Giáo dục - Đào tạoTải Mẫu

Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học)

Điện Ảnh 24G xin gửi đến các bạn mẫu Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học) đầy đủ và chuẩn nhất theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi cuối kỳ này là mẫu đơn phổ biến được các bạn sinh viên sử dụng nhiều nhất hiện nay. Mời các bạn đọc tham khảo hoặc download về để sử dụng.

1. Đơn chấm phúc khảo là gì?


Đơn phúc khảo là mẫu đơn được dùng trong trường hợp cần phải xem xét lại điểm thi của bất kì cuộc thi nào bạn tham gia. Đó có thể là cuộc thi lớn như tốt nghiệp trung học phổ thông, thi đại học, các cuộc thi học sinh giỏi. Thậm chí những kì thi nhỏ hơn như thi khảo sát, thi cuối kì,…

2. Đơn xin chấm phúc khảo số 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

……………, ngày……… tháng ……năm…….

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Khoa……………..

Em tên:……………………….. Sinh ngày:………….

Lớp:…………………………………

Mã số sinh viên ……………Phòng thi số…………………………..

Môn dự thi:……………………………..

Số điện thoại:………………………

Trong kỳ thi học kỳ……….ngày …………………… vừa qua, em đã tham gia thi hết môn:……………. với điểm số như sau:………….điểm.

Kính đề nghị Khoa xem xét chấm phúc khảo cho em bài thi môn:………………………………………..

Em xin chân thành cảm ơn.

Kính đơn,

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin chấm phúc khảo số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Tôi tên là: ……………………………..… MSSV: ….…….……………., Khoa/Bộ môn: …….

Xin phúc khảo bài thi môn: ………………………………………………………………………

Phòng thi: …………………, Ca thi:………………, Học kỳ: ………………, Năm học: ……….

Mã đề thi (Thi trắc nghiệm):…………………………………………………………

Tên tiểu luận (Làm tiểu luận): …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Lớp: ……………………………………….., Giảng viên:………………………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn.

………., ngày……… tháng……… năm 20 ……

Người làm đơn

Số điện thoại:…………………………

* Ghi chú: Đề nghị SV ghi đầy đủ và chính xác các thông tin trên, mọi sai sót sẽ không được giải quyết.

4. Đơn xin chấm phúc khảo số 3


TRƯỜNG ………………………….
Địa chỉ: …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

……….., ngày ….. tháng ….. năm 200..

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
(Bài thi kết thúc môn học)

Kính gửi: PHÒNG KHCN-HT&SĐH

Thầy (Cô):……………………..

Phụ trách môn học:……………………

Họ tên học viên: ……………………MSHV: ……………………

Ngày sinh: …………………… Nơi sinh: ……………………

Chuyên ngành:…………………… Khóa: ……………………

Đề nghị Phòng KHCN-HT&SĐH và giảng viên phụ trách môn học cho chấm phúc tra bài thi môn ……………………

Ngày thi…….. Phòng thi…… Điểm thi ………(điểm chữ………).

5. Quy trình phúc khảo bài thi


Để biết được việc nộp đơn phúc khảo như thế nào cho đúng quy định thì bạn nên có hiểu biết rõ ràng về quy trình phúc khảo. Quy trình đó diễn ra như sau:

Việc phúc khảo được thực hiện đối với từng môn thi theo định hướng điều hành chung của Trưởng ban phúc khảo. Ban thư kí của Hội đồng phúc khảo trước khi bàn giao bài thi cho Ban Phúc khảo cần tiến hành một số nhiệm vụ sau:

+ Tra cứu bài thi dựa trên các yếu tố: số phách, số báo danh.

+ Lấy bài thi, đối chiếu theo phiếu thu để có thể đối chiếu lại số tờ giấy thi.

+ Tổng hợp lại toàn bộ những bài thi của một bộ môn cho vào trong túi đựng kèm theo thông tin chính xác về số lượng bài thi, số tờ giấy làm bài thi của mỗi thí sinh.

+ Bàn giao lại cho Ban phúc khảo

– Ban phúc khảo tiến hành phúc khảo lại bài thi: Ban phúc khảo cần gồm từ 2 người, nhiệm vụ của họ là giữ bí mật cho mối quan hệ của số báo danh, số phách và hoàn toàn không được ghép các đầu phách vào với nhau.

Quá trình để việc phúc khảo được thực hiện sẽ bắt đầu từ khi nhận được đơn phúc khảo của thí sinh trong thời gian 10 ngày quy định cho việc nhận đơn phúc khảo. Nhưng không phải lá đơn phúc khảo nào cũng được chấp nhận nếu như thí sinh cần phúc khảo không làm đúng một lá đơn phúc khảo theo yêu cầu. Nếu trong trường hợp cần phúc khảo, đặc biệt là kì thi vô cùng quan trọng thì tốt nhất bạn nên học thật cẩn thận cách viết đơn phúc khảo.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học
  • Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi

Điện Ảnh 24G xin gửi đến các bạn mẫu Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học) đầy đủ và chuẩn nhất theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi cuối kỳ này là mẫu đơn phổ biến được các bạn sinh viên sử dụng nhiều nhất hiện nay. Mời các bạn đọc tham khảo hoặc download về để sử dụng.

1. Đơn chấm phúc khảo là gì?


Đơn phúc khảo là mẫu đơn được dùng trong trường hợp cần phải xem xét lại điểm thi của bất kì cuộc thi nào bạn tham gia. Đó có thể là cuộc thi lớn như tốt nghiệp trung học phổ thông, thi đại học, các cuộc thi học sinh giỏi. Thậm chí những kì thi nhỏ hơn như thi khảo sát, thi cuối kì,…

2. Đơn xin chấm phúc khảo số 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

……………, ngày……… tháng ……năm…….

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Khoa……………..

Em tên:……………………….. Sinh ngày:………….

Lớp:…………………………………

Mã số sinh viên ……………Phòng thi số…………………………..

Môn dự thi:……………………………..

Số điện thoại:………………………

Trong kỳ thi học kỳ……….ngày …………………… vừa qua, em đã tham gia thi hết môn:……………. với điểm số như sau:………….điểm.

Kính đề nghị Khoa xem xét chấm phúc khảo cho em bài thi môn:………………………………………..

Em xin chân thành cảm ơn.

Kính đơn,

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin chấm phúc khảo số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Tôi tên là: ……………………………..… MSSV: ….…….……………., Khoa/Bộ môn: …….

Xin phúc khảo bài thi môn: ………………………………………………………………………

Phòng thi: …………………, Ca thi:………………, Học kỳ: ………………, Năm học: ……….

Mã đề thi (Thi trắc nghiệm):…………………………………………………………

Tên tiểu luận (Làm tiểu luận): …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Lớp: ……………………………………….., Giảng viên:………………………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn.

………., ngày……… tháng……… năm 20 ……

Người làm đơn

Số điện thoại:…………………………

* Ghi chú: Đề nghị SV ghi đầy đủ và chính xác các thông tin trên, mọi sai sót sẽ không được giải quyết.

4. Đơn xin chấm phúc khảo số 3


TRƯỜNG ………………………….
Địa chỉ: …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

……….., ngày ….. tháng ….. năm 200..

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
(Bài thi kết thúc môn học)

Kính gửi: PHÒNG KHCN-HT&SĐH

Thầy (Cô):……………………..

Phụ trách môn học:……………………

Họ tên học viên: ……………………MSHV: ……………………

Ngày sinh: …………………… Nơi sinh: ……………………

Chuyên ngành:…………………… Khóa: ……………………

Đề nghị Phòng KHCN-HT&SĐH và giảng viên phụ trách môn học cho chấm phúc tra bài thi môn ……………………

Ngày thi…….. Phòng thi…… Điểm thi ………(điểm chữ………).

5. Quy trình phúc khảo bài thi


Để biết được việc nộp đơn phúc khảo như thế nào cho đúng quy định thì bạn nên có hiểu biết rõ ràng về quy trình phúc khảo. Quy trình đó diễn ra như sau:

Việc phúc khảo được thực hiện đối với từng môn thi theo định hướng điều hành chung của Trưởng ban phúc khảo. Ban thư kí của Hội đồng phúc khảo trước khi bàn giao bài thi cho Ban Phúc khảo cần tiến hành một số nhiệm vụ sau:

+ Tra cứu bài thi dựa trên các yếu tố: số phách, số báo danh.

+ Lấy bài thi, đối chiếu theo phiếu thu để có thể đối chiếu lại số tờ giấy thi.

+ Tổng hợp lại toàn bộ những bài thi của một bộ môn cho vào trong túi đựng kèm theo thông tin chính xác về số lượng bài thi, số tờ giấy làm bài thi của mỗi thí sinh.

+ Bàn giao lại cho Ban phúc khảo

– Ban phúc khảo tiến hành phúc khảo lại bài thi: Ban phúc khảo cần gồm từ 2 người, nhiệm vụ của họ là giữ bí mật cho mối quan hệ của số báo danh, số phách và hoàn toàn không được ghép các đầu phách vào với nhau.

Quá trình để việc phúc khảo được thực hiện sẽ bắt đầu từ khi nhận được đơn phúc khảo của thí sinh trong thời gian 10 ngày quy định cho việc nhận đơn phúc khảo. Nhưng không phải lá đơn phúc khảo nào cũng được chấp nhận nếu như thí sinh cần phúc khảo không làm đúng một lá đơn phúc khảo theo yêu cầu. Nếu trong trường hợp cần phúc khảo, đặc biệt là kì thi vô cùng quan trọng thì tốt nhất bạn nên học thật cẩn thận cách viết đơn phúc khảo.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học
  • Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button