Phổ biến Pháp luật

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021-2022 Đồng Tháp

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Đồng Tháp – Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 tỉnh Đồng Tháp đã chính thức được tổ chức ngày 8/6. Sau đây là chi tiết điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đồng Tháp Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn cùng tham khảo.

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đồng Tháp 2021

Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp đang là vấn đề được rất nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm ngay sau khi kết thức kỳ thi vào lớp 10 năm 2021. Vậy điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 tỉnh Đồng Tháp là bao nhiêu? Mời các cùng theo dõi nội dung sau đây để biết thêm chi tiết.

Lưu ý: Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Tháp năm 2021 sẽ được Hoatieu cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp công bố chính thức, các bạn chú ý theo dõi.

1. Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Đồng Tháp 2021


  • Xem điểm thi vào lớp 10 Đồng Tháp 2021

2. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đồng Tháp


Điểm chuẩn chuyên Nguyễn Quang Diệu 2021

Lớp không chuyên: Tuyển 01 lớp không chuyên 40 học sinh có điểm xét tuyển từ 30,750 trở lên.

* Lưu ý:

– Đối với lớp chuyên Toán, khi xét chỉ tiêu cuối có 02 trường hợp bằng điểm xét tuyển là 37,500, chọn 01 thí sinh có điểm thi môn chuyên Toán cao hơn là 6,000.

– Đối với lớp chuyên Ngữ văn, khi xét chỉ tiêu cuối có 04 trường hợp bằng điểm xét tuyển là 36,250, chọn 03 thí sinh có điểm thi môn chuyên Ngữ văn cao hơn là 6,500 và 5,750.

– Đối với lớp chuyên Tiếng Anh, khi xét chỉ tiêu cuối có 02 trường hợp bằng điểm xét tuyển là 37,600, chọn 01 thí sinh có điểm thi môn chuyên Tiếng Anh cao hơn là 5,800.

– Đối với lớp chuyên Sinh học, khi xét chỉ tiêu cuối có 02 trường hợp bằng điểm xét tuyển là 33,500 và có cùng điểm thi môn chuyên Sinh học là 4,500, chọn 01 thí sinh có điểm sơ tuyển vòng 1 cao hơn là 43,000.

– Đối với lớp chuyên Tin học (các thí sinh được bổ sung từ môn chuyên Toán), khi xét chỉ tiêu cuối có 02 trường hợp bằng điểm xét tuyển là 31,000, chọn 01 thí sinh có điểm môn chuyên Toán cao hơn là 5,250.

– Đối với lớp Không chuyên, khi xét chỉ tiêu cuối có 05 trường hợp bằng điểm xét tuyển là 30,750, chọn 04 thí sinh có điểm môn chuyên cao hơn là 5,500; 4,750; 6,000 và 5,000.

Điểm chuẩn chuyên Nguyễn Đình Chiểu 2021

Điểm chuẩn chuyên Nguyễn Đình Chiểu 2021

3. Điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp 2020 – 2021


Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Tháp 2021Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Tháp 2021Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Tháp 2021

4. Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020


Lớp Chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 40,75
Chuyên Tin 25,75(tin) /35,00(toán)
Chuyên Lý 37,25
Chuyên Hóa 40,00
Chuyên Sinh 39,25
Chuyên Văn 36,75
Chuyên Anh 39,30
Lớp không chuyên 30,625

5. Điểm chuẩn vào lớp 10 Nguyễn Đình Chiểu 2020


Lớp Chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 28,00
Chuyên Tin 32,00
Chuyên Lý 20,75
Chuyên Hóa 30,55
Chuyên Sinh 32,50
Chuyên Văn 32,25
Chuyên Anh 33,425
Lớp không chuyên 25,625

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Điện Ảnh 24G.

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Đồng Tháp – Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 tỉnh Đồng Tháp đã chính thức được tổ chức ngày 8/6. Sau đây là chi tiết điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đồng Tháp Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn cùng tham khảo.

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đồng Tháp 2021

Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp đang là vấn đề được rất nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm ngay sau khi kết thức kỳ thi vào lớp 10 năm 2021. Vậy điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 tỉnh Đồng Tháp là bao nhiêu? Mời các cùng theo dõi nội dung sau đây để biết thêm chi tiết.

Lưu ý: Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Tháp năm 2021 sẽ được Hoatieu cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp công bố chính thức, các bạn chú ý theo dõi.

1. Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Đồng Tháp 2021


  • Xem điểm thi vào lớp 10 Đồng Tháp 2021

2. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đồng Tháp


Điểm chuẩn chuyên Nguyễn Quang Diệu 2021

Lớp không chuyên: Tuyển 01 lớp không chuyên 40 học sinh có điểm xét tuyển từ 30,750 trở lên.

* Lưu ý:

– Đối với lớp chuyên Toán, khi xét chỉ tiêu cuối có 02 trường hợp bằng điểm xét tuyển là 37,500, chọn 01 thí sinh có điểm thi môn chuyên Toán cao hơn là 6,000.

– Đối với lớp chuyên Ngữ văn, khi xét chỉ tiêu cuối có 04 trường hợp bằng điểm xét tuyển là 36,250, chọn 03 thí sinh có điểm thi môn chuyên Ngữ văn cao hơn là 6,500 và 5,750.

– Đối với lớp chuyên Tiếng Anh, khi xét chỉ tiêu cuối có 02 trường hợp bằng điểm xét tuyển là 37,600, chọn 01 thí sinh có điểm thi môn chuyên Tiếng Anh cao hơn là 5,800.

– Đối với lớp chuyên Sinh học, khi xét chỉ tiêu cuối có 02 trường hợp bằng điểm xét tuyển là 33,500 và có cùng điểm thi môn chuyên Sinh học là 4,500, chọn 01 thí sinh có điểm sơ tuyển vòng 1 cao hơn là 43,000.

– Đối với lớp chuyên Tin học (các thí sinh được bổ sung từ môn chuyên Toán), khi xét chỉ tiêu cuối có 02 trường hợp bằng điểm xét tuyển là 31,000, chọn 01 thí sinh có điểm môn chuyên Toán cao hơn là 5,250.

– Đối với lớp Không chuyên, khi xét chỉ tiêu cuối có 05 trường hợp bằng điểm xét tuyển là 30,750, chọn 04 thí sinh có điểm môn chuyên cao hơn là 5,500; 4,750; 6,000 và 5,000.

Điểm chuẩn chuyên Nguyễn Đình Chiểu 2021

Điểm chuẩn chuyên Nguyễn Đình Chiểu 2021

3. Điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp 2020 – 2021


Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Tháp 2021Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Tháp 2021Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Tháp 2021

4. Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020


Lớp Chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 40,75
Chuyên Tin 25,75(tin) /35,00(toán)
Chuyên Lý 37,25
Chuyên Hóa 40,00
Chuyên Sinh 39,25
Chuyên Văn 36,75
Chuyên Anh 39,30
Lớp không chuyên 30,625

5. Điểm chuẩn vào lớp 10 Nguyễn Đình Chiểu 2020


Lớp Chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 28,00
Chuyên Tin 32,00
Chuyên Lý 20,75
Chuyên Hóa 30,55
Chuyên Sinh 32,50
Chuyên Văn 32,25
Chuyên Anh 33,425
Lớp không chuyên 25,625

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Điện Ảnh 24G.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button