chỉnh, ví dụ như năm 2016 như bảng bên có 01 lần điều chỉnh, hệ số điều chỉnh tiền lương của cùng 1 năm là như nhau, chỉ có tiền lương tính đóng là khác nhau.
 • Những cột khác sẽ tự động hiện kết quả

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần năm 2021

I. Đối với trường hợp tham gia BHXH bắt buộc

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Lưu ý: Khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cả trước và sau ngày 01 tháng 01 năm 2014 mà thời gian đóng trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

II. Đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Lưu ý: Khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp có thời gian đóng BHXH cả trước và sau ngày 01 tháng 01 năm 2014 mà thời gian đóng trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng BHXH một lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button