Học TậpLớp 4

Địa lí lớp 4 Bài 19: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Giải bài tập SGK Địa lí 4 trang 121, 122, 123 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 19: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ.

Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Địa lý lớp 4 thật thành thạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Lý thuyết bài Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước

 • Đồng bằng Nam Bộ là vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất nước ta nhờ có nhiều điều kiện thuận lợi
  • Đồng bằng lớn, đất đai màu mỡ
  • Khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào
  • Người dân cần cù lao động
 • Sản phẩm lúa gạo, trái cây cung cấp cho nhiều nơi trong nước và xuất khẩu.

Nơi nuôi và đánh bắt nhiều thủy sản nhất nước ta

 • Đồng bằng Nam Bộ là vùng nuôi và đánh bắt thủy sản nhiều nhất nước ta nhờ các điều kiện thuận lợi.
 • Vùng biển có nhiều cá, tôm và hải sản khác
 • Có nhiều hệ thống sông ngòi, kênh rạch để nuôi trồng và đánh bắt thủy sản nước ngọt.
 • Sản phẩm thủy sản được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và trên thế giới, trong đó có nhiều gia đình đã giàu lên từ nuôi và đánh bắt cá, tôm.

Giải bài tập SGK Địa lí 4 trang 123

Câu 1

Em hãy nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thuỷ sản lớn nhất cả nước.

Trả lời:

Vùng sản xuất lúa gạo, trái cây lớn vì: Nhờ có đất màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù lao động nên đồng bằng Nam Bộ đã trờ thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước.

Vùng sản xuất thủy sản vì: Vùng biển có nhiều cá, tôm và các hải sản khác, mạng lưới sông ngòi dày đặc là điều kiện thuận lợi cho việc nuôi và đánh bắt thuỷ sản ở đồng bằng Nam Bộ.

Câu 2

Nêu những ví dụ cho thấy đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất lúa gạo, trái cây, thuỷ sản lớn nhất nước ta.

Trả lời:

Nơi sản xuất lúa gạo, trái cây lớn nhất nước ta vì: Lúa gạo, trái cây của đồng bằng đã cung cấp cho nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Phần lớn gạo xuất khẩu của nước ta là do đồng bằng Nam Bộ cung cấp.

Nơi sản xuất thủy sản lớn nhất nước ta vì: Đây là vùng có sản lượng thuỷ sản lớn nhất cả nước. Thuỷ sản của đồng bằng được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và trên thế giới. Nhiều gia đình đã giàu lên từ nuôi và đánh bắt cá, tôm.

Giải bài tập SGK Địa lí 4 trang 121, 122, 123 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 19: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ.

Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Địa lý lớp 4 thật thành thạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Lý thuyết bài Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước

 • Đồng bằng Nam Bộ là vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất nước ta nhờ có nhiều điều kiện thuận lợi
  • Đồng bằng lớn, đất đai màu mỡ
  • Khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào
  • Người dân cần cù lao động
 • Sản phẩm lúa gạo, trái cây cung cấp cho nhiều nơi trong nước và xuất khẩu.

Nơi nuôi và đánh bắt nhiều thủy sản nhất nước ta

 • Đồng bằng Nam Bộ là vùng nuôi và đánh bắt thủy sản nhiều nhất nước ta nhờ các điều kiện thuận lợi.
 • Vùng biển có nhiều cá, tôm và hải sản khác
 • Có nhiều hệ thống sông ngòi, kênh rạch để nuôi trồng và đánh bắt thủy sản nước ngọt.
 • Sản phẩm thủy sản được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và trên thế giới, trong đó có nhiều gia đình đã giàu lên từ nuôi và đánh bắt cá, tôm.

Giải bài tập SGK Địa lí 4 trang 123

Câu 1

Em hãy nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thuỷ sản lớn nhất cả nước.

Trả lời:

Vùng sản xuất lúa gạo, trái cây lớn vì: Nhờ có đất màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù lao động nên đồng bằng Nam Bộ đã trờ thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước.

Vùng sản xuất thủy sản vì: Vùng biển có nhiều cá, tôm và các hải sản khác, mạng lưới sông ngòi dày đặc là điều kiện thuận lợi cho việc nuôi và đánh bắt thuỷ sản ở đồng bằng Nam Bộ.

Câu 2

Nêu những ví dụ cho thấy đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất lúa gạo, trái cây, thuỷ sản lớn nhất nước ta.

Trả lời:

Nơi sản xuất lúa gạo, trái cây lớn nhất nước ta vì: Lúa gạo, trái cây của đồng bằng đã cung cấp cho nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Phần lớn gạo xuất khẩu của nước ta là do đồng bằng Nam Bộ cung cấp.

Nơi sản xuất thủy sản lớn nhất nước ta vì: Đây là vùng có sản lượng thuỷ sản lớn nhất cả nước. Thuỷ sản của đồng bằng được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và trên thế giới. Nhiều gia đình đã giàu lên từ nuôi và đánh bắt cá, tôm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button