Phổ biến Pháp luật

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Vĩnh Phúc

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Vĩnh Phúc – Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc đã kết thúc. Chính vì vậy tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc là vấn đề được nhiều bạn học sinh quan tâm. Sau đây là chi tiết điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Phúc Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn cùng tham khảo.

1. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Vĩnh Phúc


Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Vĩnh Phúc 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Vĩnh Phúc 2021

2. Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2021 Vĩnh Phúc


  • Xem điểm thi vào lớp 10 Vĩnh Phúc 2021

Điểm thi vào lớp 10 chuyên Vĩnh Phúc 2021

Điểm thi vào lớp 10 chuyên VĨnh Phúc 2021

Điểm thi vào lớp 10 chuyên VĨnh Phúc 2021

Điểm thi vào lớp 10 chuyên VĨnh Phúc 2021

Điểm thi vào lớp 10 chuyên VĨnh Phúc 2021

Điểm thi vào lớp 10 chuyên VĨnh Phúc 2021

Điểm thi vào lớp 10 chuyên VĨnh Phúc 2021

Điểm thi vào lớp 10 chuyên VĨnh Phúc 2021

3. Điểm chuẩn vào lớp 10 2020 Vĩnh Phúc


Điểm chuẩn vào lớp 10 2020 chuyên Vĩnh Phúc

Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Phúc

Điểm chuẩn lớp 10 2020 Vĩnh Phúc các trường công lập

Các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Vĩnh Yên: 31,0 điểm.

Các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Phúc Yên: 22,0 điểm.

Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Bình Xuyên: 21,5 điểm.

Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Lập Thạch: 24,0 điểm.

Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Sông Lô: 23,5 điểm.

Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Tam Dương: 23,5 điểm.

Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Tam Đảo: 21,0 điểm.

Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường: 25,5 điểm.

Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Yên Lạc: 25,5 điểm.

Đối với trường Dân tộc nội trú tỉnh: Cơ sở thuộc địa bàn Vĩnh Yên lấy điểm sàn 23,5 điểm, cơ sở thuộc thành phố Phúc Yên lấy điểm sàn 22,0 điểm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Điện Ảnh 24G.

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Vĩnh Phúc – Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc đã kết thúc. Chính vì vậy tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc là vấn đề được nhiều bạn học sinh quan tâm. Sau đây là chi tiết điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Phúc Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn cùng tham khảo.

1. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Vĩnh Phúc


Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Vĩnh Phúc 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Vĩnh Phúc 2021

2. Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2021 Vĩnh Phúc


  • Xem điểm thi vào lớp 10 Vĩnh Phúc 2021

Điểm thi vào lớp 10 chuyên Vĩnh Phúc 2021

Điểm thi vào lớp 10 chuyên VĨnh Phúc 2021

Điểm thi vào lớp 10 chuyên VĨnh Phúc 2021

Điểm thi vào lớp 10 chuyên VĨnh Phúc 2021

Điểm thi vào lớp 10 chuyên VĨnh Phúc 2021

Điểm thi vào lớp 10 chuyên VĨnh Phúc 2021

Điểm thi vào lớp 10 chuyên VĨnh Phúc 2021

Điểm thi vào lớp 10 chuyên VĨnh Phúc 2021

3. Điểm chuẩn vào lớp 10 2020 Vĩnh Phúc


Điểm chuẩn vào lớp 10 2020 chuyên Vĩnh Phúc

Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Phúc

Điểm chuẩn lớp 10 2020 Vĩnh Phúc các trường công lập

Các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Vĩnh Yên: 31,0 điểm.

Các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Phúc Yên: 22,0 điểm.

Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Bình Xuyên: 21,5 điểm.

Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Lập Thạch: 24,0 điểm.

Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Sông Lô: 23,5 điểm.

Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Tam Dương: 23,5 điểm.

Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Tam Đảo: 21,0 điểm.

Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường: 25,5 điểm.

Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Yên Lạc: 25,5 điểm.

Đối với trường Dân tộc nội trú tỉnh: Cơ sở thuộc địa bàn Vĩnh Yên lấy điểm sàn 23,5 điểm, cơ sở thuộc thành phố Phúc Yên lấy điểm sàn 22,0 điểm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Điện Ảnh 24G.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button